Надя Данкинова: Предизвикателството, което очакваме през 2019 г., са проектите по „ОПОС 2014 – 2020“

Използвам случая да поздравя в. „Строител“ с 10-годишния юбилей и да пожелая още дълго време ползотворна работа

Прочетена: 162

Свилена Гражданска

Г-жо Данкинова, каква е равносметката Ви в началото на 2019 г. за работата на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД (Фонд ФЛАГ) за изминалата година? За какви проекти се търсеше финансиране? С какъв ресурс разполагахте?

2018 г. бе поредната успешна година за Фонд ФЛАГ. Одобрихме и финансирахме 139 проекта на 61 общини. Предоставили сме кредити на стойност 123 млн. лв., като подкрепените проекти възлизат на 504 млн. лв. През 2018 г. освен общини финансирахме и Местни инициативни групи за изпълнение на проектите им по програмата ЛИДЕР.

Основно подпомагахме проекти по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ и това е нормално, предвид че общините са основен допустим бенефициент по нея. Все повече и все по-големи като стойност са проектите, които подкрепяме по програмите за трансгранично сътрудничество. Търсенето за финансиране през 2018 г. беше основно за мостови кредити.
Разполагаме с достатъчен ресурс, за да отговорим на търсенето и през настоящата и следващата година. През 2018 г. договорихме нови 3 кредитни линии от търговските банки на стойност 90 млн. лв.

Доверието и репутацията на Фонда ни дават възможност да постигаме много добри параметри на финансиране. ФЛАГ се утвърди като успешен финансов инструмент. Чрез нас пазарният ресурс достига и до малките общини и малките на стойност проекти, които на практика не са предпочитани за обезпечаване със средства на изцяло пазарен принцип.

Какво предстои пред Фонда за 2019 г.? Какви са Вашите приоритети?

Смятаме, че настоящата година ще е още по-напрегната. Бизнес планът и анализите, които сме направили, показват по-засилено търсене на средства. Предизвикателството, което очакваме, са проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“), които навлизат във фаза на активно изпълнение.

Приоритетите ни са свързани със запазването на предимствата, които сме постигнали на финансовия пазар. А именно високо ниво на експертиза, експедитивност при обработване на исканията, анализите и изготвяне на предложенията за финансиране, все по-добър професионализъм и мотивация на персонала и запазване на чистота на портфейла и недопускане на загуби.

Ще търсите ли допълнителен ресурс за увеличаване на портфейла на Фонда? Обмисляте ли промени по отношение на финансовата си политика?

През 2019 г. не ни предстои търсене на допълнителен ресурс. Договореният през 2018 г. ще бъде достатъчен. Не планираме някакви изменения във финансовата си политика. Разбира се, ако има нови предизвикателства и възможности за развитие на дейността ни, ще работим както в посока на промени, така и за допълващо финансиране.

Наскоро проведохте заседание на Съвета на директорите (СД) на ФЛАГ. Какви решения приехте?

То се състоя в края на януари и на него СД одобри нови искания за финансиране. Освен това бяха разгледани и приети бизнес програмата ни за 2019 г. и прогнозата за 2020 – 2021г., предварителен отчет за дейността и финансов отчет за 2018 г., доклад на вътрешния одит и други, свързани с изпълнение на правилата и политиките ни.

До момента са сключени повече от 1000 договора за кредити. Каква е Вашата равносметка за дейността на Фонда през годините?

Към 21.02.2019 г. сме подписали договор №1055. Не съм сигурна, че искам да правя равносметка, тъй като пред ФЛАГ има още много предизвикателства и работа за вършене. Ако трябва с няколко думи да охарактеризирам Фонда за българските местни власти 12 години след създаването му, вероятно те ще са – полезен, създаден навреме, устойчив и динамичен, успешен, с огромен потенциал за бъдещето.

И все пак постигнатото дотук е повече от 1000 подкрепени проекта, над 1 млрд. предоставени заеми, нито един загубен лев, клиенти – 90% от българските общини, и всичко това само с 90 млн. собствен капитал и 15 души персонал.

В равносметката задължително следва да влезе изграденото доверие с международните финансови институции и българските търговски банки, високата репутация, изключителното партньорство с местните власти и усещането, че разчитат и знаят, че се търси решение на проблема им. И не на последно място е необходимо да включим и екипа от професионалисти и съмишленици, които са не просто експерти, а мотивирани и вдъхновени хора. Те подхождат към всеки проект като към най-важното нещо, което трябва да се случи и приключи успешно, и не се изморяват да работят отново и отново с общинските екипи за структуриране на най-доброто финансиране. Казвам това без излишно самочувствие и с усещането, че още много предстои.

Как протича работата на „Фонд за устойчиво градско развитие на София – ФУГРС“ ЕАД? В какво бяха реинвестирани средствата?

ФУГРС, който е 100% собственост на ФЛАГ, също се развива добре. Знаете, че успешно инвестирахме предоставените ни средства за градски проекти в София и получихме право да реинвестираме. Вече две години ефективно влагаме погасените средства в нови инициативи. Ресурсът, с който разполагаме за 2019 г., е договорен. В момента финансираме проекта за цялостна реконструкция и модернизация на Клиниката за изгаряния в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, който е изключително значим и с огромен социален ефект. Нямаме търпение да бъде завършен. Друг проект, който подкрепяме с рециклирани средства, е на „Е-мобилити“, с който също много се гордеем. Инвестирахме в изграждането на зарядна инфраструктура за електрически коли и дадохме шанс за стартирането на проекта SPARK – споделено наемане на електрически автомобили, който се развива много успешно в столицата.
Очакваме да има още добри предложения, които да финансираме в периода до 2025 г., когато е крайният срок за реинвестиране.

Разкажете ни какво представлява „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ). Как той ще подпомага развитието на регионите София и Южна България?

ФУГ е нов проект, който се реализира в партньорство с Обединена българска банка и Българска консултантска организация. Създаден е за участие в процедурата за избор на Фондове за градско развитие по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, проведена от Фонд мениджър на финансовите инструменти в България. Избрани сме за изпълнител на два градски фонда – за София и за Южна България. Обявихме покана за подаване на проектни предложения през януари с разполагаем ресурс общо за различните допустими дейности от близо 350 млн. лв., като от тях 202 млн. лв. са предоставени по линия на „ОПРР 2014 – 2020“.

По тази тема информацията е много и специфична, вероятно за цяло друго интервю. Подробно всичко може да бъде намерено на нашия сайт www.citiesfund.bg и всеки, който има проектна идея, може да се консултира чрез посочените ни контакти в интернет.

Как протича работата Ви с Камарата на строителите в България (КСБ)?

Благодаря за възможността чрез вестника на КСБ да популяризираме дейността на ФЛАГ и ФУГРС, да бъдем полезни пряко на нашите кредитополучатели и индиректно на строителните фирми, които изпълняват проектите. Приемаме Камарата на строителите като партньор в дългия път от проектната идея до окончателната реализация на който и да е проект. КСБ е наш съмишленик в изпълнението на мисията на ФЛАГ да подкрепя усилията на българските общини в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

Използвам случая да поздравя вестник „Строител“ с 10-годишния юбилей и да пожелая още дълго време ползотворна работа в подкрепа на българските строители и на съграждането на успешни, устойчиви, красиви проекти, с които всички да се гордеем и спокойни да завещаем на поколенията.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.03.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: