Йоана Христова: Нашият стремеж е София да става по-зелена, по-красива и уютна

Тази година ще ремонтираме и обновим над 130 детски площадки във всички райони на СО

Прочетена: 71

Росица Георгиева

Г-жо Христова, бихте ли разказали кои ще са значимите обекти, които ще се изпълняват през това лято?

Продължаваме с изпълнението на два от най-големите обекти, които стартирахме през 2018 г. – Южен парк – III част, и Западния парк. През миналата година ремонтирахме входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“ и прилежащите алеи, като подменихме съществуващото осветление и добавихме ново. През 2019 г. ще обновим още 5 км осветени асфалтови алеи. Основният ремонт на Западния парк, по който работим сега, е най-големият проект. Вече е изпълнена инженерната инфраструктура на над 500 дка. В момента строителните дейности продължават, като се работи по изграждането на езерото с алпинеума, сухия фонтан, зеленото училище и др. В идните дни предстои поставяне на осветление.

В следващите седмици ще открием градината „Кюлуците“, където са възстановени 3 дка тревни масиви, засадени са жив плет и декоративни дървета, изградени са алеи и детска площадка с две зони – до 3 г. и от 3 до 12 г. Предстои и откриването на Розариума в Борисовата градина, който е с възстановена алейна мрежа от гранитни павета, нова асфалтова настилка и осветление.

Посетителите ще имат възможност да се насладят на над 2000 броя красиви и уханни рози – чайно-хибридни, полиантови, миниатюрни, щамбови, увивни и катерливи, естетично композирани с възстановен фонтан. Столичани ще могат да се разхождат и отдъхват и в обновената градинка на ул. „Черковна“. Там вече е положена 1600 кв. м нова настилка от унипаваж, върху 280 кв. м е изградена детска площадка, монтирани са 30 нови пейки и са поставени 12 кошчета за отпадъци. Засадени са 60 дървета, храсти и жив плет и са възстановени 6 дка тревни площи.

Продължава ремонтът на входа на Северния парк откъм ул. „Народни будители“. Изгражда се електрозахранване и ще се постави осветление. Ще се направи нова ВиК мрежа и поливна система. Ще се обособят детски площадки, зона за разходка на кучета и такава за активен отдих, декоративен фонтан с водна площ, паркови алеи и зелени и цветни площи. Неразделна част от усилията ни през тази година ще бъдат насочени към ремонтиране и обновяване на детски площадки, като се предвижда над 130 във всички райони на Столичната община (СО) да бъдат изградени и реконструирани.

По отношение на локалните градини и междублоковите пространства какви средства се отделят и къде се предвижда да се работи?

В бюджета на СО за 2019 г. има увеличение от 2,3 млн. лв. за поддръжка на зелени площи и възстановяване на междублоковите пространства. Общите средства за зелените площи са в размер на 21,6 млн. лв., като 8,6 млн. лв. са предназначени за локалните градини и междублоковите пространства към районните администрации. Всяка от тях приоритизира нуждите си и работи по собствени планове в изпълнение на общата ни цел – за по-зелен, по-красив и още по-безопасен град.

А през тази година ще се работи ли в зоопарка?

В зоопарка и през 2019 г. продължаваме да работим по изпълнението на втория мащабен ремонт, който реализираме там за последните две години. Първо ремонтирахме сектора на големите котки, а сега се обновява този на приматите. Проектът включва разширение на площите на външните местообитания с цел създаване на нови експозиционни пространства и увеличаване многообразието на животинските видове, създаване на зони за наблюдение на животните, на комфортна и безопасна среда за посетителите и експониращите се животни. За различните видове маймуни местообитанията ще бъдат увеличени от 5 до 10 пъти.

Отделно от това вече се съгласува и предстои да бъде обявен за обществено обсъждане идейният проект за цялостна реконструкция на зоологическата градина. Това ще бъде един мащабен ремонт. Реализацията му ще отнеме години и затова предвиждаме да се извършва на етапи, без да затваряме зоопарка. Идеята е след ремонта животните да живеят в големи общи местообитания, които са максимално близки до естествената им среда. По-голямата част от територията ще бъде обособена в зоогеографски зони. В „Африка” (Савана) ще са настанени жирафи, носорози, зебри, антилопи и др. В зона „Южна Америка” ще са капибари, нанду, мравояди, патагонски мари и алпаки, а в „Северна Америка” – бизони и прерийни кучета. Елените, муфлоните, дивите кози, камилите и мечките, както и 3 големи волиери за брадати и черни лешояди ще са в „Евро-азиатската” зона. В „Антарктическата” ще са пингвините и тюлените, а в „Северната” – полярната сова и снежният леопард. Всички зони ще бъдат проектирани и изградени според съвременните изисквания за модерен зоопарк, отглеждащ животните си в среда, близка до естествената, с грижа за тяхното физическо и психическо здраве. Ще се ремонтира и инфраструктурата, която е над 30-годишна.

На какви средства се разчита през това лято за почистване на речни корита на територията на СО?

Имаме изготвена програма за планово почистване на речните корита, преминаващи през урбанизираната територия на СО, която включва 183 речни участъци с обща дължина над 105 км на стойност близо 3 млн. лв. От общинския бюджет сме осигурили финансиране от 6 млн. лв., с което ще се почистят 114 участъка с дължина 70 км. За останалата необходима сума сме внесли проект в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет с искане за допълнително финансиране, съгласно Закона за водите. Към момента провеждаме и процедура, без да са осигурени средства по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, на проект за почистване на 10 км от речното корито на р. Искър. Стойността на проекта е 2,3 млн. лв. През 2019 г. ни предстои да реализираме и ремонт на лявата дига на р. Лесновска с дължина близо 2 км и бюджет от около 1 млн. лв.

Как продължават дейностите по реновирането на старите депа за битови отпадъци?

И към момента успоредно се извършва рекултивацията на 3 депа – „Суходол“, „Долни Богров“ и „Садината“. За всяко от тях дейностите са на различен етап от изпълнение. Така например на 96% са извършени работите по депото в Суходол. В най-начална фаза сме на „Садината“, тъй като то беше активно експлоатирано до 2013 г. Рекултивацията на „Долни Богров“ се осъществява на два етапа: първият е завършен с изпълнена техническа рекултивация върху тялото на старото депо.

А как се развива проектът за оползотворяване на RDF горивото?

В момента тече оценка на проекта от службите на Европейската комисия (ЕК). Той вече получи одобрение на национално ниво и от инструмента „Джаспърс“ на ЕК. Проектът е голям и затова се изисква преминаване през тази двустепенна система на одобрение. Междувременно подготвяме тръжната документация за изграждането на инсталацията, за надзора и за информационната кампания. Съгласно сроковете тази година предвиждаме да стартираме процедурата за избор на изпълнител.

Няма как да не попитам как в последната година се промени качеството на атмосферния въздух в София?

Данните показват, че всяка следваща година качеството на въздуха в града ни се подобрява. Броят на превишенията, отчетени от автоматичните станции на Изпълнителната агенция по околна среда, през 2018 г. е със 17% по-малък от тези през 2017 г. По предварителни данни през зимните месеци на 2019 г. имаме 15% по-малко превишения в сравнение със зимните месеци на 2018 г. Тези данни очертават една положителна тенденция, която обаче не трябва да ни успокоява. Напротив, продължаваме приоритетно да работим за подобряване качеството на въздуха, изпълнявайки актуализираната програма от над 100 мерки. Знаете, че 35% от замърсяването на въздуха идват от твърдото битово отопление, което се използва от 55 000 домакинства в СО.

В края на март 2019 г. стартирахме Кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и въглища. С това целим да подменим безплатно печките на една трета от тези домакинства, което със сигурност ще даде сериозно отражение върху намаляването на замърсяването на въздуха. Очакваме чрез кампанията за 3 години да подменим старите печки на 20 хил. домакинства. Това ще бъде сложна за реализация инициатива, но със сигурност след края й ще имаме съществена разлика в качеството на въздуха. Искам да припомня на всички собственици на жилища в СО, които се отопляват на твърдо битово гориво, че имат възможност да подадат заявленията си за участие в кампанията ни до 13 юни. Молбите се подават в районната администрация по адрес на жилището – вкл. по район, кметство или кметски наместник. За да улесним процеса, формулярите могат да бъдат свалени и от интернет страницата на СО – sofia.bg/bitovootoplenie. Предстоят и образователни кампании.

През тази година какво се предвижда по отношение на залесявания?

Озеленяването, освен че прави града ни красив, е важна мярка за по-чист въздух, която и през 2019 г. продължаваме да изпълняваме приоритетно. Предстои да засадим нови над 2500 едроразмерни дървета в градска среда – покрай булеварди, основни улици, в градинки. Работи се и по засаждането на новия зелен филтър край Суходол – Новата гора на София. Инициативата се реализира изцяло от доброволци. Броят на участниците с всеки залесителен сезон расте, което превръща този проект в една от най-мащабните доброволчески инициативи в рамките на Столичната община. Продължаваме и с проекта „Моето зелено училище/детска градина“, в рамките на който предоставяме дървета, храсти и цветя на детските градини и училищата за залесяване на дворовете им. За да включим повече граждани, на 18 април Столичният общински съвет одобри предложение за провеждане на конкурс за облагородяване на пространствата към жилищни и бизнес сгради, фасадно и покривно озеленяване на територията на СО „Зелени решения за София“. За да стимулираме участието в конкурса, ще въведем и награден фонд, който ще се разпредели в четири категории – най-добре озеленена тераса на жилищна сграда, най-добре озеленено предблоково пространство, най-добро озеленяване на дворно пространство на офис сграда и най-добро екстериорно вертикално или покривно озеленяване на сграда. Въведохме и редица нови акценти в озеленяването на София – цветни композиции, разнообразни дървесни и храстови видове, които подобряват естетическия облик на града ни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.06.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: