Дончо Барбалов: За 2019 г. от данъчни и неданъчни постъпления сме планирали да получим 735 млн. лв.

Професионалните ни отношения с КСБ са много продуктивни

Прочетена: 175

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, какво показват данните за изпълнението на бюджета на Столичната община (СО) към момента? Каква е събираемостта на такса „смет”, данъците за недвижимата собственост и моторните превозни средства (МПС), както и на другите основни налози?

Изпълнението на бюджета за 2019 г. върви добре. Данните показват, че към края на юли приходите от данъка за недвижими имоти са 83 млн. лв., или почти 76% от годишния план. Като сума постъпленията от него са с 3,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2018 г. При налога за придобиване на имущество по възмезден начин събираемостта е в размер на 65,7 млн. лв., или почти 49% от планираното за 2019 г.

Най-значителната разлика е при данък МПС, където са постъпили 72,5 млн. лв., или 70% от предвиденото. В резултат на промяната на данъчните ставки и въведените преференции за превозните средства, които са с по-висок екостандарт – Евро 5 и Евро 6, се получи намаление на общото равнище на налозите за новите автомобили. Затова и тази година имаме по-ниски постъпления от този данък в сравнение с миналата, което е очаквано. Може да се каже, че в момента в София е въведено най-ниското ниво на облагането на МПС, което законът разрешава.
Общо към първото полугодие приходите в общинския бюджет са в размер на 454, 4 млн. лв., което е с 5 млн. лв. повече от същия период на 2018 г.

Може ли вече да се направи прогноза какво ще се случва до края на 2019 г. по отношение на събираемостта на данъците?

Очакваме за поредна година Столичната община да изпълни на 100% своите планирани приходи. За 2019 г. от данъчни и неданъчни постъпления сме планирали да получим 735 млн. лв. В момента са изпълнени 61% от заложеното, което е малко повече от 2018 г. Тези успехи в реализирането на бюджета се отразяват на рейтинга на София, който беше потвърден за пореден път от агенцията „Стандард енд Пуърс“.

Какви са постъпленията от издаване на разрешителни за строеж за първите 7 месеца на 2019 г.? Как стоят данните спрямо същия период на миналата година и какво да очакваме до края на настоящата?

Приходите от тази дейност за времето януари – юли т.г. са 7,1 млн. лв. За същия период на миналата година постъпленията по това перо са били 6 млн. лв., което показва, че градът продължава да расте и да се развива.

Съгласно бюджета за 2019 г. очакваме по-високи суми да се генерират от т.нар. такси за технически услуги, в които влизат основно тези от строителните разрешителни. През 2018 г. прогнозата е била за 24 млн. лв., а изпълнението – 31 млн. лв. За тази година имаме прогноза за 33 млн. лв.

Предвид предстоящите избори за местни власти няма как да не Ви попитам в какво финансово състояние е столицата при приключването на мандат 2015 – 2019 г.?

София е в много добро финансово състояние. Както знаете, за последните седем години, откакто съм зам.-кмет по „Финанси и стопанска дейност”, рейтингът на Столичната община е равен на този на държавата – максимално висок, който местна администрация може да има. Откакто България има инвестиционен рейтинг, и СО също има такъв.

През тези години показахме, че умеем добре да прогнозираме общинския бюджет. Имаме строга финансова дисциплина, което се подкрепя и от Столичния общински съвет. През 2019 г. той прие осъвременена програма за управление на дълга на СО, където за пореден път беше подчертано, че поемаме такива само с инвестиционен характер, дългосрочни за подкрепа развитието на града. През периода 2012 – 2018 г. приходите от данъчни и неданъчни източници се увеличиха с 253 млн. лв., което е в резултат на по-висока събираемост, без да имаме промяна на данъчните ставки през тези години. А през 2019 г. дори отчитаме и намаление на размера на данъка за моторните превозни средства.

Като зам.-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации” Вие отговаряте за изпълнението на ремонтите дейности по инфраструктурата. Може ли да разкажете какъв етап на изпълнение достигнаха големите обекти?

Както кметът на София Йорданка Фандъкова неколкократно заяви, желанието на всички ни е до началото на новата учебна година да са приключили повечето строителни работи, които затрудняват движението на столичани в града. Отдавна е готово разширението на ул. „Филип Кутев“ в кв. „Хладилника”. Там беше изградена около половин километър нова улица от трасето заедно с канализация, водопровод, тръбни мрежи на ел. инсталация, телекомуникации и улично осветление. Построено бе кръгово кръстовище и част от ул. „Рачо Петков Казанджията“.

От 19 август е пуснато и движението по бул. „България“, който е обновен в отсечката от бул. „Акад. Иван Гешов” до бул. „Черни връх“. Остава да се довърши мостовото съоръжение, което свързва бул. „България” с бул. „Витоша”. Там се подменя напълно хидроизолацията, ще се постави асфалтова настилка и ще бъдат подсилени парапетите. Фирмата изпълнител обеща да приключи дейностите до 15 септември.

Ремонтът на транспортния тунел на бул. „Ал. Малинов“ към Софийския околовръстен път (СОП) е на стойност 485 хил лв. Срокът за реализация е до началото на септември. Там се изгражда отводнителна система, допълнителни дъждоприемни шахти и други съоръжения. Предвижда се да бъдат поставени модерни осветителни тела.

Много важен и тежък обект е ул. „Каменоделска“. Там, освен подмяна на асфалтовата настилка, ремонт на тротоарите и бордюрите, както и поставяне стълбове за осветление, се изгражда ново трамвайно трасе с дължина 2,4 км. Очакваме работата да приключи до края на септември. Изпълнението бе съобразено и с дейностите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по моста „Изида“. Това съоръжение беше изградено отново.

Сериозен проект, който трябва да приключи също до края на септември, е рехабилитацията на бул. „Асен Йорданов“ от бул. „Проф. Цв. Лазаров“ до бул. „Хр. Колумб“ и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Хр. Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“. Инвестицията е на стойност 4,1 млн. лв. Освен пълно обновяване на трасето и изграждане на тротоари, където липсват такива, се предвижда и обособяване на велоалея по тях.

По график вървят и СМР на бул. „Президент Линкълн“ в район „Овча купел”. Обектът е труден, защото едновременно с подмяната на настилката се работи и по подземните мрежи на „Софийска вода“, „Овергаз“ и „Топлофикация“. Освен обновяването на пътните платна се рехабилитират и изграждат тротоари. Предвиден е ремонт и на уличното осветление. На три регулирани кръстовища ще се поставят нови светофарни уредби.

В средата на август беше пуснато движението по връзката на бул. „Президент Линкълн“ със СОП, която е двупосочна и трафикът там е много натоварен. Общата дължина на булеварда е 4,2 км. Също в „Овча купел” „Метрополитен“ ЕАД изгражда и изцяло нова улица „Централна“ заради третата линия на подземната железница. Трасето започва от ул. „Промишлена“ и достига до бул. „Президент Линкълн“. Срокът за нейното строителство е 6 месеца, а проектът е за 1,3 млн. лв.

В началото на есента трябва да е готова и ул. „Житница“ в участъка от ул. „Съвет на Европа“ до бул. „Овча купел“. Там вече са приключили работите по канализацията и водопроводите, преминаващи под пътното платно. След завършване на всички ремонтни дейности се предвижда да бъде пуснато движението на кръстовището при кв. „Красно село”. В момента се изпълнява вторият етап от реконструкцията на ул. „Хемус“ и тротоарът към нея. Там се обособява паркинг и се поставя ново улично осветление.

Работи ли се по пътната мрежа на кварталите в София?

През 2019 г. бюджетът за текущи ремонти на вътрешнокварталните улици е 38 млн. лв. Всекидневно фирмите, които отговарят за тези дейности, подават своите програми къде и по какви обекти изпълняват СМР. На ден са десетки участъци във всички столични райони. С помощта на администрациите на СО ние контролираме доколко и как се изпълняват тези графици.

През това лято рехабилитират ли се мостове на територията на СО?

Да, вече приключиха дейностите по две съоръжения. Основен ремонт беше направен на моста над Софийския околовръстен път на входа на с. Кривина. Друг обект, който изпълнихме, е подмяна на дилатационните фуги на съоръжението на ул. „Черковна“ над бул. „Ген. Д. Николаев“.

Какви ремонти извършвате в общинските здравни заведения в София?

През последните 4 години само за ремонти и ново оборудване в болници и диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) Столичната община е инвестирала 9,1 млн. лв. През 2019 г. завършихме много проекти, други са в процес на изпълнение. Един от най-големите обекти тази година беше санирането на Втора САГБАЛ „Шейново”, който вече е пред приключване. За него общината даде 855 000 лв. Основен ремонт беше направен и на Банката за майчина кърма, чието обновяване струваше близо 1 млн. лв. За оборудване и ремонт на физиотерапевтични отделения в три поликлиники и една болница са инвестирани 400 000 лв. Това са 14-о ДКЦ, 12-о ДКЦ, 29-о ДКЦ и Втора МБАЛ.

Саниране на сградата и подмяна на покрива бяха направени и на 11-о ДКЦ. Скоро трябва да приключи и основният ремонт на отоплителната инсталация в Общинската болница за долекуване в кв. „Панчарево”. Там работихме и по покрива на зданието. В този обект вложихме над половин милион лева.

Списъкът на всички здравни заведения, в които СО инвестира в нова апаратура и модернизиране на базата с цел по-доброто здравно обслужване на гражданите на София, е доста дълъг.
Тук е мястото да кажа, че през тази година ще започне изграждането и на нови корпуси към две детски ясли в районите „Триадица” и „Красно село”. След като бъдат готови тези сгради, ще бъдат открити 100 нови места за малчугани до 3-годишна възраст. Очаквам това да стане през 2020 г.

Като зам.-кмет по транспорта Вие работите в тясна връзка с Камарата на строителите в България (КСБ). Как бихте оценил съвместното Ви сътрудничество?

Работата с професионалистите е много важна за нас, за да може да гарантираме качество на това, което правим в града. Те дават предложения, обсъждаме различни идеи, много от членовете на Камарата на строителите в България работят на общински обекти. Затова мога да кажа, че професионалните ни отношения с КСБ са много продуктивни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.08.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: