Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ – София: Цифровизацията е бъдещето на сектора

Редовните срещи с ръководствата на строителните фирми трябва да се превърнат в наш стил на работа

Прочетена: 86

Инж. Качамаков, в края на 1-вия Ви мандат като председател на най-голямото Областно представителство на КСБ каква е равносметката? Кое бихте определили като успех и за какво не Ви стигна времето?
Ще започна с една благодарност към моите колеги от ОблС, с които наистина през този непълен мандат работихме в изключителен синхрон, конструктивно, и се надявам, че успяхме да отговорим на очакванията на строителите от област София. Мандатът беше много динамичен и заради активната работа на ръководството на Камарата, от което също съм част като член на ИБ и УС. Председателят Илиян Терзиев и представители на ръководството проведохме десетки срещи с институции и организации, на които дискутирахме актуалните за бранша въпроси, инициирани бяха промени в нормативната база, посетихме и голяма част от ОП в страната. В работата ми като председател на ОП София винаги съм се водил от основната цел на Камарата на строителите в България – тя да бъде символ на надеждност, качество и висока култура в отрасъл „Строителство”. През изминалия период ОП София заложи като главно направление в работата си дигитализацията в сектора чрез BIM технологиите. Организирани бяха редица семинари за строителните фирми от ОП София, в рамките на които се коментираха важните за сектора въпроси. Сред темите на семинарите бяха: „Приложението на BIM технологията“, „Дигитализация на строителния процес чрез BIM технология с решенията на Autodesk“, „Промените в ЗУТ – изменения и допълнения в сила от 01.01.2019 г.“, „Ползите от бонд гаранциите по ЗОП“. Дискутирахме и отношенията на строителя с участниците в строителството и с трети лица, както и действията при авария по време на строителство.

Освен организирането на семинари Вие и членовете на ОП инициирахте и участвахте в редица срещи с институциите. Кажете ни нещо повече за тях.
По инициатива на ОП София се проведоха 2 срещи с кмета на Столичната община г-жа Йорданка Фандъкова, на които присъстваха и членове на ИБ и УС. На тях обсъдихме инвестиционната програма на общината.
Като член на УС и председател на ОП участвах и в работните срещи на ръководството на Камарата с министъра на регионалното развитие Петя Аврамова, с вицепремиера Томислав Дончев, с ръководствата на АПИ и АОП, както и в срещите с парламентарни комисии и ръководствата на парламентарно представените политически сили.
През ноември 2018 г. по моя инициатива бе проведена и работна среща със зам. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с цел набелязване на съвместни инициативи в областта на строителството. Представители на ОП София се включиха и в Петата международна конференция, организирана съвместно от КСБ и г-жа Искра Михайлова, председател на КРР в ЕП.

Среща на ръководството на КСБ и европейския комисар Мария Габриел

Участвах и в организираната първа обща среща на ОП председателите в Старосел. Между другото много добра инциатива, която трябва да продължи. Комуникацията между Областните представителства е много важна, тъй като те са гръбнакът на нашата организация.
Включих се и в дискусията с ръководството на ЕБВР (EBRD) за възможностите за финансиране и инструментите, които банката предлага за подпомагане и развитие на строителни фирми и държавни и общински бенефициенти.
През юни 2019 организирах среща с екипа на в. „Строител”, за да обсъдим как по-добре да си взаимодействаме за отразяване на инициативите на ОП София в изданието.
Това са само част от дейностите, които ОП и аз като председател реализирахме до момента.

Определихте цифровизацията като основен приоритет. Защо е толкова важна за бранша?
Дигитализацията е процес, който в световен мащаб се развива главоломно. На европейско ниво това е един от приоритетите на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). Темата е изключително важна не само за бранша, а и за възложителите и инвеститорите като цяло. За никого не е тайна, че има проблеми, които са резултат от лошите проекти. За съжаление в публичното пространство като виновни се сочат винаги строителите, а никой не казва нищо за ролята на проектанта и строителния надзор. Всъщност много често проблемите идват от непълни, неточни или лоши проекти, от една страна. И от друга – от т.нар. девизни цени, които се залагат, но не отговарят на актуалните условия. Дигитализацията е решението в тази посока. Ако възложителят изисква и проектантите изготвят изцяло проектите си с BIM инструменти, то пропуските ще бъдат намалени драстично и качеството на проектите ще се подобри. Тогава самото изчисление на девизните стойности на проектите ще бъде възможно в много кратки срокове и най-важното – те ще отговарят на реал­ност­та. Дори и да се наложат някакви промени, което е неминуемо, BIM ще даде възможност за ясно дефиниране на отговорностите на страните в инвестиционния процес и ако има пропуски или нарушения, ще бъде ясно кой накрая ще трябва да плати сметката. Визуализацията прави целия процес много разбираем за възложителя, включително когато искаш да обясниш някакъв проблем, който съществува. Много лесно може да се покаже дори на хора, които не са специалисти, а би следвало да вземат решения. Например кметове, министри, зам.-министри.

С кмета на София Йорданка Фандъкова

Отделно от това, че процесът върви в цял свят, вече има държави, които залагат изисквания да имаш сертификат или закупен BIM инструмент. И ако нямаш такъв, не можеш да участваш на обществени поръчки. От началото на годината е въведено ISO 19650, което е с наименование „Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране”. То все още се допълва и прецизира, но основата вече е сложена и това е факт. Очаквам съвсем скоро за това да се чуе и в България и ние трябва да бъдем подготвени.
Цифровизацията ще даде възможност за слагане на рамка, на правила, които ще бъдат еднакви за всички. Там не може да има тълкуване и интерпретиране на определени видове дейности това така ли е, или не е така. Така ще се намали субективният фактор при оценяването и изпълнението на проектите. Разбира се, има и минуси, но аз считам, че в моментната ситуация в строителния сектор в България плюсовете ще бъдат много повече.

Вие сте и вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). Разкажете ни повече за международната дейност на Камарата, както и за направленията, по които работите в рамките на Федерацията.
Като вицепрезидент на Федерацията моят ресор са МСП. Основните ми усилия са насочени в защита на интересите на малките и средните фирми, които са преобладаващи в бранша не само в България, но и в Европа. Също така аз представлявам групата държави от Централна и Източна Европа. В тази връзка текущо организирам работни посещения в страните от групата, като през тази година проведох срещи с ръководствата на строителните организации в Унгария, Словения и Естония. Оказва се, че проблемите ни в сферата на строителството са много сходни, и приоритетът ми е да засилим нашето сътрудничество, да търсим общи позиции, които са в интерес на сектора в нашите страни, и да излизаме с тези общи позиции в рамките на FIEC, като очакваме те да бъдат поставени от Федерацията и на европейско ниво и да се търсят нужните решения. Надявам се започнатите инициативи през мандата от 2020 г. на следващия президент на FIEC, г-н Томас Бауер, който е представител на Немската федерация и добър приятел на България, да постигнат своя успешен завършек. Цифровизацията, както споменах преди малко, е един от основните приоритети на FIEC и това, че аз като представител на КСБ и вицепрезидент имам достъп до информацията на европейско ниво, ни помага много за нещата, които следва да направим тук, в България.

Инж. Качамаков бе избран за вицепрезидент на FIEC на Общото събрание на организацията в Брюксел

Вие сте член на СД на „Вестник Строител” ЕАД, официалното издание на Камарата. В какви насоки ще се концентрира дейността на медията през следващата година?
За изминалите 10 години „Строител“ се утвърди като безспорен фактор в медийното и общественото пространство като Гласа на българския строител. Ползва се с доверие и авторитет сред фирмите, хората го четат и го обичат. Радвам се, че съм част от ръководството на вестника, защото работим с изключително креативен и професионален екип, който не спира да се развива и да развива изданието. Знаете, че по решение на УС вече е създадена рубрика „Хайд парк“ – пространство, отворено за различни мнения и дискусии. Оптимизирахме и съдържанието, като го направихме по-концентрирано и насочено към дейността на Камарата. Това, което ще ни води през следващата година, е – поставяме в центъра Областните представителства, искаме да се чува повече техният глас. Те са в основата на Камарата и трябва да излязат на предна линия. Неслучайно от този месец започва и реализацията на идеята за открити приемни в областните центрове. Там местните фирми ще могат да се срещнат с журналистите от екипа и да разкажат от първо лице за успехите, проблемите и предизвикателствата пред тях, да определят темите, за които искат да четат на страниците на изданието. Така че много работа ни предстои и заедно с вестника.

На 8 октомври ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на ОП София. Какви според Вас са основните приоритети, по които трябва да работи организацията на софийските строители през следващия мандат?

Заседание на Областния съвет на ОП София

Цифровизацията на сектора е бъдещето, затова мисля, че безспорно това трябва да е първият ни и главен приоритет. Като ОП започнахме първи да работим в тази сфера и трябва да продължим да я развиваме.
Важно е да продължим активната комуникация с всички фактори, имащи отношение към строителния сектор в София, като Столичната община, СОС, главния архитект, РДНСК, софийските организации на парламентарно представените политически сили, професионалната гимназия по строителство, висшите училища и т.н., с цел да търсим решение на проблемите пред строителите и да сме максимално полезни на нашите членове. Ще продължим и с организацията на семинари и обучения отново за да сме в подкрепа на софийските строители. Предизвикателство е усъвършенстването на нормативната уредба – закони, наредби и др. актове, по които ще изготвяме експертни позиции.
Считам, че трябва да засилим ролята и авторитета на Комисията по етика. Трябва да се опитаме да създадем възможност нашият бранш да започне да се саморегулира. Некоректните фирми трябва да се знаят и да бъдат изолирани, за да може останалите да работят в нормална среда. Моралът на строителите е необходимо да бъде изведен напред, не само знанията и възможностите. Не на последно място ще предприемем конкретни действия за оптимизиране диалога с членовете на Областното представителство. Редовните срещи с ръководствата на строителните фирми трябва да се превърнат в наш стил на работа. Получаването на информация от първоизточника, нейната обработка и извеждане на проблемите, активната позиция за тяхното решаване – това са стъпките, които ще засилят авторитета на ОП и на КСБ като цяло.
В заключение искам да отбележа, че както и досега ОП София ще работи активно за успешната реализация на политиките на КСБ на национално ниво.

Работна среща в Унгария между инж. Качамаков и ръководството на Националната федерация на унгарските строители

Тържеството по случай 10-годишния юбилей на в. „Строител“

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.10.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: