Д-р инж. Владимир Вутов: Удовлетворени сме, когато изпълняваме важни за страната ни проекти

Завършихме метродепо „Земляне“, което е от ключово значение за развитието на транспорта в София

Прочетена: 247

Ренета Николова

Д-р инж. Вутов, първо да Ви поздравя с успешното завършване на ключовия за Софийското метро проект – метродепо „Земляне“. Разкажете ни за този наистина много сложен обект и строителните предизвикателства, които трябваше да бъдат преодолени при изграждането му.

Действително, предизвикателствата не бяха малко, но ние завършихме успешно този проект. Приключването му е с много голямо значение за София предвид бъдещото развитие на транспорта и териториите на града. На практика метродепо „Земляне“ ще обслужва целия трети лъч на метрото – от кв. „Горна баня“ до кв. „Левски“. Съоръжението е изключително интересно от строителна гледна точка, състои се от гаражно хале за 25 влака, ремонтно хале, в което е монтиран уникален канален струг, влакомивка, административна сграда с диспечерски пункт. Изграждането на депото започна в началото на декември 2016 г., а основните предизвикателства на проекта бяха свързани с обстоятелството, че метродепото се изпълни на територията на действащия автобусен гараж „Земляне“.

За да не се нарушава нормалното функциониране на гаража, се наложи да построим нов паркинг за 126 автобуса с площ 15 000 кв. м, както и две нови съоръжения – бензиностанция с шест горивоколонки и автоматична автомивка за измиване на автобуси.

Успяхме да се справим в рамките на договорния срок от 22 месеца за проектиране и изграждане на метродепо „Земляне”.

За нас беше много важно и ценно доброто ни сътрудничество с възложителя „Метрополитен“ ЕАД.

В навечерието на Деня на строителя как бихте оценили 2019 г., каква беше тя за „Геострой“ АД, какви обекти успяхте да реализирате?

Освен споменатото метродепо „Земляне“ тази година приключи и рехабилитацията на участък от второкласен път II-81 Костинброд – Бучин проход, ремонт на улици и градски пространства в Козлодуй, Видин и Лом. Завършихме и строежа на мини ВЕЦ „Черешовица“ на територията на Етрополе.

Ние сме екип, който продължава да се учи от трудностите и преодоляването им – това е опитът, с който се гордеем. Всеки проект е различен и ни дава нещо ново, а нашите специалисти също израстват с всеки нов завършен обект.

Изпълнението на поетите от компанията ангажименти в строителството, запазването на персонала и ресурсите след приключване на проектите за настоящата година, както и поетите нови предизвикателства ми дават основание да смятам 2019 г. за успешна.

Компанията е известна със своята коректност към партньорите и устойчивата политика на социална отговорност към служителите, какви нови инициативи в тази сфера реализирахте?

Компанията ни е изключително отговорна и коректна към своите служители. Ние сме в непрекъснат професионален диалог с тях – за да разберем тяхното мнение, да бъдат удовлетворени от работата си и заедно да постигаме целите, които сме си поставили. Важен момент в мотивацията на хората е пакетът от социални придобивки на дружеството.

По отношение на корпоративната социална отговорност следваме политиката на група

ГЕОТЕХМИН – отговорност към служителите и към местните общности в районите, в които развиваме бизнес, грижа за околната среда и други инициативи, насочени към благото на обществото.

Подкрепяме дуалното обучение в Професионална гимназия – Златица, водени от убеждението, че чрез този образователен модел се дава по-добра перспектива за професионално ориентиране на младежите в района.

Друга наша кауза, свързана с подкрепа на образованието, е осигуряването на стипендии за студенти в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. А стажантската програма на компанията се утвърди като един от начините за подпомагане на младите хора и привличането им на работа в „Гео­строй“ АД.

Какво предстои през новата година, кои са обектите, по които ще работите?

Основната цел, която сме си поставили за 2020 г., е да запазим нашите позиции в строителния бранш в България.

Като партньори в обединение ще изпълняваме рехабилитацията на жп участъка Копривщица – Стряма с обща дължина 5812 м. Интересното за този проект е, че почти целият е в тунел, който е най-дългият в жп мрежата в България към момента.

През тази година започнахме строителството и на нов Касов център на БНБ в Пловдив съвместно с нашите партньори.

Друг голям обект, който ни предстои следващата година, е лот 1 на пътя Ботевград – Мездра, един от жизненоважните проекти за развитие на Северозападния регион на България.

Работим и по други проекти в сферата на пътното, гражданското и промишленото строителство.

2020 г. за „Геострой“ АД е и по-специална, защото ще отбележите 15 години от създаването на компанията. Разкажете ни малко повече за историята, за началото.

Нашата история започва през 2005 г., когато управителят на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов взема решение да се създаде специализирана компания с наименование „Геострой“ за изпълнение на строителни дейности в рамките на група ГЕОТЕХМИН.

Стартирахме работа в „Геострой“ с малък екип, но с много ентусиазъм и с желание да докажем своите възможности. Първият ни изпълнен обект беше реконструкцията на Дом на миньора в с. Мирково.

Особено важна за развитието на „Геострой“ е 2014 г., когато компанията приема строителния и офертния потенциал на „Геотехмин“ ООД, включително екип и технически ресурси.

Благодарение на нашия натрупан опит, на експертизата на специалистите от групата и с помощта на
ГЕОТЕХМИН компанията бързо се разрасна и утвърди като един от лидерите в бранша.

В портфолиото си имаме реализирани десетки значими проекти, например Корпус за едро трошене – 3, в рудник „Елаците“, комплекс „Сан Стефано Плаза“, който бе изграден и сертифициран по стандарта за устойчиво строителство BREEAM 2013, метростанция „Бизнес парк“, реконструкцията на Американския колеж – София, автомагистрала „Струма“ лот 3.3, участък Кресна – Сандански, и др.

Приемствеността е важен фактор за развитието на една компания, с какво наследеният опит от „Геотехмин“ допринесе за успеха на „Гео­строй“ АД?

Да, съгласен съм с Вас, че приемствеността е от ключово значение за всеки бизнес, въобще за всяка организация, която се стреми към устойчиво бъдеще. Знанията и уменията на мениджмънта и експертите от „Геотехмин“ са важни за развитието на нашата компания.

Успешен пример за това е позицията ни в метростроителството – преди девет години стартирахме като подизпълнители на „Геотехмин“ за проектирането и строителството на метростанция „Джеймс Баучер“, след това като лидер на обединение „Геометро Б.П.“ реализирахме един от важните участъци от Софийското метро, включващ МС „Бизнес парк“ и метротунел с обща дължина 1064 м. Тази година като лидери на обединение успяхме да завършим един уникален със своите съоръжения и сложност обект – метродепо „Земляне“.

Кое от всички постигнати през годините неща бихте определили като най-важно за компанията?

Системата за управление в компанията, развитието на хората и успешното завършване на обектите.

За мен е много важно, че съумяхме да създадем единен, силен и мотивиран екип, в който има приемственост, заедно работят както млади и ентусиазирани специалисти, така и колеги с богат опит, които спокойно мога да кажа, че са сред най-признатите в бранша. Така изградихме един екип, който се стреми непрекъснато към качество, отговорност и коректност, и това се оценява от много възложители и партньори.

Вие активно работите и за утвърждаването на Камарата на строителите от самото й създаване, първоначално като член на УС, а след това и на КС. Какви според Вас са предизвикателствата, пред които браншът е изправен сега и в които Камарата трябва да насочи своите усилия?

Сред предизвикателствата, пред които е изправен браншът, е намирането на решения за проблема с недостига на кадри. Провеждаме срещи с представители на средните професионални и висшите училища за популяризиране на възможностите за работа и привлекателните страни на това да си строител. Възможно решение е сътрудничеството между държавата, бизнеса и образованието за привличане, обучение и създаване на кадри в бранша.

Добри решения може да има с дуалното обучение, професионалното образование и обучение, практикантските и стажантски програми.

Трябва да се изготвят и утвърдят минимални часови ставки за всяка една дейност в строителството, както е в други европейски страни. Съвместно с държавните органи те трябва да се приемат и наложат като база за офериране. Така ще се намали подбиването на цените и нелоялната конкуренция в бранша.

Трябва да се положат усилия, да се предприемат мерки, за да се намали нивото на междуфирмената задлъжнялост.

Сериозно предизвикателство пред сектора е и забраната в Закона за горивата строителните фирми да зареждат своята техника на терен.

Сивата икономика е един от най-големите проблеми пред бранша. Как според Вас можем да се справим с него, какви мерки трябва да се предприемат?

Сивата икономика оказва негативно влияние върху всички икономически сектори, в това число и върху строителния. За да се опитаме да я ограничим, е необходимо да има ясни ценови показатели, при които да работи нашият бранш. Трябва да се засили контролът при паричните разплащания в интегрираните електронни системи. Заплатите и всеки друг вид трудово възнаграждение да бъдат изплащани само по електронен път – чрез банкова карта и по банкова сметка.

През годините винаги сте подкрепяли вестник „Строител“, за което искрено Ви благодаря! Нарастват ли значението и ролята на изданието на Камарата в новите условия и новите теми, пред които строителният сектор се изправя?

Изданието е много важно за нас членовете, защото то помага на строителния бранш, като дава гласност за проблемите, нововъведенията и всичко свързано с бранша. Чрез него хората имат възможност да се докоснат до строителния сектор, да разберат реалните проблеми и ежедневните предизвикателства, пред които са поставени фирмите от отрасъла. Строителството е не само професия, то е призвание и мисия, а за хората, които се занимават с тази дейност, трябва да се говори с уважение, защото те са тези, които строят съвременна България, те са тези, които ще осигурят удобствата на бъдещите поколения. За тези хора трябва да се говори и пише навсякъде, така както го прави вестник „Строител“.

Предстои Димитровден, какво ще пожелаете на своите колеги и на читателите на в. „Строител“?

За мен е чест и удоволствие от страниците на в. „Строител“ да изкажа своите най-искрени пожелания към целия екип на вестника, към всички партньори и колеги, строители, архитекти, проектанти, инженери и специалисти по случай Деня на строителя и големия християнски празник Димитровден. Пожелавам на всички Вас – здраве, благоденствие, нови професионални успехи и удовлетворение от постигнатите цели през годината!

Благодаря на целия си екип и всички партньори и колеги за проявения професионализъм и отговорна работа! Вярвам, че всички заедно ще продължим да работим в една посока за реализацията на важни за страната ни проекти, да бъдем конкурентоспособни и да отстояваме своята позиция при справяне с предизвикателствата в строителния бранш.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 23.10.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: