Интервю

Добромир Ганев: Сега е точният момент да успеем да приложим по най-добрия начин новите технологии

Надявам се, че КСБ и в. „Строител“ ще бъдат проводник на симбиозата между двете професии - на строителя и брокера на недвижими имоти

Десислава Бакърджиева Г-н Ганев, продължават ли работа агенциите за недвижими имоти в така създалата се ситуация на разпространение на опасния коронавирус COVID-19? Какви практики се прилагат за намаляване на риска от заразяване и опазване здравето на брокерите и клиентите, с които те контактуват? Преминаваме през период, който изисква изключителна отговорност, мобилизация, грижа и внимание от всички. Продължаваме да работим, за да сме в услуга на нашите клиенти, тъй като и те самите ни търсят за консултации. Ние като отговорен бранш спазваме всички изисквания и поемаме отговорността си за намаляване на риска от заразяване с COVID-19. Компаниите изпълняват своята дейност, като пускат някои от служителите си в хоум офис, а други поемат дежурства на работното си място. Ограничени са физическите контакти и броят на срещите, които са необходими за сключването на всяка сделка. Ръководството на Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ) напътства своите членове да спазват всички препоръки и огранчителни мерки на Националния оперативен щаб – дезинфекциране, предпазни средства и т.н. Повечето от клиентите, които са били на имотния пазар преди седмица и половина или две, не са се оттеглили, но разбира се, разполагат с по-ограничени възможности за придвижване, огледи и други. Затова трябва да проявим адаптивност и креативност, така че да продължаваме да работим за тях в условията на извънредно положение. Професионалните агенции за недвижими имоти няма да затворят своите врати. В момента използването на новите технологии е много важно за бизнеса. До каква степен е дигитализиран пазарът на недвижими имоти у нас. Прилага ли се от агенциите PROPTECH - виртуалната реалност (VR), и разширената реалност (AR). Може ли целият процес от подбора на имота до сключването на сделката да става дистанционно? Възможно е за някои имоти и видове сделки това да се случва, но не при всички, разбира се. Знаете, че по отношение на покупките почти няма случай в историята, в който да се закупи недвижим имот без реален оглед. При правилна организация и използване на PROPTECH това би могло да се осъществи при наемите - да се сключи договор, като се избегне контакт. Това може да стане по следния начин - първо имотът се оглежда от потенциалния наемател чрез технологията, известна като виртуална реалност, като трябва да е ясно, че при един добре заснет имот всичко се вижда. Впоследствие се подписва неприсъствено договорът, плаща се онлайн, получават се ключовете и контактът е ограничен. Собственикът на недвижимостта може изобщо да не присъства. Така че в наемните отношения това не е невъзможно, като правилната организация е ключова, но трябва да има и определени условия, например собствениците да са се доверили на една компания, която да ги представлява, или др. По отношение на покупко-продажбите е по-трудно. Със сигурност обаче новите технологии като VR и AR дават възможности за много по-добро представяне на имотите. Те показват включително работата на инвеститорите, архитектите, строителния процес. Проектантите трябва да създават задължително 3D модели, за да може да се използва разширената реалност, а строителният бранш да е още по-гъвкав. Дигитализацията е тема, по която безспорно ще работим с Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България, с Националната асоциация на строителните предприемачи и други. Вероятно това ще се случи след прекратяване на извънредното положение в страната. Новите технологии ще дадат възможност на бранша да излезе по-силен след създалата се ситуация, бизнесът да е по-ефективен, да предоставя по-добри услуги, дигитализирани както за продавачите, така и за купувачите, а и при наемните отношения. Относно това до каква степен е дигитализиран пазарът на недвижими имоти у нас, мога да кажа, че ние познаваме тези технологии от доста време, но все още те не са навлезли толкова дълбоко в нашия бизнес. Обстоятелствата не са ни принуждавали да го правим, а и винаги са се предпочитали реалните огледи, които доскоро се осъществяваха без никакви пречки. Но сега при наличието на епидемия се предполага, че все повече хора ще предпочетат да използват новите технологии, за да намалят риска от зараза и разпространение на опасния вирус, а и за да имат по-добра информация за имота, който искат да огледат или искат да закупят. Сега е точният момент да успеем да приложим по най-добрия начин новите технологии, включително неприсъствените сключвания на договори, използването на електронни подписи при взаимоотношенията с клиентите, виртуални огледи и всички неща, които PROPTECH индустрията предлага. Засега обаче нотариусите не предлагат електронни услуги. Това не спира ли осъществяването на покупко-продажбата на имот дистанционно? Всъщност има правни пречки, които не дават възможност да се работи по този начин. Принципът на удостоверяването е личен. Доколкото ми е известно, в момента нотариусите дискутират новия Закон за извънредното положение и текстовете, които казват, че само спешни и неотложни удостоверявания ще бъдат извършвани, обсъждат тази формулировка и нейното прилагане. Доколко една сделка за покупко-продажба с изтичащ предварителен договор в срока на извънредно положение е неотложна? За мен това е неотложен случай на удостоверяване. Ние държим контакт с Нотариалната камара, за да имаме повече яснота и да даваме информация на нашите клиенти, разбира се. По какви теми могат да си бъдат полезни КСБ и НСНИ в настоящите условия на извънредно положение? Важно е да сме единни в исканията си към правителството и държавата. Всяка една институция, с която работи браншът, трябва да направи всичко възможно, за да осигури дигитализация на услугите си и лесен достъп до тях. Разбира се, има и друг проблем, че много малко от гражданите имат електронни подписи и ако те желаят да намалят рисковете, трябва да поемат своята отговорност и да си закупят такива. В тази връзка е добре да кажа, че Борика и „Евротръст Технолъджис” обявиха безплатно два месеца използване на електронни подписи. Основното в настоящата ситуация са намаляване на работата на гише, облекчаването на клиента и бързината. Всичко това ще доведе до по-добри бъдещи услуги на всички институции. От официално съобщение на НСНИ до медиите стана ясно, че приключва работата по стартирането на доброволния Професионален регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти с възможност за издаване на професионални карти на членовете на НСНИ, които да осигуряват бърз и преференциален достъп до предоставяните услуги „на гише“. Бихте ли обяснили повече за целта на регистъра и въпросната услуга. На прага сме да стартираме доброволния Професионален регистър. Той ще е достъпен за всички компании за недвижими имоти, които имат желание да представят дейността и своите служители на потребителите си. Регистърът няма да е ограничен само за членовете на НСНИ, те обаче ще получават карти, които ще им дават възможност на специално гише да получават по-бързо обслужване. Това е договорено в последната година с повечето институции, с които работим, и се надявам да влезе в сила, след като снабдим нашите членове с професионалните карти. Ясно е, че електронните услуги ще дадат възможност на всички да ползват по-бърз достъп, но има институции, които не предоставят всички документи онлайн. Точно там ще дадем възможност на членовете ни да ползват такива. С доброволния Професионален регистър на брокерите и агентите на недвижими имоти ще постигнем по-висока информираност на нашите клиенти. Защото преди да вземат решение да влязат на пазара, те биха могли да получат повече данни за дадена компания, за неин служител – какъв опит и образование има. Така имотният пазар ще бъде по-прозрачен. И тук е мястото да кажем, че НСНИ разпространи анкета до своите членове и резултатите от нея до момента показват, че в рамките на седмица и малко желанието на клиентите да използват личен брокер – тоест ексклузивна услуга, се увеличава драстично. В настоящата ситуация това е напълно логично, защото рискът от заразяване с COVID-19, когато работиш с много брокери, идващи на огледи в имота ти, е много по-голям, отколкото ако имаш личен брокер. Фирмите обаче трябва да носят определени отговорности, когато подписват подобни договори за ексклузивитет. Ние сме направили стъпки да договорим с бранша няколко задължителни клаузи към тези договори, които да гарантират правата на собствениците и на клиентите. Какви са първите индикации за пазара на недвижимите имоти? Как се променя - има ли вече отражение на цените, на търсенето и предлагането? Идва ли следващата финансова и икономическа криза, която неизбежно ще повлияе и на имотния пазар, и може ли да се прогнозира колко време ще продължи? Изминалият период от началото на епидемията е твърде кратък, за да мога да дам конкретен отговор. Мненията на колегите ми са различни. Има случаи, при които се покачва търсенето поради очакван ценови спад, а от друга страна сме свидетели на спрени оферти. Извънредното положение е по-специфичен момент и трудно може да дадем ясна тенденция. Вероятно след него ще има спад на повечето макроикономически показатели в Европа и у нас. Това безспорно ще се отрази на пазара на недвижми имоти, но точно как, е трудно да прогнозираме. Всичко зависи точно от тези спадове и от продължителността на евентуалната криза, а и защото се очаква ръст на цените на имотите. Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви план за успокояване на пазарите - ще закупи до края на настоящата година държавни и частни облигации, както и търговски ценни книжа на обща стойност до 750 млрд. евро. Тоест вземат се необходимите мерки. Информацията, която имаме от САЩ, е, че имотният пазар е този, който ще спаси икономиката там. Заради ниските лихвени проценти има много голямо желание за ипотечно кредитиране и рефинансиране на заеми. Така че нищо не е сигурно и ясно. Важно е правителствата и ЕЦБ какви мерки ще предприемат, а засега те са оптимистични. Очакват ли се фалити на фирми от бранша у нас? Това зависи от развитието на имотния пазар и от дълбочината на евентуалната криза. Има вероятност някои бизнеси да бъдат затворени, като това ще са компании, които няма да могат да се нагодят към новия начин на работа или нямат достатъчно ликвидност, за да издържат няколко месеца на по-тежката ситуация. В същото време има фирми, които прилагат много добри практики и ще останат на пазара. Има и такива, които се възползват от незнанието на потребителите. Затова се надявам, че самите граждани, които ще използват продуктите ни, ще бъдат достатъчно разумни и отговорни към своите имоти и пари и ще вземат правилно решение да се информират за брокерите. Известно е, че на нашия пазар има лоши практики с фалшива реклама, злоупотребява се с депозитните средства, не се дават документи, не се връщат депозити. Имаме оплакване от подобни операции и практики, затова разчитаме и на Вас, медиите – нека всеки един собственик и наемодател да избира информирано партньора, с когото ще работи в този сложен процес на покупко-продажба. В сложно време като настоящото зачестяват ли измамите? Това поставя ли на дневен ред въпроса за регулацията и в тази връзка оптимист ли сте, че през 2020 г. ще има развитие по отношение на закона на брокерите, който НСНИ изготви преди много време? Мисля, че лошите практики няма да се увеличат и в тази ситуация даже ще успеем да комуникираме по-добре с нашите потребители. Ще предоставяме все по-добра услуга на клиентите си, като ще се справяме с некоректните практики, като информираме обществото. Разбира се, че регламентацията е задължителна за нас. Оптимист съм от последните ни разговори с различни институции, от които зависи приемането на подобна нормативна регулация. Моментът не е съвсем подходящ, но въпреки това ние довършваме новия си проект на закон за брокерската дейност, който се актуализира. Надяваме се в скоро време да имаме възможност да го предложим на конкретните ведомства - Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на парламентарните групи. Оптимист съм, защото законът е справедлив и доста либерален – не затваря бизнеса по никакъв начин, дава възможности на всички, които се занимават с тази дейност, да се легитимират. Той ще бъде по подобие на нормативните актове, които движат сродните нам бизнеси – като Закона за КСБ, Закона за КАБ и КИИП т.н. Всички тези браншове са регулирани по един нормален начин, без да се пречи на фирмите. Единствено ще се повиши контролът при входа по отношение на знанията, компетенциите и уменията на хората, които трябва да предоставят тези услуги и, разбира се, изискването да бъдат вписани в съответния регистър. От близо две години сте начело на НСНИ. В момента сте изправен пред голямо предизвикателство. Това промени ли набелязаните от Вас приоритети на сдружението, какви ще са те до края на 2020 г.? Календарът на събитията, които организирате, вероятно също ще претърпи изменения. Настоящата ситуация е предизвикателство, но и една възможност да променим към по-добро нашия бизнес и взаимоотношенията си с клиентите. Да станем по-конкурентни в средата, в която работим, по-етични. Що се отнася до целите ми като председател, те не са променени – по-скоро ще има промени в начините за тяхното постигане, особено когато става дума за нашия събитиен календар. Тази година сме предвидили повече от 50 мероприятия, няколко от които вече бяха отменени. Но ние имаме решения за стартиране на онлайн обучения, стрийминг предавания. Така че няма да спрем да изпълняваме основната задача в нашия устав - повишаване на квалификацията на бранша, и се надявам, че ще успеем бързо да минем от конвенционалния начин на организиране на обучения към модерния - на онлайн преподаване. В. „Строител“ следи ситуацията в страната, като особено внимание обръща на влиянието върху бизнеса от разпространяването на вируса и последствията от предприетите мерки. Какво още бихте искали да прочетете в изданието? Нашите членове, а и не само те биха били удовлетворени да научават още повече от изданието за новите технологии, Smart Home системите, за последните материали, които се използват в строителството, за всички иновации, които ще им помагат при представянето на имотите. Надявам се, че КСБ и вестник „Строител“ ще бъдат активен проводник на по-добрата симбиоза между двете професии - на строителя и брокера на недвижими имоти, за да предлагаме още по-качествен продукт за нашите крайни потребители. На финала как определяте изминалата година за пазара на недвижимости и какви са добрият и лошият сценарий за настоящата? Още през миналата година имаше процеси, които показваха забавянето на динамиката на пазара, а именно отчетохме същия брой сделки от предходната 2018 г., разрешенията за строеж на годишна база бяха по-малко – от друга страна цените се повишиха с 1 - 1,5%. Всички очаквахме момент, в който ще дойде някакво изстудяване, но COVID-19 задълбочи процеса и това се случва по-бързо. Миналата година беше добра за бранша, имаше изключителна строителна активност, което помогна за това цените да се задържат. За 2020 г. трудно бих прогнозирал какво ни очаква, защото всички предположения ще се базират на данните, които ще излязат за февруари и март. Неминуемо ще има забавяне. Дано то бъде по-кратко и икономиката да излезе по-бързо от тази шок, като се надявам в средата на годината да видим съживяване и ръст на повечето макроикономически показатели. Лошо ще е, ако тази пандемия се задълбочи, това ще доведе до стагнация не само на нашия пазар, но и като цяло на световната икономика. Аз се надявам, че мерките, които се вземат у нас, а и в редица други страни, ще дадат възможност да се излезе по-бързо от тази ситуация.