Интервю

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община по „Обществено строителство“: До края на юни започваме ремонта на столичния булевард „Първа българска армия“

КСБ е много ценен партньор при подготовката на законодателни промени

Инж. Джоргов, строителният сезон в столицата вече започна. Колко и кои са важните инфраструктурни проекти, по които ще се работи през това лято?

 Най-големият обект, който започнахме тази година, е реконструкцията на трамвайното трасе от Съдебната палата до кв. „Княжево“. През 2021 г. ще се реализира първият етап от Съдебната палата до трамвайно ухо „Бъкстон“. Към момента дейностите се развиват според заложения план. Приключи демонтажът на трамвайните релси и контактно-кабелната мрежа. Ремонтира се единият локал на пл. „Македония“, където се обособява и т.нар. линеен парк. Габаритът на това трасе се разширява. До края на юни работата в този участък трябва да приключи и да започне в другото платно.

Вече имаме готовност да се насипва пътното легло по локала на пл. „Македония” и да се изгражда новото трамвайно трасе. Но поради метеорологичната обстановка и всекидневните валежи изчакваме с осъществяването на тази фаза.

Предстои да започнат и дейностите по ул. „Алабин“. На първо време ще бъдат реконструирани пътните платна и трамвайните линии. Така ще има проходимост по тротоарите в района. А в следващия етап, когато се създаде възможност за пешеходен трафик по улицата, ще започнат и СМР по тротоарите. Улицата е изключително натоварена, с много търговски обекти и задължително трябва да осигурим проходимост за посетителите и живущите. Очаквам строителството по този участък да започне от 20 юни.

Продължаваме разширението на бул. „Тодор Каблешков“. Приключи изграждането на топлофикационния колектор и дейностите по северното платно.  Изпълнени са и обратните насипи при ул. „Костенски водопад“, като е положен и асфалтът от ул. „Костенски водопад“ до бул. „България“. Вторият етап, който  също изпълняваме тази година, обхваща северното платно от ул. „Костенски водопад“ до ул. „Луи Айер“. В ход е обновяването на кръстовището при ул. „Луи Айер“.

Друг ключов проект в строителната ни програма е ремонтът на ул. „Шишман“. Изготвили сме много строг график на работа на експлоатационните дружества, които до момента работят в срок. Има достатъчен брой хора и машини, ангажирани на обекта и през почивните дни. „Софийска вода“ АД и „Топлофикация София“ ЕАД подменят ВиК и топлофикационната мрежа под улицата. 

Продължава и реализирането на втория етап от ремонта на ул. „Николай Коперник“ в район „Слатина“. Стартирахме СМР преди 3 седмици. Изпълнителите фрезоваха съществуващата настилка, извършиха изкопни работи. Паралелно експлоатационните дружества работят по подмяна на техните съоръжения. Строителството и тук не изостава от заложения график. Предстои да се извършват оформяне на пътно легло и насипване на основа.

До края на месеца очак­ваме да открием строителна площадка за ремонта на ул. „Първа българска армия“. СМР по трасето са разделени на два етапа. Районната администрация работи активно за изкупуването на 2 - 3 имота от  западната страна. Затова ще започнем дейностите откъм ул. „Каменоделска“ в посока запад.

 

На финалната права е търгът за избор на изпълнител за изграждането на Източната тангента. Какви са очакванията на администрацията по отношение на изпълнението на това трасе, което ще се реализира при осигуряване на средства за него?

След като отворихме ценовите предложения на участниците в процедурата, някои от фирмите трябваше да предоставят обосновка на офертите си. В момента тече срокът за обжалване и ако няма такова, през юли може да имаме подписан договор с изпълнител.

Източната тангента е обект, който е включен в списъка за финансиране чрез заема от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и можем да започнем работа още тази година. Трябва да е ясно, че обществената поръчка е на инженеринг и ще имаме период на проектиране преди същинското строителство. Ще е необходимо технологично време не само за подготовка на проектите, но и за тяхното одобрение. Въпреки това е напълно възможно реалното строителство да стартира 2021 г.

 

Друг голям търг на Столичната община е свързан с разширяването на бул. „Ломско шосе“. Бихте ли ни дали повече подробности за обекта от чисто техническа гледна точка, както и как ще се осигурят средствата?

„Ломско шосе“ също е в списъка за финансиране от ЕИБ. Изпълнението му ще е на два етапа заради градоустройствени и отчуждителни процедури. Обявили сме търг за разширение на булеварда от метростанция „Ломско шосе“ до жп линията. Тук се включва и изграждането на връзката с ул. „Обелско шосе“, и отбивката към с. Мрамор. Срокът за подаване на оферти е до края на юни. Надявам се в рамките на настоящата година да имаме открита строителна площадка.

Избираме изпълнители и за изграждането на кръгово кръстовище на бул. „Климент Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“ и на велоалея и тротоар  по ул. „Самоковско шосе“ от бул. „Цариградско шосе“ до Околовръстния път. Срокът за подаване на оферти изтече и за двете процедури, като имаме по 4 кандидата за всяка. В зависимост от това, дали ще има обжалване или не, ще открием и строителните площадки. Надявам се да няма проблеми с избора на изпълнители и да успеем да свършим сериозна работа по тях през 2021 г., дори да ги изпълним изцяло.

В ход е също и търгът за основен ремонт и разширение на ул. „Димитър Пешев“ – това е трасето от бул. „Цариградско шосе“ в посока към район „Искър“. И тук сме на фаза разглеждане на подадените оферти за първия етап от проекта.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Разширението на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ започна през 2020 г.[/caption]

Кога трябва да започне реализацията на проекта за реновиране на Зона 2 и Зона 4 от Централната градска част?

Предстои да обявим тръжната процедура за избор на изпълнител. Там се наложи препроектиране – добавени са нови инженерни мрежи в района, където се осъществява връзката с ул. „Шишман“. До есента трябва да има избрани изпълнители. По-тежки ще бъдат дейностите по улиците „Шишман“ и „6-ти септември“, защото сме силно зависими от работата на експлоатационните дружества. Зона 4 обхваща карето между бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Г. С. Раковски“, като е разделена на 8 подобекта. Надяваме се до края на септември да имаме избрани изпълнители и поне половината от дейностите да бъдат реализирани преди зимния сезон. А довършването да остане за пролетта на 2022 г. Така ще успеем да се справим преди края на договора ни за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“, който е краят на 2022 г.

В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани участъци от гранитните и жълтите павета там, където са хлътнали и разрушени. По отношение на местата за паркиране се планира редуцирането им и превръщането на района в пешеходна зона. В последните години работим по големите обекти много по-добре през есенните месеци, отколкото през юни, и трябва да се справим и този път.

 

Какво се изпълнява в рамките на текущото поддържане на пътната инфраструктура, включително и за тротоарите?

София е разделена на 7 зони за текуща поддръжка на уличната мрежа. След зимния период заедно с администрациите на всеки един от 24-те столични района сме изготвили няколко програми за поддръжка. Към момента сме изпълнили първите две и сме в период на реализация на трета такава, която в други години се осъществява след юли.

Изминалата зима беше малко по-тежка от гледна точка на температури и валежи. Нашите наблюдения са, че те повлияха сериозно на пътната инфраструктура и тя е в лошо състояние. Това е причината да застъпим реализацията на втората и третата програма, като целта е да изпълним максимално много дейности през юни и да приведем уличната мрежа във вида, в който трябва да бъде. А в есенните месеци ще преценяваме какво още може да направим според наличните финансови средства.

Отделили сме 10 млн. лв. за ремонт на тротоарите, които са разделени пропорционално между 24-те района на СО – според обема на уличната мрежа и броя населението. Кметовете познават добре своите територии, знаят какви са необходимостите и дейностите, които трябва да се реализират. Така нещата се случват по най-добрия възможен начин.

 

Един от приоритетите на кмета на София Йорданка Фандъкова е изграждането на детски градини в общината. Към настоящия момент по колко обекта се работи и какви са очакванията за тяхното завършване?

В момента строим 16 сгради на детски градини и до края на годината трябва да започне строителството на още 25. Първата, която очакваме да започне да функционира, е в жк „Изток“ за 8 групи. На финалната права е строежът на забавачки в жк „Овча купел“ и „Лозенец“ и очакваме също да отворят през 2021 г. Повечето обекти ще бъдат въведени в експлоатация в началото на 2022 г., най-късно до май.

Към момента се  проектират градини, чиято същинска реализация ще започне през 2022 г. Програмата на кмета Йорданка Фандъкова предвижда след края на 2023 г. за децата между 3 и 6 години да има достатъчно места в детските градини. В момента, където има възможност за строеж на детска градина или училище, навсякъде процедурите са задвижени – някъде са градоустройствени, другаде за придобиване на собствеността. Администрацията на Столичната община работи за промяна на статута, за изкупуване или отчуждаване на терени. Важно е да се знае, че кметовете на райони правят процедурите за проектиране и избор на изпълнители за детските градини. Столичната община в момента е възложител единствено на градината в  „Манастирски ливади-изток“, където дейностите са по график. Всички останали се ръководят от районните администрации, като някъде изпреварват графика, а на места има забавяне. Кметът г-жа Фандъкова обяви, че там, където кметове на райони допуснат забавяне, следващите процедури ще се извършват от Столичната община. Вече има възможност, когато се строят жилищни сгради, на първите и партерните етажи да има детски градини. Обявили сме на бизнеса, че на всеки, който има такива инвестиционни намерения, ще му бъде осигурена „бърза“ писта за градоустройствени процедури и разрешения за строеж.

 

[caption id="" align="alignright" width="800"] 16 сгради за детски градини се строят на територията на СО[/caption]

Друга група от интересни проекти са тези за изграждане на ВиК инфраструктура с финансиране по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, за които текат търгове. Какви са очакванията Ви – кога ще стартират и ще бъдат ли изпълнени в срок така, че да не се загуби европейско финансиране?

Започнахме процедурите за избор на изпълнители на първия етап за изграждането на канализация и водопровод. Обектите са в 8 позиции в 8 столични района. Срокът за подаване на офертите изтече, има сериозен интерес и кандидати за всички позиции. Целта е до края на 2021 г. или в началото на следващата да имаме открити строителни площадки. След това в рамките на две години ще се изградят всички съоръжения. Общата стойност на включената за строителство мрежа заедно с модернизацията на ПСОВ „Кубратово“ е 140 млн. лв. От тази сума 90 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Отделно от това подадохме ВиК проекти за 200 млн. лв. за включване в Плана за възстановяване и устойчивост.  Надяваме се да останат приоритетни. Това са обекти с готовност за изпълнение и се намират в районите „Панчарево“, „Кремиковци“, „Връбница“ и в Бухово. Ако правителството ги остави в Плана, ще могат да се реализират до  края на 2026 г.

Подготвяме и обекти, за които ще кандидатстваме по новата програма „Околна среда 2021 – 2027“. Те са на стойност около 600 млн. лв.

Със собствени средства и на „Софийска вода“ планираме да продължим да правим инвестиции.

 

Как ще продължите съвместната си дейност с Камарата на строителите в България и най-голямата структура на организацията – ОП на КСБ - София?

Партнираме си много добре с КСБ. Взимаме предвид мнението на браншовата организация както при съставянето на бюджета на СО, така и при изготвянето на строителната ни програма. КСБ е много ценен партньор при подготовката на законодателни промени, на наредби и други актове. Правим регулярни срещи, защото гледната точка на бранша е важна за нас.

Целта ни е да взимаме най-добрите решения за развитието на София и инвестициите, които правим.