Интервю

Борислав Тодоров, председател на УС на Асоциацията на търговците на едра строителна техника: Говорим на един език с Камарата на строителите

◊Напълно подкрепяме инициативата на КСБ за индексиране на цените

◊Мотивацията на младото поколение да избере строителната професия трябва да бъде засилена

◊Много често научавам новостите в сектора от в. „Строител“, а не от централните медии

 

Мирослав Еленков

Ренета Николова

 

Г-н Тодоров разкажете повече за Асоциацията на търговците на едра строителна техника (АТЕСТ). Какви са целите и приоритетите на организацията?

АТЕСТ е създадена през април 2017 г. Имаме 15 фирми членове, като асоциацията обединява близо 80% от всички търговци и вносители на строителна техника в България. Само няколко компании вносители на строителна механизация все още имат някакви колебания за това дали да се присъединят, но съм убеден, че и те в даден момент ще станат част от АТЕСТ.

През последните години се фокусирахме върху това да намерим правилното място на организацията – да провеждаме изложения, да може да доставяме най-новата техника и да следваме тренда на пазара. 2022 г. ще се проведе световното изложение „Баума“ и всичко, което се представя там, ще се опитаме да го доставим у нас. Разбира се, с надеждата, че строителите ще могат да си го позволят. Казвам това заради наболялата тема със забавените разплащания към пътностроителните фирми и всичко на което станахме свидетели в последните дни. До миналата година строителният бранш се гордееше, че разплащанията от държавата към него бяха сравнително регулярни. За съжаление сега виждаме едно връщане на процеса обратно. Всяко решение на държавата рефлектира пряко на строителния бизнес. Нашите фирми внасят машини и технологии, които се закупуват от строителните компании – членовете на Камарата на строителите в България, те са нашият краен клиент. Неслучайно АТЕСТ е асоцииран член на КСБ – така имаме 100% синергия. Тоест ние сме на мястото, на което трябва да бъдем, в голямото семейство на строителя.

Не знам дали Народното събрание си дава сметка, но в момента, в който големите банки повдигнат въпроса за кредитите на строителите, протестите на пътните фирми ще им се видят сравнително по-леката задача за решаване. При тази абсолютна нередовност, на която сме свидетели при разплащанията, няма как една строителна компания да може да си позволи да инвестира достатъчно в хибридни или електрически машини. А това е бъдещето. За съжаление продължаваме да виждаме как се работи с 20-годишни машини. Огромна е разликата в качеството, което се постига с чисто нова машина. На „Архитектурно-строителна седмица“ представихме много иновативни решения. Членовете на АТЕСТ направиха всичко възможно да доставят последни модели техника, щандовете ни бяха претрупани с машини. Показахме такива, които се управляват от смартфон, строителна техника, при която човешкият фактор е почти изолиран. Това трябва да е нашето бъдеще.

Но в момента клиентите ни са затруднени и от инфлацията. Ние напълно подкрепяме инициативата на КСБ за индексиране на цените. На последното ни общо събрание поставих въпроса, че институциите трябва да работят с някакви международни индекси плюс надбавка. Това е нещо, което е крайно необходимо да се случи. Строителната гилдия и КСБ като неин обединител трябва да намерят онзи правилен механизъм за индексация, който по-добре да е международен, отколкото вътрешен, за да няма спекулации, че лесно може да се манипулира, да е приблизително удобен и приложим за различните видове строителство. Ако сложим индекс на стойността на стоманата, за един пътищар ще е без съществено значение за разлика от изпълнителя на високи сгради, за когото например няма да е от особено значение цената на битума. Определено са нужни различни индекси и държавата вече трябваше да има решение за това. В момента строителните компании отказват да изпълняват обществени поръчки, защото утре може да се окаже, че е по-изгодно да платят неустойките, които са заложени по договорите. Калкулацията не е трудна. Не сме сигурни дали държавното управление си дава сметка, че ако строителният бранш не работи, ще се стигне до освобождаване на хора, които ще натоварят социалната система на същата тази държава.

Проблемите, които засегнахте, са изключително важна тема за в. „Строител“ и непрекъснато я следим. Какво очаквате да се случи във Вашия бранш, в случай че индексацията продължава да се бави и ако държавата не се разплати напълно с пътните фирми?

За търговците на едра строителна техника 2021 г. беше доста успешна. Някои от нашите членове отчетоха ръст от 25% при продажбите. Те са съумели да заделят средства, за да продължат дейността си през тази година, дори и при сериозни заплахи за пазара. Не бих искал и да си помисля, че някои от колегите ще стигнат до фалит. Повечето от членовете на АТЕСТ работят над 20 години. Научили сме се да бъдем устойчиви, но определено ситуацията е крайно неприятна.

При затруднения първото нещо, към което ще се прибегне, е ограничаване на човешкия ресурс. В крайна сметка ние сме търговци и ако нямаме клиенти, няма да купуваме машини, няма и да продаваме с едно изключение. Някои от членовете ни представляват най-големите световни брандове и имат ясно заложени таргети за 2022 г., които трябва да се изпълняват независимо от ситуацията. Това е сериозно предизвикателство.

Браншът ни има дългогодишно добро сътрудничество с финансовия сектор и не вярвам някоя от компаниите да фалира и да изчезне от пазара.

Ясно е, че целият стро­ите­лен процес е нарушен, не е застрашен само секторът на търговия на едра строителна техника. Част от нашата доходност идва от сервиза на машини, който строителят трябва да може да си позволи. Върху каква сервизна политика мога да заложа прогнози, ако машините стоят, без да работят?

Със сигурност рано или късно ще се намери начин за индексиране на строителните договори, но и на нашите договори. Защото ние, освен че продаваме машини, сключваме и дългосрочни договори за обслужване, които също трябва да претърпят някаква актуализация. Това е направление, в което може да си партнираме с КСБ.

В началото на пандемията също имаше проблеми – риск да бъде спряно строителството, но КСБ реагира адекватно против това.

Адмирирам действията на Камарата на строителите в тази насока, в крайна сметка икономиката трябва да работи.

 

Какви са тенденциите на пазара на строителна техника? Войната в Украйна повлия ли на сектора?

Няма как войната да не влияе. Както казах, някои от нашите фирми са част от световни брандове – производители на строителна техника, които имаха подразделения в Украйна. Изтеглянето им от държавата имаше отражение в две посоки – първо, една част от компаниите оставиха много машини там, второ – направените инвестиции от тях в Украйна вече не съществуват. Ситуацията създава и инвеститорска несигурност, а когато на строителя няма кой да му възложи проекти, не се купува строителна техника. Отново ще повторя, защото е много важно да се разбере, че по веригата всички сме свързани. Строително-инвестиционният процес е затворена система и когато тя работи, е много добре смазан организъм, който изхранва както себе си, така помага и на държавата. Започнат ли проблеми, всички страдат.

Разбира се, войната в Украйна води до допълнителна инфлация. Заради цените на горива, на метали и различни материали. От друга страна фирми от нашия бранш работеха и с Русия. Нека не забравяме, че имаме проблем с две държави, а не само с една. В нашата асоциация имаме компании, които са част и от Българската асоциация на търговците на агротехника – БАТА АГРО. При земеделските машини има и руски, и украински брандове, което също засяга дейността ни. Разбира се брандовете в сферата на строителната техника, които идваха от двете държави, са по-малко. За нас най-големият отзвук от конфликта е несигурността и отливът на инвеститори.

Какво се търси най-много на пазара у нас? Инвестират ли строителните фирми в иновативни машини?

Определено имаме клиенти, които търсят най-новото на пазара. Когато компаниите имат добра перспектива пред себе си, започват да инвестират и в иновативна техника. Тези машини са по-скъпи, понякога доста повече, но се изплащат във времето, защото ефективността им е много по-висока. От години водим разговори със Столичната община за възможностите да се използва повече хибридна техника в градски условия.

Тук е мястото да отбележим, че инвестициите в иновации са свързани с един много важен въпрос – обучението на кадри. Подкрепяме инициативата на КСБ за изграждане на обучителни центрове на принципа публично-частно партньорство.

Мотивацията на младото поколение да избере строителната професия трябва да бъде засилена. Има огромна нужда строителният бизнес да си сътрудничи с професионалните гимназии, а не само с университетите, осигуряващи кадри за сектора. Ние от години получаваме запитвания за механизатори.

От АТЕСТ обмисляме идеята да подемем инициатива да работим с Университета по архитектура, строителство и геодезия и по един проблем, свързан с архитектите и проектантите. Дадена машина може да изпълни перфектно конкретен проект, без въобще да има механизатор вътре в нея, но трябва да се въведе 3D проект, а забелязваме, че няма капацитет за това. Технологиите се развиха сериозно в последно време, а някои сектори изостават. Време е да излезем от зоната си на комфорт и да проумеем, че понякога 20-годишният студент има на какво да научи хората с 30 г. опит. Строителят трябва да е наясно, че е нужно да отделя време за определен брой часове за обучение на кадрите си. В тази посока си партнираме и с Областните представителства на КСБ. АТЕСТ си даваме сметка, че за да се купуват строителни машини, трябва да подкрепяме нашите членове и да правим обучения за тях. Въпрос на желание е строителят да изпрати своите работници на тези курсове и след това да задържи кадрите си. Не е добре, ако в една компания има текучество на 6-месечна или годишна база. Това е тема, която тепърва ще търпи развитие.

Достатъчно големи ли са възможностите на търговците на едра строителна техника по отношение на предлагането?

Нашите фирми доставят всичко, което може да бъде намерено на световния пазар, включително имаме вносител на китайска техника. Съдействаме и по отношение на финансирането, работим с най-големите лизингови компании в страната. А можем да предложим и банково такова. Много често нашите клиенти използват банки, с които работят и чрез тях нещата се случват лесно. Факт е, че строителните машини се придобиват най-вече на лизинг, а лизингодателите са много бързи и гъвкъви. Лично оказвам методическа помощ на клиентите ни, защото самият аз идвам от лизинговия сектор.

Няма продукт, който членовете ни да не могат да предложат на строителните фирми. Въпросът се свежда до избор на клиента. Всичко може да се достави и да се лизингова. За съжаление в момента има известно забавяне на доставките, което е свързано с липсата на чипове в световен мащаб като при леките коли.

Какви са най-скъпите машини, които продавате?

В групата имаме вносители както на стандартизирани машини, така и на изключително екзотична техника, която се продава в единични бройки и всяка струва милиони. Такива са например сонди и пилотонабивни машини.

Какви са намеренията Ви за развитие на сътрудничеството с КСБ?

Надявам се да го запазим толкова добро, колкото е в момента, и да продължим да го развиваме и подобряваме. Камарата на строителите има ключови за бранша инициативи и се радвам, че досега винаги сме ги подкрепяли. В общи линии говорим на един език с КСБ, която е обединението на нашите клиенти.

В по-дългосрочен аспект трябва да си сътрудничим активно в няколко сфери. Изключително важно за нас направление са обучителните програми и подготовката на кадри. Индексацията в строителството също е много важен въпрос и трябва да обединим усилия, за да може тя да се случи час по-скоро. Кризите винаги имат и положителна страна – те променят пазарите в нужната посока. Според мен е нужно да се работи с индекси в ценообразуването, защото те защитават и клиента. Ще дам пример с банковите индекси като EUROBOR – той може да е положителен, но и отрицателен. От основно значение е да бъде защитен самият строител – той е този, който създава продукта.

При строителите в сградното строителство има и една ниша, която според мен е недотам развита и е добре да получи по-силен тласък, въпреки че това не би имало пряк чувствителен ефект за нашата асоциация. Говоря за сервизната поддръжка както на общите части на изградените сгради, така и на отделните обекти в тях (апартаменти, магазини, офиси и т.н.) по подобие на пътноподдържащия сектор. В АТЕСТ никой член не може да стане вносител/търговец на строителна или земеделска техника, ако не предостави гаранции и условия за сервиз в срок.

 

Какво мислите за протестите на пътностроителните фирми?

Подкрепяме ги напълно. Смятам, че тенденцията, когато идва ново правителство, да обяснява как старите договори са незаконосъобразни, трябва да спре. Да спре да се „скача“ и срещу „ин хауса“. Кой „ин хаус“ договор е незаконосъобразен? Ин хаус процедура се ползва в целия Европейски съюз. Тук ще издам една тайна – според мен като юрист със сегашния Закон за обществените поръчки трудно ще се доизгради автомагистрала „Хемус“. Чак сега се сетихме, че ЗОП трябва да бъде променен. Законът обаче не може да се измени съществено, защото сме задължени да спазваме обвързващи директиви на ЕС и няколко задължителни регламента на европейско ниво. Поради тази причина в ЕС се строи чрез „ин хаус“, а в България било незаконосъобразно и държавата няма да плати. Радвам се, че с много експерти сме на едно мнение и по този въпрос.

 

Четете ли вестник „Строител“ и какво е мнението Ви за изданието?

Всяка седмица чета вестника на КСБ и ми е изключително полезен. Много често научавам новостите в сектора от в. „Строител“, а не от централните медии. В. „Строител“ е орган на КСБ и чрез него получавам важна информация и за дейността на Камарата.