Интервю

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ: Темата на конференцията в Брюксел е ясен знак за важните перспективи, в които КСБ ще насочи своите усилия

Благодаря на г-жа Искра Михайлова за включването ни в тази значима за строителния бранш инициатива

Инж. Терзиев, официална делегация на КСБ ще бъде на работно посещение в Брюксел, в рамките на което представителите на Камарата ще се включат в конференцията на високо ниво „Дигитални и иновационни предизвикателства пред строителната индустрия в България“. Разкажете ни повече.

В делегацията на Камарата са включени зам.-председатели и представители на ръководството на организацията, председатели на Областни представителства, ръководители на ключови дирекции в администрацията, екипът на в. „Строител“, който е ангажиран с организацията и логистиката на мероприятието. Поканили сме и наши колеги от Камарата на архитектите в България. Тя ще бъде представена от председателя арх. Владимир Милков и зам.-председателя арх. Мартин Христов.

 Домакин на конференцията е евродепутатът г-жа Искра Михайлова, която е и зам.-председател на групата Renew Europe в Европейския парламент (ЕП). Използвам случая да изразя своята и на ръководството на Камарата благодарност към г-жа Михайлова за включването ни в тази значима за строителния бранш инициатива, както и за дългогодишното ползотворно партньорство, което имаме. Това е втора такава визита, в която участваме. Първата бе реализирана през 2016 година и премина с много голям успех. Убеден съм, че и при сегашното ни посещение ще коментираме най-актуалните за бранша теми в контекста на водещите европейски политики и инициативи.

 

Какви ще бъдат основните теми, които ще се дискутират на форума?

Предизвикателствата пред строителната индустрия, дигитализацията и иновациите. Също една от най-важните за бранша теми – енергийната ефективност като средство за енергийна независимост в контекста на европейската Зелена сделка. Освен г-жа Михайлова с ключово изказване във форума ще се включи вицепрезидентът на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) г-жа Лиляна Павлова, която ще ни представи възможностите за подкрепа от ЕИБ на декарбонизацията и модернизацията на строителната индустрия. В програмата на конференцията е и презентацията на новия президент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) Филип Крамптън, който ще говори за предизвикателствата пред строителния сектор и възможните промени във връзка със Зелената сделка. В дневния ред на събитието е и изказване на Щефан Мозер, ръководител на отдел в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия. От страна на КСБ освен мен в официалната част на събитието ще участват зам.-председателят на Камарата инж. Калин Пешов и инж. Любомир Качамаков, председател на ОП София на КСБ и два мандата вицепрезидент на FIEC. Той ще говори за дигитализацията на сектора, като ще акцентира върху възможностите за МСП. Инициативата за създаване на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор строителство, в основата на която е КСБ, ще бъде презентирана от Стоян Ставрев от Българската консултантска организация. Много важна част от програмата на събитието, което ще се проведе в сградата на Европейския парламент, е отделена за презентации на водещи български строителни компании, реализирали и изпълняващи мащабни инфраструктурни проекти с европейски средства. Аз лично много се гордея от тази част на конференцията, защото ще можем да покажем капацитета и професионализма на българските строителни фирми и впечатляващите обекти, които са изградени в нашата страна.

 

2022 постави строителния сектор пред изключителни предизвикателства. Ковид пандемията доведе до сериозно нарастване на цените на строителните материали, а отшумяването й, което бизнесът очакваше с надежда, бе застъпено от войната в Украйна. Конфликтът доведе след себе си още по-високи цени заедно със сериозни забавяния на доставките.

Пандемията от Ковид постави икономиките на страните и в частност строителния бранш като важна част от тези икономики пред редица предизвикателства, а войната продължи да нанася сериозни щети върху строителния бизнес. Кризата с доставките е изключително тревожна, а покачването на цените на строителните материали и суровините е драстично. Търсенето на методика за индексация на цените по договорите за строителство е тема номер едно пред ръководството на КСБ. Проведохме поредица от срещи с всички отговорни институции, с Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите, алармирахме, че заради покачването на цените в строителството и липсата на механизъм за компенсации под заплаха е изпълнението на ангажиментите на страната по европейските програми, както и на инвестиционната програма на правителството. В резултат на активните усилия на Камарата вече е налице методика за индексация и предстои Народното събрание (НС) да гласува промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП), която да позволи прилагането й. За съжаление в методиката е заложен таван до 15%, което ще ограничи до голяма степен нейната ефективност. По данни, които получаваме от страната, с над 40% е увеличена цената на бетона, с над 70% на битума, със 150% е скочила цената на арматурата и металите. Според нас заложените в методиката до 15% трябва да се преразгледат. Проблемът с цените на строителните материали и суровините не е локален само за България, той касае строителния бранш в Европа. Европейската федерация на строителната индустрия излезе с позиция, че е необходим общ европейски отговор по този въпрос. Със сигурност тази тема ще бъде една от коментираните в Брюксел.

 

Наред с генерираните от извънредни обстоятелства предизвикателства Европа е изправена пред двоен преход - цифров и екологичен. Как КСБ се вписва в процесите на трансформация?

Няма страна, сфера или бизнес, който да може да си позволи, ако иска да е в крак с времето, да остане извън тези процеси. Камарата на строителите в България от няколко години е насочила поглед към предстоящата дигитална трансформация в сектора и това е сред основните приоритети на организацията в краткосрочен и средносрочен план.

Строителството е един от консервативните сектори в икономиката, който все още изостава по отношение на въвеждане и внедряване на високотехнологични решения и иновации.

Дигитализацията в строителството ще повиши конкурентоспособността на компаниите и ще доведе до по-висока ефективност на процесите, до икономически растеж и до постигане на заложените в европейския Зелен пакт стратегически цели.

Както вече споменах, по инициатива на Камарата на строителите в България, обединявайки усилията на браншови организации, водещи университети и институти, както и представители на частния сектор, през 2021 г. беше учреден цифров иновационен хъб в строителството. Дейността му ще бъде представена в рамките на конференцията.

 

На форума в Брюксел ще се презентират инвестиционните възможности, които се откриват пред бранша в рамките на Зелената сделка, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и програмен период 2021 – 2027 г.? Има ли достатъчно информация за това, което предстои, подготвен ли е браншът?

Темата на конференцията е ясен знак за важните перспективи, в които КСБ като представител на българския строителен бранш ще насочи своите усилия. За съжаление информацията, която достига до нас, не е достатъчна както за НПВУ, така и за оперативните програми. Все още няма яснота и как, по какви правила ще се реализират мерките за енергийна ефективност по Плана, въпрос от изключително значение за бранша и за общините. Ето защо приветстваме възможността чрез нашето посещение да получим важна за строителния сектор информация от първо лице, от Европейския парламент. Камарата си е поставила за цел да работи за това браншът да бъде подготвен за новите условия, да бъде запознат с последните европейски директиви и изисквания за енергийните характеристики на сградите, за строителните материали, за новите технологии, за преквалификацията и обучението на кадрите, както и за възможностите за финансиране по НПВУ, оперативните програми, относно финансовите механизми и инструменти, да бъде индустрия на бъдещето. Темите са много и касаят дългосрочното развитие на българския строителен сектор. Ние декларираме нашето желание и готовността си да работим съвместно с нашите представители в европейските институции, с министерствата и агенциите и с Националното сдружение на общините в Република България по темата за бъдещото развитие на регионите и на страната ни.