Интервю

Росица Матева, зам.-председател и говорител на ЦИК: Броят на партиите и коалициите, за които ще се гласува на 2 октомври, е 28

Най-много секции зад граница ще се открият в Турция

Г-жо Матева, какви бяха предизвикателствата пред Централната избирателна комисия (ЦИК), свързани с подготовката за предстоящите избори за Народно събрание (НС) на 2 октомври?

Традиционно се сблъскваме с трудности при подготовката на всеки един избор. Те произтичат от това, че 60 дни са кратък срок за организиране на избори. Това становище е изразено от ЦИК в доклад, изпратен до Народното събрание с препоръка за промяна на законодателството, включително да бъдат синхронизирани някои от сроковете в Изборния кодекс. Ситуацията е следната – едновременно има изтичащи срокове за регистрация, висящи производства по обжалване на откази за регистрация или заличаване, а в същия момент трябва да се утвърждава образец на бюлетината. Но в крайна сметка ние сме длъжни и организираме изборите според правилата на сега действащия Кодекс и ЦИК го прави.

Всички проблеми, които се появяват, са своевременно решавани, като в повечето случаи това дори се случва предварително – преди изтичането на сроковете. Към момента организацията за вота на 2 октомври върви много добре.

 

Какво остава да се свърши в дните до изборите?

Вече е в ход изпращането на машините за гласуване извън страната. Областните администрации и Районните избирателни комисии се снабдяват с хартиените бюлетини и останалите изборни книжа за изборите на 2 октомври 2022 г. Специалисти извършват параметризацията и инсталиране на устройствата за машинно гласуване в страната.

ЦИК взе решение как ще упражнят правото си на глас лицата, поставени под карантина или задължителна изолация към датата на изборите. Поради това, че в страната не е обявена извънредна епидемична обстановка, няма законово основание да бъдат разкрити специални секции за болни от COVID-19 или за карантинирани лица. В населените места, където има образувани подвижни секционни избирателни комисии за гласуване на лица с трайни увреждания, поставените под карантина или изолация ще могат да подават заявления до местните администрации, за да бъдат включени в списъка за гласуване. Кметовете на съответните община, населени места или райони за София, Варна и Пловдив, където има районно деление или кметство, ще определят със своя заповед според броя на подадените заявления как да се организира процесът. Общинската администрация трябва да извършва проверка дали наистина лицата са карантинирани на територията на съответното населено място и да ги включват в избирателните списъци. Дните за карантина са намалени до 7 и затова първата възможност за подаване на заявления е 26 септември. Документи могат да се подават включително в деня на изборите 2 октомври.

Първо ще гласуват хората с трайни увреждания. След това членовете на комисията ще бъдат оборудвани с предпазни средства и защитни костюми и след това ще гласуват лицата, поставени под карантина или задължителна изолация.

Колко устройства ще бъдат използвани в страната по време на изборите? Наличен ли е необходимият брой? Има ли секции, където ще се гласува с повече от една машина, и такива, където ще се използват само хартиени бюлетини?

ЦИК вече има решение къде ще се поставят по две устройства за гласуване. Такива ще има както в страната, така и извън нея. На тези избори ще се гласува общо с 11 013 машини, като на територията на България в 9369 секционни избирателни комисии ще се използват специализирани устройства за машинно гласуване. От тях в 1105 ще има по две машини – това са местата, където на предходните избори през ноември 2021 г. правото си на глас са упражнили повече от 350 избиратели. Същият е принципът, който се прилага и в чужбина. 301 комисии ще се осигурят с машини, а в 238 от тях ще има по две устройства.

Изборният кодекс предвижда, че машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, както и в лечебни заведения, места за задържане и други специализирани заведения – например домове за стари хора. Тези секции се образуват 48 часа преди началото на изборния ден, ако в съответното заведение има повече от 10 избиратели.

Извън страната принципът е същият. На местата, където на предходни избори са гласували по-малко от 300 избиратели или за образуването на секция са подадени по-малко от 300 заявления. В тези секции ще се гласува с хартиени бюлетини. От 755 секции, разкрити в чужбина, в 455 ще се гласува хартиени бюлетини.

 

Как протече подготовката за изборите на 2 октомври зад граница? Какъв е интересът от страна на нашите сънародници – къде ще има най-много места за гласуване?

Общо в 62 държави ще има избирателни секции. Най-много места за гласуване ще има в Турция, която е следвана от Великобритания. Подадени са малко над 50 хил. заявления от наши сънародници зад граница, които искат да упражнят правото си на глас.

Искам да припомня, че ЦИК обяви със свое решение разкриването на т.нар. автоматични секции – това са места, където на предходни избори в петгодишен период назад във времето поне на един избор са гласували повече от 100 души. В края на август бяха определени повече от 730 такива места. Смятаме, че това е и причина да не се подават толкова много заявления от наши сънародници за участие в изборите на 2 октомври. Българските граждани, които в изборния ден са извън страната, ще могат да упражнят избирателните си права навсякъде, където се намират, дори да не са подали заявление.

Осигурени ли са съставите на комисиите в чужбина?

Обикновено има проблем в тази посока, но този път доста по-рано проведохме консултациите за определяне на съставите на комисиите. ЦИК взема решения за изменение и допълнение на своето решение за назначаване на членовете на комисиите, тъй като от партиите и коалициите постъпват предложения за замени на членове. Едновременно с това Министерството на външните работи е задължено да прави предложения за членове на СИК за незаетите места от партиите и коалициите.

 

Цялата дейност, свършена дотук от ЦИК, е свързана с изразходване на определен размер от средства. Достатъчен ли е бюджетът, който беше отпуснат, за осигуряване на изборите?

Обикновено план-сметката, преди да бъде утвърдена от Министерския съвет, се съгласува от ЦИК. За тези избори по бюджета на ЦИК бяха предвидени около 10 млн. лв. С постановление на Министерския съвет е отпусната допълнителна сума по бюджета на ЦИК за заплащане на техническото обслужване и логистиката на устройствата за машинно гласуване.

Ако част от парите не бъдат използвани за организацията и провеждането на вота на 2 октомври, те ще бъдат върнати в националния бюджет.

 

Как протече регистрацията на партиите и коалициите – колко е техният брой и какъв е броят на кандидатите за народни представители? Имаше ли такива формации, които поради някакви причини не бяха регистрирани?

Броят на партиите и коалициите, за които ще се гласува на 2 октомври, е 28 – 22 са политическите организации и 6 са коалиции. Една от партиите – „Единна народна партия“, не регистрира кандидати за депутати в нито един район и поради това нейният номер 21 няма да фигурира в бюлетините.

В 12 МИР Монтана и в 21 МИР Сливен няма да фигурира кандидатска листа под номер 4, защото тази партия не регистрира листи в тези два района. В 1 МИР Благоевград няма да фигурира номер 23, защото кандидатската листа на партията беше от 1 човек, а той не отговаряше на изискванията, и затова листата беше заличена.

Броят на кандидатите, които са регистрирани за участие в изборите на 2 октомври, е около 5330 души. От тях 1576 са жени, а 3757 са мъже. 1297 души са регистрирани за участие в два избирателни района. Кандидатурите са около 6630.

По отношение на преференциалното гласуване има ли новости, с които хората трябва да бъдат запознати?

В тази посока няма промени в Изборния кодекс след произведените през 2021 г. три вота за народни представители. Гласуването с преференция за определен кандидат от листата на партии или коалиции става по същия начин.

 

В последните години се поставя въпросът за това социалните мрежи възприемат ли се като средство за въздействие и подлежат ли на санкции като останалите медии, които примерно могат да бъдат санкционирани при агитация в деня за размисъл или в деня на вота. Каква е позицията на ЦИК?

Имаме позиция и тя е изразена в нашия доклад до Народното събрание. За съжаление в Изборния кодекс е записано, че социалните мрежи не са доставчици на медийна услуга. Поради това съдържанието, което те предават, не се контролира от ЦИК. Иначе казано, дори да има неправомерна агитация в предизборния ден или на 2 октомври в социалните мрежи, ние не можем да установяваме нарушение и тези действия не подлежат на санкции.

 

Въпреки че няма наложени на държавно ниво ограничения заради COVID-19, ЦИК ще излезе ли с препоръки към членовете на комисиите и към избирателите във връзка с предотвратяването на струпване на хора?

Проведохме няколко срещи със служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и с главния държавен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. На тях освен начина, по който ще може да гласуват карантинираните лица, обсъдихме и необходимите мерки, които да се спазват по време на изборите както от членовете на комисиите, така и от гласоподавателите.

По препоръка на здравните власти на 2 октомври няма да бъдат предвидени за спазване различни мерки от общоустановените в страната. Препоръчително, но не е задължително да се поставят маски от участниците в изборния процес, да се спазва дистанция между желаещите за гласуват, да се проветряват местата, където са разположени комисиите. Няма нищо по-различно от това, което е валидно като мерки за цялата страна или в закрити помещения.

 

Какви са сроковете за обявяване на резултатите от изборите? А за имената на народните представители?

До четири дни след провеждане на изборите, т.е. до 6 октомври, ЦИК трябва да обяви резултатите от гласуването, както и разпределението на мандатите между партиите и коалициите, които са преминали 4 % бариера за влизане в Народното събрание. Освен това в 7-дневен срок от датата на изборите – т.е. до 9 октомври, Комисията следва да обяви поименния състав на избраните депутати.

 

Какви са Вашите препоръки към желаещите да подадат своя глас на изборите на 2 октомври?

Моят съвет към избирателите е да гласуват спокойно, независимо дали това ще се случи в секция, където се използват машини, или хартиени бюлетини. Преди да влязат в изборното помещение, нека да се запознаят отново с информацията за номерата на партиите и коалициите, която се намира пред изборното помещение. Там ще бъдат поставени както образец на хартиена бюлетина, така и плакат с подробна информация как се гласува с машина.

Също така ще има поставени кандидатските листи на партиите и коалициите в съответния изборен район. Избирателите е добре, преди да влязат в изборните помещения, да проверят кой е номерът на партията или коалицията, за които искат да подадат своя глас. Ако желаят да подадат преференция за определен кандидат, да се запознаят за неговия номер в листата, за да могат бързо и спокойно да гласуват.