Интервю

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия: УАСГ ще продължи взаимодействието си с КСБ и винаги ще помага с експертиза

Много съм доволен от отразяването във в. „Строител“ на събитията на университета по случай 80-годишния ни юбилей

Проф. Марков, изминаващата 2022 г. е по-специална за Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – висшето учебно заведение чества 80 г. от създаването си. Втората половина от годината бе изпълнена с много мероприятия по случай юбилея, като сред последните бе тържеството, на което отбелязахте празника си съвместно с КАБ. В събитието се включи и КСБ. Разкажете ни повече за церемонията.

Организирахме тържеството съвместно с Камарата на архитектите в България, които също през 2022 г. честват годишнина – 85 г. Мероприятието включи и откриването на три изложби в централното атриумно пространство на УАСГ. Първата бе в Архитектурния факултет (АФ), посветена на „Брациговската архитектурно-строителна школа – минало и бъдеще”, създадена за форума „Брацигово – Каменният поток на времето”. Останалите две бяха в Строителния факултет (СФ) – едната бе озаглавена „Мостове на градежи”, а другата представи историята, развитието на катедрите в СФ, постиженията на преподавателския състав и студентите особено в последните години, както и различни проекти.

На празничната церемония бяха наградени наши бивши преподаватели, които вече са пенсионери.

По време на събитието получих поздравителен адрес по повод юбилея от името на председателя на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев. Той беше прочетен по време на официалната част. КСБ подари на Строителния факултет на УАСГ икона. Сърдечно благодаря на Камарата, че отново ни уважи.

Сред значимите събития бе и тържественото събрание по случай осемдесетгодишния юбилей на университета.

Откакто съм ректор, това е второто подобно мероприятие на високо ниво, което организирам. Първото беше за 75-годишнината на университета, когато добих опит с честванията. Тържеството за 80-ия юбилей беше стегнато, прилично и скромно. На него присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, зам.-министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова, представители на академичните среди и браншови организации, наши партньори и др.

Бяхме поканили държавния глава Румен Радев, под негов патронаж се провежда календарът от събития за 80-годишнината на УАСГ, но той беше възпрепятстван да присъства лично. Президентът Радев ни уважи, като изпрати почетния знак на президента, с който награди Университета по архитектура, строителство и геодезия.

 

Кои бяха другите по-интересни мероприятия през 2022 г., с които отбелязахте юбилея? Досега имало ли е толкова наситен календар?

През годините винаги сме организирали доста събития и естествено аз не помня всички, така че не мога да твърдя със сигурност, че 2022 г. е с най-богатия календар.

Започнахме честванията през май с поредица от инициативи. Благодарение на всички медии, с които си сътрудничим, включително и в. "Строител" дадохме гласност на качествената подготовка, която получават нашите възпитаници, и на добрите условия за обучение, които предлагаме. Показвахме ползотворната съвместна работа между ръководствата на университета, на факултетите, на катедрите и на Студентския съвет (СС).

Винаги по време на честванията се провежда международна научна конференция в университета. Тя обхваща различни области, в които нашите преподаватели, докторанти и студенти правят изследвания. Тази година започнахме подготовката й доста рано, за да могат участниците да имат време за научните доклади, които представят на форума. Международната юбилейна научна конференция беше изключително успешна и наситена със събития, които преминаха в рамките на три дни.

Студентският съвет при УАСГ също чества годишнина през 2022 г. – 25 г. от създаването си. Как бе отбелязан празникът от СС? Каква е равносметката Ви за сътрудничеството с младите хора от съвета? Сещате ли се за проблем, който сте разрешили заедно?

Изключително добре си партнираме не само със СС, но и с всички наши студенти, отношенията ни с тях са чудесни и работим в разбирателство. Взаимно се подпомагаме и няма как да бъде иначе, все пак имаме едни и същи цели – да ги обучим добре и да станат отлични специалисти.

Студентският съвет отбеляза годишнината си също с тържества, но аз нямаше как да присъствам на тях, защото бях ангажиран с честванията за 80-ия юбилей на УАСГ. СС организира поредица от научни представяния, които бяха част и от международната юбилейна научна конференция. Съветът проведе и доста спортни събития, разбира се, имаше и скромно тържество.

Не мога да отлича един проблем, който сме разрешили заедно със СС, защото всичко преодоляваме съвместно. За преподавателите на УАСГ е важен учебният материал, с който запознават студентите си. Това е наша грижа, но не означава, че не търсим обратна връзка от възпитаниците ни. Допитваме се до тях с регулярни анкети, в които искаме не да оценяват съдържанието на отделните дисциплини – трудно е да го направят, а да научим какво мислят за начина на преподаване, доколко разбират учебния материал. Всички бележки, които получаваме, от една страна, участват в редовната атестация на нашите преподаватели, а от друга, ако някъде са отчетени трудности, предприемаме необходимите мерки. Напълно естествено е в съвместната работа да има противоречия, но ние сме намерили начина да ги изглаждаме и да продължим напред.

 

Последното Ви интервю за в. „Строител“ бе преди началото на кандидатстудентския прием през 2022 г. Какви са резултатите, запълнихте ли всички обявени места? За кои специалности имаше най-много желаещи и съответно къде отчитате най-малък интерес?

До голяма степен попълнихме бройките, нямаме проблемите отпреди няколко години, когато цели специалности оставаха без студенти. Съответно това водеше до много проблеми и за университета, и за преподавателите. Един преподавател не се подготвя за година и не можем да се освободим от тези, които водят предмети в специалности без студенти. Не само преодоляхме тези трудности, но и 2022 г. категорично постигнахме много добра запълняемост.

Най-желаните специалности отново бяха „Архитектура“, „Геодезия“, „Строителство на сгради и съоръжения“. Тази година имаше достатъчно желаещи за „Транспортно строителство“ и „Хидростроителство“. Лек спад отчитаме при „Водоснабдяване и канализация“, но той не е фатален и работим за преодоляването му.

През октомври т.г. във Факултета по транспортно строителство започнаха занятията по нова магистърска програма „Безопасност на пътното движение“. Каква бе причината за разкриването й?

Всъщност през новата учебна година стартирахме две магистърски програми. „Безопасност на пътното движение“ е разработена от УАСГ и Академията на Министерството на вътрешните работи с финансиране по европейски проект. Основната причина е, че има нужда от такива кадри. Само със санкции няма да решим проблема с безопасността на движение по пътищата. Въпросът е комплексен – зависи от качеството на инфраструктурата, поддържането й, поведението на водачите на МПС, пътните знаци, маркировката, системите за безопасност и т.н. Едно от предизвикателствата в сферата е именно липсата на достатъчно добре подготвени кадри, които да осъществяват експертната връзка между всички елементи за постигането на цялостна пътна безопасност на движение. Тази магистърска програма предизвика много голям интерес и в нея се записаха над 40 кандидати.

Втората е „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез строително-информационното моделиране (СИМ)/Building Information Modelling (BIM)“. И при нея постигнахме много добра запълняемост.

 

В Архитектурния факултет също има новост – стартирал е избирателен предмет „Кръгова икономика в строителството“. Темата е много актуална.

Кръговата икономика не присъства само в АФ, а е застъпена навсякъде във всички учебни дисциплини. Тя не може да бъде индивидуален предмет. Например в „Пречистване и опазване на води“ основният елемент е кръговата икономика и чистите технологии.

 

Има ли и други новости в учебната програма и предвиждате ли още през следващата година?

Работим по други новости, но твърдо не сме привърженици на откриване на образователни и магистърски програми до безкрай. Важно е да има трудова реализация за хората, които обучаваме, винаги следим нуждите на бизнеса и възможностите на пазара. Лесно ще им дадем висше образование, но ако впоследствие не намерят място да се развиват професионално, годините, прекарани в университета, ще са безвъзмездно загубени. Поради тази причина ние се стремим да бъдем близо до класическите ни специалности, които са се доказали във времето, като непрекъснато внедряваме новости. Освен това традиционните ни специалности са гъвкави, защото завършилите ги могат да работят в различните им подобласти.

Разкриването на магистърски програми може да доведе до проблеми, ако не са обосновани от развитието на пазара на труда.

 

Наскоро приключи мащабният проект за обновяване и модернизация на Ректората, който се осъществи по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Доволен ли сте от резултата? Как изглежда сградата сега?

Имаше забавяне във времето, но въпреки всички трудности, през които преминахме, съм изключително доволен от крайния резултат. Закъснението беше основно заради обжалвания на обществените поръчки, които се проточиха четири години. Най-накрая успяхме да стигнем да избор на изпълнител. По време на реализацията също имахме малко закъснение в осъществяването на СМР, но то беше незначително. Всички документи са готови и представени на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ за верификация. Ние се разплатихме със строителя и сега чакаме да получим средствата по проекта.

Дейностите включиха ремонт на сградата на Ректората, на Централната научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания, на прилежащото дворно пространство, преустройство и СМР на физкултурния салон със сервизните помещения, както и доставка на оборудване. Фасадата на Ректората е реновирана. Естествено тя не изглежда като нова, но сега има съвсем друг вид. Освен това сградата на Ректората вече е енергийно ефективна, беше много важно да я санираме, тъй като тя е доста стара. Изпълнихме редица енергоспестяващи мерки, като полагане на топлоизолации, подмяна на дограми, основен ремонт на покрива на сградата, в т.ч. частична подмяна на дъсчената обшивка и цялостно покриване с керемиди. Изградихме и нови електрически и ВиК мрежи, ремонтирахме ОиВ инсталациите, монтирана е пожароизвестителна система.

 

Реализирахте ли обновяването на две от общежитията на университета – блокове 61 Б и 35?

За блок 35 имаше обжалване на тръжната процедура. Върховният административен съд не ни е отменил обществената поръчка. Има препоръки, които трябва да изпълним, и тръжната комисия работи по предписанията. Това ще отнеме технологично време, така че през тази година няма да можем да стартираме строително-ремонтните дейности в това общежитие. Надявам се 2023 г. това да се случи.

При блок 61 Б нещата се развиват добре. Имаме изпълнител, изготвихме проектната документация, разполагаме и с разрешение за строеж и сме на стартовата линия. Българските строители са силни в работата си и не ни притеснява, че започваме сега обновяването. Проблемът е бюрокрацията, която е доста тежка и винаги е по-сложната част от реализирането на един проект. Но това е положението - трябва да изпълняваме нормативните изисквания.

 

Имате ли яснота какви ще са възможностите за финансиране на проекти на УАСГ през период 2021-2027 г., както и по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)? Запознати ли сте с новата за България „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“? Ще търсите ли средства, за да реализирате лабораторията в „София Тех Парк” към центъра по сеизмично инженерство?

В очакване сме „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ да получи одобрение от Европейската комисия. За съжаление все още нямаме информация с какви проекти ще можем да кандидатстваме в настоящия програмен период, както и по НПВУ. Съответно когато се стартират процедурите, ще ни е трудно да подготвим предложения бързо и да кандидатстваме за финансиране. За подготовката на един проект се изисква доста време. Все пак сме сред партньорите, които изпълняват проекта за „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, чиито инициатор и координатор е КСБ. Той се реализира по програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия. Дейностите по него започнаха наскоро, но вече получи признание – бе удостоен с наградата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в категория „Дигитализация“.

Продължаваме да работим за лабораторията в „София Тех Парк“ към центъра по сеизмично инженерство. Проведохме срещи с Българската академия на науките, както и с Министерството на образованието и науката. На тях обсъдихме къде има петно за строеж, за да я изградим. След като решим този въпрос, ще се заемем и с намирането на необходимите средства за изпълнението на проекта. Надявам се да доведем до успешен край и тази наша инициатива.

 

Възстановихте ли международната дейност с партньорските университети, след като вече няма ограничения, свързани с пандемията? Имате ли набелязани инициативи? Засили ли се и обменът по „Еразъм +“?

Да, отново развиваме международната си дейност, но нещата се връщат към нормалния си ход много бавно. Веднъж прекъснат, процесът не може бързо да достигне нивата от 2019 г. преди настъпването на здравната криза. Напредваме с малки крачки и засега нямаме планирани инициативи, които да обявя. Надявам се при следващото ни интервю да мога да съобщя от страниците на в. „Строител“ за интересни събития, свързани с взаимодействието ни с партньорски университети.

По отношение на обмена по „Еразъм +“ нещата потръгнаха. Вече обучаваме чуждестранни студенти по тази линия и съответно сме изпратили наши в университети извън страната. Държавите, от които приехме младежи по програмата, са Испания, Белгия, Франция, Германия, Полша и др. Практиката е да изпращаме студенти от УАСГ реципрочно в същите страни.

 

През 2022 г. и Камарата на строителите в България също отбеляза значима годишнина – 15 г. от създаването си. Какво ще пожелаете на строителния бранш? Как ще продължи сътрудничеството Ви с Камарата?

На всички представители на строителния бранш и на техните близки пожелавам здраве и сили да преодоляват трудностите, които напоследък са доста в отрасъла. Наистина времената са тежки, с много икономически проблеми, инфлация, политически кризи, последствия от пандемията и войната в Украйна. Строителният бранш търпи негативи от всичко това и на работещите в него наистина ще им трябват сили.

УАСГ ще продължи взаимодействието си с КСБ и винаги ще помага с експертиза и ще подготвя бъдещите кадри за строителния сектор.

 

УАСГ има дългогодишно партньорство и с в. „Строител“. През 2022 г. срещите ни бяха по-чести заради разнообразния календар от събития по случай юбилея на университета. Не мога да не Ви попитам за мнението Ви за изданието на КСБ?

Сътрудничеството на УАСГ с в. „Строител“ е забележително. Много съм доволен от отразяването на събитията във вестника на университета по случай 80-годишния ни юбилей, от интервютата с преподавателите в изданието и от материалите, свързани с дейността на УАСГ.

Пожелавам на екипа на в. „Строител“ да продължи все така да представя и анализира всичко, което се случва в сектор „Строителство“, но и да се подготви добре за коледните и новогодишните празници, членовете му да си починат в тези светли дни, за да могат през 2023 г. да имат сили и здраве за нови успехи и съвместна работа.