Интервю

Д-р Драгомир Цанев, изп. директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект: До 2030 г. в България се предвижда да бъдат обновени 19 млн. кв. м жилищна площ

Вестник „Строител“ е изключително полезно издание

Д-р Цанев, Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект съвместно с Камарата на строителите в България (КСБ) и в. „Строител“ реализира проекта „The nZEB Roadshow: Пътят към сградите с почти нулево потребление на енергия“. Какво включва той и кои са основните му цели?

Изпълняваме проекта по програма „Хоризонт 2020“, като ролята му е да подкрепя политиките за развитие на знанията и уменията в строителния сектор за реализиране на качественото изпълнение на сгради с близко до нулево потребление на енергия. The nZEB Roadshow е базиран на логиката, че няма как да видим съществен напредък в качеството на сградния фонд, без да има пазарно търсене на подобен тип здания. С тази цел искаме да провокираме обществото да се запознае с ползите от енергийно ефективното строителство, за да прояви интерес и на пазара действително да се зароди търсене и да започнат да се ценят знанията и уменията в строителния сектор. По този начин печелят всички по веригата, а и вярвам, че това е и един от начините да привлечем повече млади хора към отрасъла.

Искам да подчертая, че чрез енергийна ефективност се намаляват разходите на домакинствата и хората са по-малко уязвими към икономически рискове. За да има развит пазар, всички участници в него трябва да имат равномерно разбиране и равнище на знания относно ползите от ЕЕ. Именно с тази цел събитията, които организираме по проект The nZEB Roadshow в различни градове, са многокомпонентни. Те не включват само типичните конференции или изложения, интегрираме разнообразни елементи. Правим демонстрации на конкретни продуктови предложения, организираме срещи между различни групи специалисти, проектанти, строителни фирми и работници. В тези събеседвания се включват и политици, и домоуправители. Нашият приоритет е да правим всичко по-интересно и интерактивно, за да можем да получим обратна връзка от участниците, чрез която да направим и информационната кампания по по-ефективен начин.

За целите на проекта създадохме и нулевоенергийна каравана, която може да пътува до различни градове в страната и да привлича гражданите.

В The nZEB Roadshow участват партньори от Гърция, Румъния, Италия, Хъраватия, като ЕнЕфект е координатор. В тези държави има изключително добри реализации по проекта. Хърватите също създадоха специална каравана, която вече посети над 10 града и спечели най-голямата архитектурна награда в страната. Дори получават покани за демонстрации в ЕС. Тя ще бъде представена в столицата на Белгия – Брюксел, за Европейските дни на устойчивата енергия, което е най-голямото събитие под координацията на ЕК. Планирано е да се проведе през юни 2023 г.

Според мен това е начинът хората да придобият най-добра представа за всички ползи на ЕЕ, защото едно е да го видиш на хартия, но съвсем друго е в действителност да се докоснеш, да видиш реално как се случват нещата. Тук идва ролята и на политиците и журналистите, които трябва да популяризират подобни добри практики, за да се осъществи енергийната трансформация, която всички ние очакваме.

 

Разкажете ни повече за провелите се събития по The nZEB Roadshow в България досега? Какъв е интересът към проекта?

През 2021 г. започнахме с два малки града, за да тестваме концепцията. Първо посетихме Пазарджик, където реализирахме събитие в Професионалната гимназия по строителство и архитектура. Целта бе да подпомогнем учебното заведение да привлече интереса на младите към строителната професия, защото е факт, че в България тя не се цени и много малко деца я избират за свое професионално поприще. Когато видят, че тази работа включва знания и умения от най-висок клас, шансовете тя да стане желана са големи. В Пазарджик успяхме да разговаряме с представители на браншовите организации в сектора, както и на държавни институции, което ни помогна да разгърнем концепция за бъдещи усилия в развитието на професионалната квалификация в страната.

Второто събитие беше в Смолян, където имахме различен подход. Проведохме строително изложение в центъра на града, както и в сградата на общината. Имаше изключителен интерес от страна на местните жители, както и от ученици, идваха цели класове от близките учебни заведения. Освен това над 100 човека бяха обучени в специално създаден курс.

Продължихме следващата си инициатива в София, където мероприятието бе в рамките на „Архитектурно-строителната седмица 2022“. Там си сътрудничихме с Българската асоциация за изолации в строителството. Отново направихме учебен курс. Подходът ни не бе стандартен и привлякохме част от изложителите, които представяха принципите и продуктите, които спомагат за енергийната ефективност. Интересът беше много голям.

Следващите ни събития по проекта бяха в Бургас и Габрово. В морския град бяхме в Експозиционен център „Флора“, където комбинирахме разговорите за строителни умения с такива за финансирането, предвидено по програмите за обновяване, за осъществяването на които са нужни квалифицирани изпълнители. Обсъдихме и структурирането на Националния фонд за декарбонизация.

В Габрово проведохме няколко мероприятия, посветени на общинските програми и проекти за ЕЕ, където има вече повишени изисквания за постигане на определени стандарти и параметри на енергийни спестявания, което дава своето отражение върху инвестиционния процес. Включихме гражданите, като за пореден път стана повече от ясно, че хората трябва да са информирани не само как се осъществяват дейностите, но и какви параметри на комфорт трябва да се постигнат в домовете им и как да управляват потреблението си на енергия по най-ефективния и разумен начин.

 

Какви инициативи предстоят по nZEB Roadshow през 2023 г.?

Надявам се да направим няколко събития с нулевоенергийната каравана, така че да тестваме и този вариант на ангажиране на гражданите. Имахме огромно желание това да се случи на едно обучение в Сливен, което проведохме с КСБ на 2 декември, но за съжаление не успяхме да я завършим предсрочно. С настъпването на пролетния сезон сме убедени, че ще има достатъчно подходящи ситуации за демонстрация. Планираме да се включим отново в „Архитектурно-строителната седмица“ в София.

Също така ще организираме нулевоенергийни дни в Бургас, където имаме подкрепата на общината. Разбира се, отворени сме и към покани от други градове, които биха били заинтересовани да проведем съвместна инициатива. Вече сме прехвърлили всички индикатори по проекта, но продължаваме да искаме да популяризираме идеята с ясното съзнание, че тя е полезна за строителния бранш и всяко усилие в тази посока си струва.

В средата на май ще направим последното събитие по nZEB Roadshow, което ще е в Солун, Гърция. Там целият международен екип по проекта ще представи разработките си и сме планирали провеждането на интересни игри и демонстрации за най-малките. В тази връзка искам да споделя, че специално за нуждите на nZEB Roadshow създадохме и книга за деца, която е преведена на всеки един от езиците на страните, участващи по проекта. Интересът към нея е изключително голям, тъй като тя е направена като комикс със стикери.

Какво е по-специфичното на нулевоенергийната каравана? С какво тя се различава от нормалните превозни средства от този тип?

Тя разполага с изключителна енергийна ефективност, проектирана е така, че да се минимизират абсолютно загубите на топлина през ограждащите повърхности, но в същото време има система за механична вентилация, което означава, че винаги има пресен въздух в караваната.

Проблемът с липсата на свеж въздух в затворените пространства е наистина голям. Често се случва замервания в училища и болници в Европа да показват концентрация на въглероден диоксид 3-4 пъти над нормата, дори до опасни за здравето равнища. Правили сме измервания в жилищни сгради и в спалните помещения - ситуацията е същата.

Конкретно нашата каравана няма да е изправена пред този казус. Проведохме тестове за въздухоплътност, които показват какви са загубите през ограждащите повърхности, когато се приложи налягане. Резултатите са феноменални. Ние постигнахме 0,6 пъти кратност на въздухообмена при 50 Pa налягане, измерени при тест за въздухоплътност, който е подходящ за пасивна сграда в малък обем. Подобни данни е много трудно да се постигнат. За сравнение при колегите в Хърватия резултатите на същия тест сочат 2. Сами разбирате колко много усилия са вложени при проектирането и изпълнението на дейностите, за да се постигнат тези параметри. Караваната разполага и с фотоволтаична инсталация, с която осигуряваме необходимата енергия.

 

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са предвидени средства за енергийно обновяване на жилищни сгради. Очаквате ли интерес от страна на гражданите, разбират ли ползите от ЕЕ?

За съжаление обществото разбира необходимостта от саниране по трудния начин. Енергийната интензивност в България надвишава в пъти тази на другите европейски държави. Много неща трябва да се променят, за да разберат всички ползите от обновяването на жилищата. Най-пресният пример, който мога да дам, е този с непрекъснато покачващите се цени на енергията заради глобалните кризи, които никой не очакваше. Истината е, че ние трябва да се подготвим, преди кризата да е настъпила. Заради това казваме, че посрещаме утрешния ден със знанията и уменията, които сме придобили сега. За съжаление ресурсите ще стават все по-скъпи. Така че всеки, който се опитва да ни убеди, че ще се вземат мерки да не пострадаме от повишаването на цените и ще ни се плащат допълнителните разходи, ще спечели моментното одобрение на обществото, но в дългосрочен план това е невъзможно.

В европейските стратегически документи е записано, че енергийната ефективност е принцип номер едно и единственото решение. Така че е нормално ЕС да отпуска средства за обновяване на жилищните сгради. Въпросът е ние като общество как възприемаме този процес и как отговаряме на него. Ако продължаваме със старото мислене, че някой ще дойде и ще ни оправи сградата, виждаме какво се случва като резултат. За 10 г. с това мислене, откакто бе стартирана Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС), са обновени 2000 обекта. А с парите по НВПУ ще можем да обновим не повече от 1000 сгради, като в същото време ние имаме 66 000, които имат нужда от саниране. Сметката е повече от ясна, че с това темпо ще ни трябват 200 г., за да може енергийното обновяване да се случи. Личното ми мнение е, че процесът, структуриран по този начин, не води до нищо добро. Това трябва да е ясно както на политиците, така и на обществото и медиите. По-важно е да видим как с европейските средства да стимулираме хората да инвестират в своята собственост и намаляването на разходите си.

Що се отнася до ползите, те са много, но най-вече на първо място са по-ниските сметки на домакинствата и по-добрите условия на живот. По този начин стойността на домовете ни се увеличава, градската среда става по-приветлива и парите, които спестяваме, можем да реинвестираме в заобикалящите ни пространства, чрез което спомагаме за растеж на местната икономика.

В момента, в който сравнително голяма част от сградите бъдат санирани, жилищата в необновените здания вече няма да имат същата стойност, което е достатъчен стимул на собствениците да се замислят.

 

Какви законодателни промени са необходими?

Виждаме как нормативната уредба непрекъснато се променя, но е важно това да се прави в правилната посока. Трябва да се включат механизми за контрол и санкции при неизпълнението на заложените цели за енергийно обновяване. В момента се изменя Законът за управление на етажната собственост, който е ключов за реновирането на многофамилните сгради. Всички корекции са в правилната посока, но отново нямаме достатъчно ясно описан механизъм за контрол, което ни връща в изходна позиция и няма реален ефект върху развитието на пазара.

Също така липсва механизъм на национално равнище да проследяваме и контролираме изпълнението на целите по различните стратегически планови документи. В момента например имаме отлична стратегия за обновяване на сградния фонд, която постановява, че до 2030 г. в България да бъдат реновирани 19 млн. кв. м жилищна площ до много високи равнища на енергийна ефективност. Средствата, с които разполагаме по НПВУ, няма да стигнат за повече от 4,5 млн. кв. м жилищна площ. Като добавим и европейските програми, може да се доближим максимум до 6 млн. кв. м. Трябва да си признаем, че има голям риск от неизпълнение на заложените от самите нас цели. Виждайки, че темпото на обновяване не е добро, е необходимо да увеличим обема на инвестиции. Това може да стане, като се намали грантовият компонент и се стимулира участие от страна на собствениците, което е логичният подход, и така се прави във всички европейски държави. При този подход самите собственици на жилища ще са мотивирани да участват по-активно в процеса.

Всички си спомняме колко трудно започна
НПЕЕМЖС, защото хората не можеха да разберат какво точно ще се прави. Подходът бе погрешен. Сега е необходимо да тръгнем по правилния начин. Все пак имаше много хора, които бяха съобразителни и успяха да обновят жилищата си, което накара много други да искат да се присъединят. Собствениците трябва да осъзнаят, че с течение на времето критериите ще се променят и това ще бъде в ясната посока за намаляване на грантовия компонент и увеличаване на самоучастието. Тук идва ролята и на политиците да защитят това непопулярно решение, но ако го обяснят както трябва, ще покажат на хората, че това е правилната посока.

 

Вие сте изп. директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Разкажете ни повече за организацията?

ЕнЕфект е най-старата неправителствена организация, която работи в областта на устойчивото енергийно развитие. Създадена е през 1992 г. и 2022 г. отбелязахме юбилей. Истината е, че имахме толкова много работа, че не ни остана време да го отпразнуваме подобаващо. Основната ни дейност е да даваме становища по политики на национално и местно равнище, но за разлика от типичните организации, които работят в тази област, предлагаме обследвания за ЕЕ на сгради и промишлени системи, както и проекти за нулевоенергийни и пасивни обекти. Част сме от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и сме секретариат на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, която подпомага местните власти за разработване на планове и програми, както и изпълнението на конкретни проекти.

Основната ни гордост е участието в научноизследователски програми на европейско равнище. Бяхме най-активната организация по „Хоризонт 2020“, където се включихме в 25 проекта. Те бяха в различни области – от енергийно планиране през разработване на различни технически инструменти, сертификационни системи за сгради до обучения и пилотни предложения за новаторски концепции, като енергийни кооперативи. В тази си позиция сътрудничеството с КСБ е особено важно.

В момента освен nZEB Roadshow с Камарата на строителите работим и по проекта BeSMART, по който организираме серия от кръгли маси за устойчиво финансиране на програми за ЕЕ и възобновяеми източници. Чрез него успяваме да консолидираме професионалния сектор и националните институции в обща посока.

Изготвяме и различни учебни материали и пособия, които искаме да интегрираме в цялостната система за продължаваща професионална квалификация в строителството. За това ни помага проектът BUS League и наскоро започналият BUILD UP Skills Bulgaria 2030, в рамките на който ще разработим пътна карта за повишаване на знанията и уменията на работещите в строителния отрасъл за реализиране на интелигентни енергийни решения за сградите. Нашите очаквания са, че всеки строителен специалист трябва да получи възможности за допълнителна квалификация и повишаване на знанията и уменията, за да бъде конкурентен на пазара и да осигури високо качество на строителния продукт.

 

Какви са приоритетите Ви за следващата година?

Водещата ни цел ще е да съдействаме за трансформацията на българските политики за енергийна ефективност в по-устойчиви и с по-голямо участие на бизнеса. В тази посока се опитваме да комуникираме активно с всички институции и да подпомагаме разработването на конкретни програми.

Ще обърнем специално внимание върху курсовете, за което ще работим в тясна връзка със специализираните университети и професионални гимназии за въвеждането на нови методи и материали за обучение.

Не на последно място ще се фокусираме и върху възобновяемата енергия и кръговата икономика.

 

Планирате ли бъдещи съвместни инициативи с в. „Строител“?

На първо място искам да кажа, че за мен вестник „Строител“ е изключително полезно издание. Следя медията постоянно във Viber групата, което за мен е удачно. В динамичното ежедневие това е много удобен начин да се информирам за най-актуалните неща, които се случват в бранша и в държавата.

За нас обратната връзка от хората, които изпълняват проектите, е твърде важна. Без нея няма смисъл от нашето съществуване. Поради това разчитаме на сътрудничеството с КСБ и конкретно с в. „Строител“, за да ни осигурява тази информация.

В. „Строител“ е винаги добре дошъл на нашите събития, които смятаме, че ще са от интерес за Вашите читатели. Каним изданието на 17 януари, когато ще направим първата публична среща за новия проект BUILD UP Skills Bulgaria 2030.