Интервю

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: Изпълнението на разширението на третата линия на метрото до жк „Левски“ достигна между 31% и 33%

От дълги години работим добре с КСБ, помагаме си взаимно и се подкрепяме

Инж. Братоев, в края на юли Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) в разширен състав прие предварителния проект на Подробния устройствен план (ПУП) за продължението на метрото от станция „Витоша“ до жк „Студентски град“. Бихте ли разказали откъде ще минава трасето и колко спирки ще има?

В Общия устройствен план на София (ОУП) от 2007 г. и изменението му от 2009 г. е заложено това направление за разширение на метрото. За да може то да се изпълни, първо трябва да се резервира територията и да се изготви ПУП, който да ограничи инвестиционните намерения в обхвата на трасето. Преди повече от година Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община (СО) допусна изпълнение на предварителни проучвания за ПУП, които бяха направени и разгледани на заседанието на ОЕСУТ. Участъкът е с три метростанции, които ще са разположени на около 1 км една от друга. Първата е на бул. „Черни връх“ между ул. „Проф. Марин Големинов“ и ул. „Димитър Манчев“, втората - до ул. „Проф. Георги Манев“ и ул. „Стефан Савов“, а третата - на кръстовището на бул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Проф. Иван Странски“. Вече се работи по инженерните мрежи по цялото трасе, като тези дейности ще продължат 5-6 месеца.

По време на Общинския експертен съвет бяха направени някои забележки, с които ще се съобразим и ще бъдат отстранени. След това проектът за ПУП ще се внесе официално за приемане, ще се проведе задължителното обществено обсъждане и ще обявим плана със съответните периоди за обжалване. Целта ни е в края на следващата година да има одобрен ПУП за разширението към жк „Студентски град“. С предварителните проучвания се резервира територията, през която ще премине метрото, но ако в рамките на 1 година не бъде приет ПУП, това предварително допускане губи сила. При положително развитие на нещата трасето ще е резервирано и при осигуряването на финансови средства вече ще може да се изработи технически проект и да се планира за бъдещо строителство.

В цялостния проект за разширение на подземната железница към жк „Студентски град“ се предвижда да бъдат изградени общо пет метростанции. Две спирки не влизат в предварителната разработка, защото нямат нужда от резервиране на територията, тъй като те попадат по булеварди и ние сме правили проучване за тях. Ще трябва да посочим границите на тунелите и на тези две станции, но при тяхното изграждане не се засягат имоти, за които може да има обжалване.

Искам да дам пример защо е изключително важно резервирането на територия. През 2001 г., когато обсъждахме разширението на подземната железница от МС „Сердика“ към жк „Младост“, първоначалната идея беше ПУП, който тогава изработвахме, да е за отсечка до „Младост 1“. Но в процеса на работа видяхме, че след МС „Младост 1“ има предвидени за изграждане две големи сгради и трасето на едно бъдещо разширение трябваше да мине през тях. Тогава с арх. Стоян Янев, който беше главен архитект на Столичната община, обсъдихме възможността ПУП да обхваща трасе до жк „Младост 4“, за да резервираме територията. Така и направихме. Реалното строителство обаче започна чак през 2014-2015 г. и ако по-рано не бяхме съобразили това, нямаше да може да изпълним метро до Бизнес парк София.

Има проекти за разширение на подземната железница в посока към Софийския околовръстен път – с две станции в жк „Люлин“, и за метроспирка в кв. „Обеля“. На какъв етап са те?

За трасето, което ще се изпълнява в жк „Люлин“, вече извървяхме процедурата по приемане на ПУП – то ще минава под бъдещото разширение на бул. „Царица Йоанна“. Метрото е съобразено с бъдещия профил на булеварда. Две метростанции ще се обособят между бул. „Панчо Владигеров“ и ул. „Петър Дертлиев“ и на кръстовището на ул. „Петър Дертлиев“ с бул. „Царица Йоанна“. Имаме изработен идеен проект, но няма осигурено финансиране и за момента това е един възможен проект.

Предстоящ обект, за който има пари и дори сключен договор за изпълнение с фирмата, която е спечелила обществената поръчка - „Геострой“ АД, е за изграждане на метростанция в „Обеля“. Тази гара още през 2001 г. беше заложена в проекта за участъка от бул. „Сливница“ до кв. „Обеля“, който беше реализиран през 2003 г. Там тунелът така е построен, че да не се спира неговото функциониране, докато се строи новото съоръжение. Изпълнителите вече работят по първата фаза на реализацията на обекта, която е проектиране. Строителните дейности по станцията трябва да започнат да се изпълняват в края на лятото.

Финансирането е осигурено от Програма „Транспортна свързаност 2021-2027“. Освен станцията ще се изгражда 900 м тунелен участък за връзка със съществуващия метротунел, който ще осъществява комуникацията с депо „Обеля“. Върху метростанцията Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще изгради и жп гара и изходите на МС „Обеля“ ще излизат на пероните. Така западните направления на железопътната мрежа – тези към Перник, Кюстендил и Волуяк, ще имат връзка със столичното метро. Целта на този проект за транспортен хъб е да се увеличи пътникопотокът по жп трасетата, като трябва да се направи и организация в самите градове, през които минават влаковете, като се оптимизират интервалите на движение. С изграждането на МС „Обеля“ ще се осигури интермодалност на транспорта и ще се натовари метрото допълнително с 12 хил. души, от които 8600 очакваме да дойдат от железниците. Ще се разтовари и трафикът – автомобилите, които ще влизат в София от това западно направление, ще са поне 4600 по-малко. Това ще доведе и до ползи за околната среда, защото ще се намали замърсяването на въздуха. Според нашите изчисления всеки пътник, който използва комбинираната възможност за придвижване в кв. „Обеля“ – жп и метро, ще спестява 23 минути в сравнение с времето, което губи с алтернативните начини за придвижване от този столичен квартал до централната градска част. Станцията трябва да се реализира в рамките на три години. В момента тече тръжната процедура за избор на инженер-консултант.

 

Какво се случва с разширението на Линия 3 към кв. „Слатина“?

За този проект има обжалване на ПУП и чакаме да приключи съдебната процедура. Няма как да прогнозирам кога ще бъде взето решение. Ние имаме готовност да дадем началото на строителството, има избрани изпълнители и надзорници. Дори тече предварителна подготовка за стартиране на дейностите. В момента, в който ПУП влезе в сила, може да започнем работа.

Столичната община подписа два договора за доставка на нови влакове за метрото със „Сименс Мобилити“ и с „Шкода“

Изпълняват се СМР по участъка на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“. Какъв е напредъкът по този проект?

Строителството на трасето от жк „Хаджи Димитър“ до жк „Левски“, което е с дължина 3 км, върви сравнително добре. На него ще се изградят три станции. Първата е на стадион „Георги Аспарухов“, втората е на ул. „Витиня“ и третата е в жк „Левски“. Условията за работа са много тежки. Най-труден е участъкът по ул. „Витиня“. Там има река, която върви успоредно на трасето, а друга река го пресича. При първата отсечка, където е стадион „Георги Аспарухов“, условията също са тежки. Навсякъде има изключително много вода. По план изпълнението за него трябваше да е достигнало 34-35%, но на един от участъците е 31%, на друг – 33%. Това не е големият проблем обаче. Ние закъсняхме с 6 месеца при изплащането на авансите за изпълнителите, тъй като финансирането по Националния план за възстановяване и устойчивост се забави. От друга страна, ние не сме индексирали строителството. Фирмите работят със собствено финансиране и въпреки всички тези трудности дейностите вървят.

Често си мисля, че всеки следващ участък от метрото, който правим, ще е по-лесен за изпълнение от предходните, но не е така. Трасето по бул. „Владимир Вазов“ се оказа доста сложно заради многото подземни води и насипните почви.

Споменахте, че не сте правили индексация на договорите на изпълнителите на метрото. Преди време стана ясно, че е внесено искане за промяна на контрактите в Министерството на финансите. Има ли разбиране от държавата за необходимостта от отпускането на допълнителни средства? Ако не Ви бъдат осигурени нужните пари, има ли риск от спиране на строителството?

Буквално извиваме ръцете на изпълнителите, с които имаме договори, да поемат за своя сметка изменението в цените на строителните материали. Никой не е предвиждал, че ще има такава инфлация. Успяхме да платим индексация само за едно от тримесечията на миналата година. За трето и четвърто тримесечие на 2022 г. и първите две на 2023 г. не е плащана индексация. От наша страна са внесени необходимите документи в Министерството на финансите. Ведомството уж има нагласа да се намери решение, но това все още не е станало. Говорим за индексация в рамките на 15% от стойността на строителните работи, което реално е около 12% от инвестицията за целия проект.

Нека да припомня, че по два от участъците по разширението на Линия 3 от жк „Хаджи Димитър“ до жк „Левски“ на изпълнителите им се наложи да купуват нова техника, защото старата не можеше да бъде използвана заради лошите условия. Искам да подчертая, че обектите на метрото се оказаха много сериозна школа. Част от строителните екипи, които изпълняват тунели на железниците, са минали през наши обекти и се сработиха още когато правихме първите трасета на Линия 3. Ще добавя, че дори по обекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ работят екипи, които са създадени при нас.

„Метрополитен“ ЕАД подписа два договора за доставка на подвижен състав. Кога се очаква те да започнат да обслужват подземната железница?

Имаме необходимост от допълнителни влакове във връзка с разширението през кв. „Слатина“. Към настоящия момент по третата линия от жк „Хаджи Димитър“ до кв. „Горна баня“ се движат 30 композиции. Когато пуснем новите две разширения на Линия 3 – до жк „Левски“ и през „Слатина“ до бул. „Цариградско шосе“, – ще са ни нужни 37-38 влака, за да осигурим необходимото транспортното обслужване.

Подписахме договор със „Сименс Мобилити“, Австрия, за доставка на 8 композиции. Те ще бъдат оборудвани със системи за управление и безопасност, които ще са съвместими с функциониращите системи и съответното оборудване на метролинията. Срокът на доставка е 3 години, а средствата, които се отделят за тях, са 68 млн. евро. Вече сме провели разговори с Управляващия орган на Програма „Транспортна свързаност 2021-2027“ и се очаква да бъде одобрено и финансирането.

Другият договор подписахме с „Шкода“, Чехия, за още 8 влака. В настоящия момент композициите, които излизат от метродепото в „Обеля“, обслужват Линия 1 и 2. Установихме, че в час пик втората линия е претоварена. В същото време станцията в кв. „Обеля“, която предстои да се построи, ще бъде крайна и за двете трасета и това ще доведе до разделяне на графика на движение, както и до намаляване на интервалите на влаковете. И затова са необходими допълнителни композиции. Салоните на новите влакове ще са с климатична система, ще разполагат със система за видеонаблюдение. Композициите ще бъдат оборудвани и със система за автоматична локомотивна сигнализация с автоматично регулиране на скоростта. Електрическото спиране ще бъде рекуперативно с възможност за връщане на енергия в захранващата мрежа при движение по инерция или в спирачен режим. Стойността, съгласно проведената открита обществена поръчка, е 68,5 млн. евро. Проектът е предложен за включване за финансиране по Програма „Транспорт и транспортна свързаност 2021-2027“. Срокът за доставка отново е 3 години.

Какви са перспективите за развитие на столичното метро в по-далечно бъдеще?

Има предвидено разширение от МС „Бизнес парк“ по Софийския околовръстен път до долната линия на Симеоновския лифт, който трябва да бъде удължен до СОП. На това място също трябва да се обособи транспортен хъб, където да има автобусна гара, метростанция и лифт. Предвидени са 2 спирки. Направено е предварително проучване, като няма изготвен ПУП. Нашата идея е метрото да върви в сервитута на Софийския околовръстен път, за да не се засягат частни имоти. Има изработен предварителен идеен проект, но и за това трасе няма осигурено финансиране. Важно е да се вземе решение дали това направление да се реализира.

Успя ли да се възстанови пътникопотокът на метрото след пандемията?

Имаше един период през 2021 г., в който отчитахме намаление с 50% на хората, които използват метрото. Но това вече се промени. Заедно с третата линия метрото би трябвало да се използва от 400-410 хил. души, а ние вече сме достигнали използваемост от 360-370 хил. души. Така че пътникопотокът ни е възстановен на 95%.

Според едно международно проучване използването на масовия градски транспорт ще се възстанови на предковид нивата през 2025 г., но имам усещане, че при нас нещата се случват по-бързо. Може би това се дължи и на пускането в експлоатация на новите трасета на подземната железница.

Как ще продължи сътрудничеството Ви с Камарата на строителите в България?

От дълги години работим добре с КСБ, помагаме си взаимно и се подкрепяме. Когато се върши реална работа, всичко е наред. Надявам се партньорството ни да продължи в този дух.

Следите ли вестник „Строител“?

Да, редовно го чета. В. „Строител“ е изданието, което отразява най-обективно развитието на проекта за метрото в София.