Интервю

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България: Необходима е пътна карта, която да очертае визията за развитие на строителния сектор в дългосрочен план

КСБ е готова да участва съвместно с МРРБ в разработването на стратегически документ, който да осигури предвидимост и ясна перспектива за бранша

Инж. Терзиев, правим това интервю броени дни след като строителите отбелязаха своя професионален празник - Димитровден. Как оценявате изминаващата година, каква беше за бранша?

Със сигурност 2023 г. не беше лека за бранша. Икономическата криза, политическата нестабилност, честата смяна на правителства се отразиха като цяло върху бизнес и инвестиционната среда в страната. На провежданите УС на КСБ председателите на Областните представителства на Камарата в страната изразиха безпокойство от чувствителното влошаване на икономическата среда и конкретно на строително-инвестиционния процес. Колегите споделиха, че по места не се строи и не се възлага строителство.

Към тази негативна тенденция можем да добавим липсата на реално прилагане на Методиката за индексация. Вие знаете и сте свидетел на огромните усилия, които ръководството на Камарата положи за приемането на Методиката. Работихме в продължение на повече от една година, за да стане тя факт. За съжаление очакванията ни не бяха оправдани и вариантът, в който Методиката бе приета, не заработи.

В същото време продължи и приемането на промени в законодателството, които вместо да помагат, още повече затрудняват и дори пречат на строителството. Така че през годината и Камарата, и строителният бранш бяха изправени пред доста предизвикателства.

Не беше лека година, но не мога да кажа, че беше неуспешна. Напротив, въпреки трудностите българските строителни фирми продължиха с цялата голяма отговорност за дейността си и с висок професионализъм да изпълняват и реализират възложените им обекти.

В навечерието на нашия професионален празник открихме заедно с вестник „Строител“ и със съдействието на Столичната община традиционната изложба „Виж София - заедно строим за хората“, която тази година беше 10-а юбилейна. Няма как гледайки тези фотографии на изградени от българските строителни фирми прекрасни обекти – метро, училища, детски градини, пътища, булеварди, градска среда, зали, площадки и още много други, да не се чувствам изключително горд.

Използвам случая отново да благодаря на всички колеги за това, че въпреки предизвикателствата не спират да градят и да създават, влагайки любов и сърце! Благодаря им, че с неуморния си труд и отдаденост ежедневно отстояват авторитета на благородната ни професия!

Споменахте някои от предизвикателствата, но знаем, че има и други, по които ръководството на КСБ работи. Какви са предложенията за справяне с тях и конкретните стъпки, които Камарата предприема?

КСБ винаги е имала проактивна позиция за справяне с предизвикателствата пред бранша. Реагираме с експертни становища по предлаганите промени в закони и наредби, касаещи строително-инвестиционния процес. Провеждаме срещи на централно и местно ниво, на които поставяме актуалните проблеми пред строителите, даваме нашите предложения за решения и настояваме за такива от съответните институции.

С министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков сме в активна комуникация, срещите ни са регулярни, а представители на Камарата са включени в работни групи на МРРБ по различни теми. Проведохме срещи и с министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков и на околната среда и водите Юлиян Попов. Областното представителство на Камарата в София изгради добър диалог с кмета на СО Йорданка Фандъкова и нейния екип, повечето ОП на КСБ в страната работят конструктивно с местните власти.

На централно ниво проведохме среща и с министър-председателя акад. Николай Денков, на която поставихме най-наболелите проблеми пред бранша. Не само ги поставихме, но представихме и нашите предложения за решения. Ще маркирам някои от тях. По отношение на Методиката за индексация КСБ настоява при приемането на промените в Методиката да бъдат отразени предложенията на Камарата, които бяха внесени като становище в рамките на срока за обществено обсъждане. За нас индексацията не трябва да бъде право на избор на възложителите. Трябва да бъде ясно регламентирано в постановлението на МС, че тя е задължителна за всички договори, сключени след процедура по ЗОП, включително и за такива, чието изпълнение е приключило. Това е въпрос и на справедливост, защото в сегашната ситуация добросъвестни и изрядни фирми, които са приключили обектите си в срок в условията на висока инфлация, на практика са лишени от възможност за индексация. Считам, че ако становището на Камарата бъде взето под внимание и предложенията ни бъдат включени в промените на Методиката, ще можем да очакваме наистина реална индексация.

Другият важен въпрос, на който акцентирахме на срещата с премиера, е, че настояваме средствата за индексация да бъдат осигурени и заложени в бюджета за 2024 г.

По отношение на капиталовите разходи - свидетели сме, че в последните години държавата не изпълнява инвестиционната си програма и голяма част от капиталовите разходи остават неусвоени. Това влияе отрицателно както на подобряване на средата на живот на гражданите, така и на строителния бранш. Нашето становище е, че трябва да се заложи значително увеличаване на обема на капиталовите разходи в бюджета и да се създадат гаранции, че реално ще се изпълняват инвестиционните програми.

По отношение на законодателството КСБ в писмо до институциите, а и при срещите, които провеждаме, категорично изрази несъгласие с последните приети промени в ЗОП, предвиждащи отпадане на застрахователните инструменти като форма на гаранция за добро изпълнение по договорите за строителство. Игнорира се финансов инструмент, успешно работещ в България и по света. Нашата позиция е, че този текст трябва да се преразгледа и да се промени, като при подготовката му се вземат под внимание становищата на организациите, чиято дейност засяга.

В частта законодателство КСБ предлага и въвеждане на договорите по FIDIC, както и разработване на типови договори за строителство. Инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП София, е член на работната група по FIDIC в МРРБ.

По отношение на мерките за борба със сивия сектор – КСБ постоянно подчертава, че спазването от възложителите на ЗКС и по-специално на изискването строителните дейности да се изпълняват от фирми, вписани в ЦПРС, е от ключово значение за борбата със сивия сектор. За съжаление ставаме свидетели на редица случаи, включително от публични институции, като напр. министерства, тази разпоредба на закона да се игнорира. КСБ сигнализира при подобни случаи съответните институции за предприемане на мерки. Считаме обаче, че трябва да се предвидят санкции при неспазване на закона.

Много са аспектите на дейността на Камарата, стараем се да сме максимално близо до проблемите на фирмите и да сме им полезни в най-голяма степен.

Какви ще бъдат приоритетите на КСБ за 2024 г.? Предстои ОС на Камарата през ноември. За първи път ще бъде в новата зала в новопридобитата част от сградата на КСБ. Ето още едно постижение за тази година.

Да, точно така. Разширихме офисната част на Камарата. Вече разполагаме с голяма прекрасна и модерна зала. Това беше поредна и необходима крачка напред, тъй като и дейностите, с които КСБ се развива, са много. Какви ще бъдат основните политики, по които Камарата ще работи, ще реши Общото събрание на организацията. Но сред тях със сигурност ще бъдат тези приоритети, които вече коментирахме - индексацията, подобряване на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. Дигитализацията е другото направление, в което Камарата работи много усилено. С успех се развива „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, където КСБ е инициатор, създател и координатор. Считам, че е важно да продължим да работим за утвърждаването му.

Квалификацията на кадрите стои като основна задача на Камарата. Тук е мястото на „Строителна квалификация“ ЕАД да продължи с натрупания опит и капацитет своята работа.

От съществено значение е да работим както и досега за утвърждаването на авторитета на българския строител чрез нашето издание - в. „Строител“, който през 2024 г. ще отбележи 15-ата си годишнина, а също и чрез присъствието на Камарата и важните за бранша теми в медиите.

Каква очаквате да бъде 2024 г. за строителния сектор?

Очаквам, разбира се, да бъде по-добра от изминаващата. Имаме основания за оптимизъм. Имаме редовно правителство. Имаме министър на регионалното развитие, който е от нашите среди, познава проблемите на бранша. Както се казва, говорим на един език. От страниците на в. „Строител“ имаме неговото уверение, че през 2024 г. за строителния сектор ще предстои много работа. Това, което ми се иска, е да успеем да наложим практиката – мнението и експертизата на КСБ и бранша да се вземат предвид при приемането на нормативни и поднормативни актове, както и при законодателни промени, касаещи строително-инвестиционния процес. Мисля, че това ще бъде от изключителна полза и за институциите, и за законодателя, и за бранша и ще спести много проблеми.

Какво пожелавате на строителите и Вие какво си пожелавате като председател. Какво би Ви донесло удовлетворение?

На колегите ще пожелая на първо място здраве, както и много и успешно реализирани проекти. Да има работа и спокойствие за бранша.

Искам и още нещо да пожелая, което ни е крайно необходимо - предвидимост.

Мисля, че е дошъл моментът заедно с МРРБ, знам, че и министър Цеков мисли в тази посока, да поставим началото на една ясна стратегия, пътна карта, както и да се нарича този стратегически документ, който да очертае бъдещото развитие на сектор „Строителство“ в следващите 10 години например. КСБ е готова съвместно с МРРБ да участва в една такава инициатива с целия си експертен капацитет. Едва ли би имало нещо по-полезно и значимо за бранша, което може да бъде направено.

Пожелавам си – и ще бъда наистина удовлетворен като председател на Камарата, ако успеем да направим и да дадем на бранша такава стратегия с конкретна визия и дългосрочна перспектива за развитието на строителния отрасъл у нас.