Интервю

Иракският пазар е огромен и отворен за българския строител

Г-н Джабир, страната ви преживява сложно време. То изисква сериозни усилия на властта, предимно за възстановяването на промишлените предприятия, петролните кладенци и разкриване на нови сондажи. Точно в области, където преди години българската държава работеше успешно. Сега стартират много нови строителни проекти в страната ви. Какво включват те?
След съставянето на иракското правителство през 2005 г. - първото демократично правителство, приоритет стана икономическото възстановяване на Ирак като държава. В парламента, се реши да започне изграждане на всичко изостанало през последните години. Първа задача бе петролната промишленост. Много от световните фирми работят в този сектор. Идеята за повдигане прага на износа на петрол от 2 млн. барела на 6 млн. има за цел да осигури отделен бюджет за реконструкцията на всички области в страната. По отношение на строителството, тъй като вие сте строителна камара и това ви касае, до 2015 г. за нуждите на Ирак ще бъдат построени към 3,5 млн. жилищни единици. В момента е взето парламентарно решение за 1 млн. жилищни единици. Те са обявени за инвестиции и за работа във всички райони на Ирак. Както знаете, българските фирми се славят с много добро име в нашата страна. Поканата за участие в строителните и инвестиционните процеси се отнася до всички фирми. Българските фирми преди 1990 г. имат мегапроекти в Ирак - летища, пътища. Ние добре познаваме възможностите на тези компании. Затова каним български фирми да работят у нас. Крайно време е те да заемат своето място в изграждането и възстановяването на страната. Искам да обърна специално внимание на отношенията между Ирак и България. За 1998 г. оборотът между двете страни е над 1 млрд. долара. След разместването на пластовете у нас българските фирми обаче напуснаха страната.

Знаем, че много чуждестранни фирми работят в момента в Ирак. Повечето от тях са турски. Какви други фирми реализират проекти във вашата страна? Как законодателно е уредено това?
Турските фирми работят с голяма ефективност. Те търсеха изход от световната криза точно, където трябва – в Ирак. Първо използват близостта с Ирак. Второ, те са много ефективни. Веднага навлязоха на иракския пазар при отсъствието на другите фирми. След посещението на министър-председателя на Турция се направиха консулства във всички окръжни градове в Ирак, изградиха се представителства на всички фирми, които работят у нас. Това увеличава шанса им за реакция във всяко отношение. България няма дори и посолство в Ирак и няма кой да припомни на хората за България. А трябва да отбележим, че България взе участие в освобождаването на страната, има и жертви. За съжаление обаче на ниво държава това не се използва. Възможностите за работа в Ирак са огромни, но всичко зависи от фирмата и нейното желание. Има огромни бюджети за възстановяването на страната и фирмите, които искат, ще могат да работят.

Какви са изискванията да се строи в Ирак? Може ли българска фирма да работи сама? Какви са данъчните преференции? Има ли ги въобще? Има ли законови пречки пред българските строители? Могат ли да изнасят печалбата си извън Ирак?
Няма законови пречки пред българските строители. Те могат да изпълняват проекти в различни сектори, но много важно е за нас фирмата да е сериозна и способна. Имаме голямо доверие в българските фирми и както подчертах, те са известни при нас.
Имаме инвестиционен Закон №13 от 2006 г. с изменения, който определя основните правила на инвеститора чрез гаранции, защита и собственост на земята. Този закон прави скок и качествена промяна в иракската икономика. Чрез приток на опит и капитал ще допринесе за укрепване на инфраструктурната база в иракската икономика. Член 2 от този закон има за цел да насърчава инвестициите и трансфера на съвременни технологии. Така той допринася за процеса на развитие и разширяване на производствената база и услуги и за насърчаване на иракския частен и чуждестранен сектор да инвестира чрез осигуряване на необходимите съоръжения, разширяване на износа и подобряване на платежния и търговския баланс. Има данъчни облекчения и без конфискация или национализация на инвестиционния проект и правото на пребиваване в страната и улесняване на влизането и излизането на инвеститора. Също така е помислено региони и провинции да играят важна роля за насърчаване на инвестициите, да имат пълни финансови и административни правомощия в рамките на провинцията и на региона. Предимства в иракския закон са:
 Опростяване на процедурите по регистрация, издаване на разрешения за инвестиционни проекти, проследяване на съществуващи проекти, засилване на доверието в инвестиционната среда, стимулиране на инвестициите и насърчаването им.
 Създаване на обслужване на едно гише в националната комисия за инвестиции, там местните органи дават инвестиционен лиценз и необходимите документи, свързани с него.
 Улесняване за разпределението на земя и отдаването й под наем за изграждането на инвестиционни проекти.
 Гарантиране изнасянето на капитала и приходите на инвеститор, който работи в Ирак, в съответствие със закона.
 Инвеститор може да търгува с акции и облигации на иракската фондова борса.
 Застраховане на инвестиционния проект при национално или чуждестранно застрахователно дружество.
Откриване на сметки в иракска или чуждестранна валута, в иракски или чуждестранни банки, лицензирани за проекта.
 Този закон гарантира на инвеститора набиране и използване на чуждестранни работници и правото на пребиваване на инвеститора и на работниците. Работниците имат право да получават своите заплати в собствените си държави.
 Лицензиран проект се освобождава от данъци и такси в продължение на 10 години от датата на експлоатация, не се броят годините на изграждането на проекта. Министерският съвет има предложения за проекти на закони, за освобождаване от данъци и такси, гаранции и други стимули. Националната комисия за инвестиции има правото да увеличава срока за освобождаване от данъци и такси до 15 години, при условие че иракският инвеститор има над 50% от проекта.
 Правото на собственост върху земя имат иракският и чуждестранният инвеститор.
 Иракският и чуждестранният инвеститор имат право да прехвърлят собствеността на инвестиционния проект изцяло или частично на друг инвеститор по време на лицензиране на проект.
Изисква се от общините, министерството на благоустройството и община Багдад да осигуряват земи и недвижими имоти за инвестиционни проекти.

Г-н Джабир, какво може да ни кажете за сигурността във вашата страна? Известно е, че в отделни региони се стреля, има жертви, атентати...

Това, което слушаме по новините, е преувеличено. Сигурността е постигната в целия Ирак. Има хора, чийто интерес не е Ирак да се възстанови като съвременна държава и разчитат да стопират нещата. Относно сигурността, например район Кюрдистан е постигнал 100% стабилност, както и всички южни части на Ирак. В столицата Багдад сигурността е към 80%.

За нашите строителни фирми е интересно да знаят какви трудности биха могли да срещнат при изграждането на пътната инфраструктура в Ирак.
Не може да кажем, че няма никакви проблеми, но пречки за инвестиции няма. Когато една фирма тръгне да разработва даден пазар и да покаже какво представлява, в процеса на работа всички пречки се изчистват. Пречки за работа няма. Има облекчения за всички фирми, които се заемат да работят у нас, но въпросът е да се стигне дотам и да се спечелят тези проекти чрез търгове. Оттам насетне е въпрос на проучване, въпрос на работа. Най-големият проблем на българските фирми е, че трябва да стигнат до решение за работа у нас и да търсят проекти за работа. Готови сме да организираме срещи на българските строителни фирми в Ирак, в които райони искат, със съответното държавно ведомство. Това не е никакъв проблем.

Споменахте, че иракското правителство има план до 2015 г. да построи 3,5 млн. жилищни единици. Как се справяте с този ускорен строителен темп? Достатъчно ли са квалифицираните строителни инженери и архитекти в страната? Вероятно това може да бъде един от сериозните ангажименти на българските строителни фирми?
3,5 млн. жилищни единици са обявени до 2015 г. Времето за изпълнение е до 10 години. Годишно средно към 350 хил. жилища трябва да се строят, а това зависи от фирмите. Безработицата в Ирак е голяма, работна ръка има. Има и специалисти, които са на разположение на фирмите. В момента като първа стъпка трябва да се построят 1 млн. жилища за целия Ирак. Много от фирмите вече дават оферти. Няколко български фирми също заявиха участие. Например в град Кербала ще се строят 2000 нискобюджетни къщи. В Беджеб - 1200 къщи, и в момента текат процедури.

Как стоят проблемите със строителните материали, с цимента, арматурното желязо, стъклото, дървения материал - все неща, без чието редовно доставяне на строителните обекти работата няма да върви добре. Могат ли български предприемачи да влязат на пазара на строителни материали у вас? Има ли някакви законови ограничения? С данъците, с печалбата?...
В Ирак имаме циментови заводи, но те не покриват всички нужди на строителството. Циментът се внася и от други страни, така както и всички строителни материали. Както строителните фирми се надпреварват да влизат на пазара, така и всички доставчици се състезават по същия начин. Имаме украински заводи за арматурно желязо, които 6 месеца напред са запазени за Ирак. Многократно сме канили български фирми доставчици да дойдат на този пазар, но няма отзиви. Пак ви каним да дойдете. Има възможности, пазарът е огромен.

Има ли възможност за сътрудничество между Камарата на строителите в България и сродни браншови организации в Ирак?
Миналата година се срещнахме с представители от строителна камара. Поканихме ги в Ирак, те обещаха, че ще организират делегация за целта, но за съжаление остана само като обещание. Ние сме готови по всяко време. Нашата цел тук е да помогнем на българските фирми да стигнат до иракския пазар. Топката е във вашето игрище.

По думите ви става ясно, че действително световните медии преувеличават проблемите в Ирак, което обаче плаши хората така или иначе. Какво бихте казали на българските строители?
Чрез вашия вестник искам да приветствам българските фирми да заемат своето място в изграждането на Ирак. Има място за всички, трябва активност. Ние сме готови за всякакъв вид разговори. Трябва да използваме факта, че Ирак и България са свързани исторически. Ирак е важна страна за България и обратното. Както ние смятаме, че България е вратата на Ирак към ЕС, така страната ни е вход към целия Арабски залив за навлизането на български фирми. Най-големият ни проект одобрен за изграждане, е сухият канал, който свързва морето, залива с Европа чрез железопътна инфраструктура. Това ще увеличи възможността за по-голям стокопоток. Това е важно и по отношение на енергетиката, тъй като Ирак има огромни залежи от газ. Планирано той да се изнася през Турция и България за Европа. Има светло бъдеще за нашите двустранни отношения. Ако имат сериозни намерения за работа, българските фирми са добре дошли в Ирак.