Интервю

Н.Пр. д-р Хасан Бармауи, почетен консул на Хашемитско кралство Йордания у нас:

Н.Пр. д-р Хасан Бармауи е почетен консул на Хашемитско кралство Йордания в България.
Роден е на 15 декември 1960 г. в Aман, женен за българка, с която имат три деца – момиче и две момчета. Председател е на Асоциацията на българо-арабските икономически камари, председател на Българо-йорданската камара за икономическо сътрудничество и председател на Асоциацията на йорданците в България. Получава докторска степен по икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София през 1997 г., след като се дипломира като магистър и бакалавър по международни икономически отношения в УНСС. Завършил е основна гимназия
в Аман през 1980 г.

Д-р Бармауи, вие сте организатор на най-важ-ните за българо-йорданските отношения срещи. Разкажете ни повече за вас и за вашата работа, в качеството ви на консул и председател на редица организации.

Аз представлявам Kралския дворец на Йордания в Република България, като мисията ми като почетен консул на Хашемитското кралство в София продължава вече 8 години. Ние много уважаваме българското правителство, българския президент и българския народ. Двете приятелски страни имат богата история в миналото, която се надявам да продължим - в икономически аспект, в културния и в социалния живот. С гордост мога да отбележа, че Кралство Йордания е най-близката до Република България държава от арабския свят, което ясно личи от външната политика на страната ви. От своя страна кралят на Хашемитското кралство Йордания Н.В. Абдулла II
Бин ал Хусейн симпатизира на България и проявява изключително положителната си позиция спрямо страната ви. Затова с гордост мога да кажа, че Йордания и България наистина имат прекрасни отношения от най-високо ниво.
Като консул на Йордания аз работя за разширяване на двустранните отношения между нашите страни в различни аспекти. И неслучайно ние, заедно с новото ръководство на Камарата на строителите в България (КСБ) в лицето на председателя инж. Светослав Глосов търсим перспективи за българския бизнес в момент на световна криза. Желанието ни е да отворим нова страница в отношенията между строителите на Йордания и България и да покажем многото възможности за българските фирми не само на йорданските пазари, но и в целия арабски свят.

Запознайте ни по-отблизо с модерна Йордания. Какво е любопитното в държавното й устройство и икономиката?
Модерна Йордания е светска държава с институции, традиции и закони. Тя не е рискова, престъпността на територията й е нулева, няма корупция и е с максимално облекчена бюрокрация. Оазис е на стабилност и сигурност, с много умерена политика, защитаваща интереса на инвеститорите и поддържаща отличен климат за развитие на бизнес. Страната ни се ползва с уважението на близките до нея държави и с това на целия свят.
В Йордания има добив на уран, на фосфат и големи залежи от петрол и природен газ. Туризмът в страната е много развит, както и строителният бизнес, който декларира солидни приходи към държавата.
Здравеопазването е на много високо ниво, образованието също – имаме държавни и частни университети, от които излизат отлично подготвени специалисти. Всичко това оформя облика на държава с много сериозни позиции на световно ниво, която има какво да предложи на българските фирми, желаещи да работят в нея.

Строителният бизнес в Кралство Йордания като че остана незасегнат от световната икономическа криза. Какво помогна страната ви да не попадне под ударите на този глобален проблем?

Може да се каже, че Йордания излезе с малка загуба от световната икономическа и финансова криза. Благодарение на йорданското правителство и иновативната му политика страната действително почти не пострада от кризата. Държавната власт реагира веднага на проблема, като облекчи данъците за фирмите във всички сектори, включително и в строителния, и намали лихвите към банките. Йорданската банкова система, която е много модерна и развита, насърчи бранша, което е от изключителна важност за всеки един инвеститор. Това беше предприето неслучайно, тъй като актуалният сектор на строителството представлява много сериозно рамо за икономиката на страната. Годишните инвестиции от бранша възлизат на около 1 млрд. евро, такива са и показателите за 2009 г. Запазването на тези положителни резултати от своя страна доведе до облекчаване на безработицата и намаляване на бедността в Йордания, защото именно в строителния сектор е ангажиран сериозен процент от населението на страната.
Важно е да отбележим също, че Централната банка в Йордания има мащабен валутен резерв - 8 млрд. евро, което показва, че страната не е значително засегната от кризата. Допълнителен принос за това носи и търговският баланс в страната, която продължава интензивно да изнася своята продукция.

Коя е браншовата организация в Йордания, съответстваща на КСБ в България? Как тези две организации ще бъдат полезни една на друга?

Асоциацията на строителите и предприемачите в Йордания е организацията, отговаряща като функции и значимост на Камарата на строителите в България. Подобно на Камарата тя също подпомага строителния бранш и го стимулира за разширяване на възможностите за реализиране на строителни проекти. Това е контролен орган, който регулира бранша в Йордания, като предоставя необходимото разрешение за изпълнение на строителна дейност за всяка нова фирма в страната, определяйки нейната категоризация. Участието в Асоциацията също се осъществява с годишен членски внос.

Вие в качеството си на почетен консул на Хашемитско кралство Йордания и като председател на Българо-йорданската камара на икономическо сътрудничество отправихте официална покана към КСБ за посещение в страната ви с цел запознаване на българския бизнес с възможностите за строителство там. Какво предвижда тази визита, какви са полезните връзки, които ще бъдат реализирани в рамките й?
Визитата на КСБ в Йордания заедно с представители на големи и сериозни български фирми предвижда редица срещи - с йорданското правителство, с министъра на строителството в Йордания, с компетентни органи, с Държавната дирекция по обществените поръчки в Йордания, с местни строителни фирми. Целта ни е Камарата да получи най-богат и пълноценен пакет от информация за това как български фирми биха могли успешно да развиват бизнеса си в Йордания. За осъществяване на това сме предвидили запознаване на представителите от България с йорданските закони, включително с начините за регистрация на български фирми на йорданска територия, възможностите за работа в свободните зони, както и разясняване на перспективите за участие в йордански държавни и частни проекти. В Йордания има добре структурирани закони, защитаващи строителния сектор. Много е важно да отбележим, че когато български фирми работят съвместно с йорданско участие, те ползват всички права на  местните компании, включително и финансиране от йорданските банки. Тоест една българска строителна фирма, която регистрира дейност в Йордания, може да се възползва от всички шансове и възможности, които се отнасят до местния бизнес.
Смятам, че с предстоящата среща между КСБ и Асоциацията на строителите и предприемачите в Йордания ще получим най-свежата и всеобхватна картина за българския и йорданския бизнес. Това ще бъде успешен старт на двустранното сътрудничество в бранша от страна на България в Йордания и от страна на Йордания в България. Предстои и подписването на меморандум между двете организации, което съм убеден, че ще даде големи резултати в развитието на общия бизнес и ще послужи като гаранция за двете страни, що се отнася до всеки съвместен проект.
В рамките на визитата в Йордания българската делегация ще посети столицата Аман, морската столица Акаба, в която има много местни и чужди инвестиции. Ще види град Петра и новите чудеса на света. Ще пътува до древния град Джераш, който е една от най-интригуващите дестинации в Йордания, като и река Йордан и Мъртво море.

Вие вече осъществихте три срещи с КСБ, като през цялото време поддържахте комуникацията чрез новия й председател инж. Светослав Глосов. Какви са резултатите от тези срещи?
Първо, от мое име и от името на йорданското правителство и на Асоциацията на строителите и предприемачите в Йордания искам да поздравя инж. Светослав Глосов за това, че беше избран с категорично мнозинство за председател на КСБ. Резултатите от срещите с него и с председателя на ОП на КСБ – София, инж. Станков са ползотворни и за двете страни. Смятам, че по време на мандата на инж. Глосов ние ще развием повече от едно полезно сътрудничество. Общото ни желание е за постигане на гаранции за развитие на стабилен българския бизнес на йорданския пазар и съответно за реализиране на йордански бизнес на територията на България. Вярвам, че инж. Глосов, като личност с големи познания и опит в бранша, ще отвори вратите на България към Йордания и арабските страни въобще.

Разкажете ни повече за друга структура, защитаваща бранша в Йордания към момента.

Съществува Асоциация на инвеститорите в строителството, която представлява около 50% от йорданските фирми в бранша. Тя е основана през 1988 г.
и защитава интересите на строителните компании от частния и държавния сектор. Тази асоциация има редица функции и подпомага бизнеса по всички въпроси - тя координира и насърчава инвеститорите, като среща подкрепата на йорданското правителство. Тази асоциация подпомага и строителството на жилища за хора с нисък и среден доход, като предлага продукцията на достъпни за тях цени. Страната ни се води от идеята за строителството на модерна и социална Йордания.

Какви според вас са възможностите за отваряне на нови пазари за България, не само в Йордания, но и в целия арабски свят?
Йордания е централна арабска страна. Всяка българска фирма, регистрирана в Йордания, може да работи с Ирак, Сирия, Ливан, Палестина, със Саудитска Арабия, с всички държави от арабския свят, от централния си офис в Йордания. Това е възможно, защото страната ни предлага отлични закони и договори за свободна търговия с тези страни. Една регистрирана на територията на Йордания българска фирма се освобождава от всички ограничения, засягащи чуждите компании, и се ползва с привилегии за свободен бизнес с 25 арабски държави, или с огромния пазар от около 1 млрд. население. Искам да отбележа, че съм се заел със задачата да организирам среща между председателя на КСБ инж. Глосов и арабските посланици от акредитирани посолства в България, на която той да представи структурата на Камарата.

Какви според вас са перспективите за инвестиции в строителството на България от страна на Йордания?

В момента ние с инж. Глосов поставяме началото на общо сътрудничество в строителството и инвестициите на двете страни, като се надявам в по-следващ етап то да се издигне на държавно ниво. Моята задача като почетен консул на Хашемитско кралство Йордания в Република България е да отварям пътя на бизнеса между двете страни. Затова смятам, че следващата стъпка, след визитата на КСБ в Йордания и евентуално посещение на йордански представители от бранша в България, е да реализираме и среща между двамата строителни министри - на България и на Йордания. Надявам се да получа подкрепа за това от страна на българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството в лицето на министър Росен Плевнелиев. От йорданска страна и от името на министъра на строителството на Йордания аз имам зелена светлина за поощряване на нашето сътрудничество.

В миналото родни фирми са реализирали редица строителни проекти в Йордания и отзивите за това са положителни - и от йорданска, и от българска страна. Разкажете повече за това полезно и за двете държави сътрудничество от историята.

Търговските икономически отношения между България и Йордания са основани през 1962 г. и тогава, във време на държавен централизъм, в страната ни имаше български държавни фирми, които участваха в реализирането на йордански проекти. През тези години на територията на Йордания имаше много силно българско участие в работата, свързана със строителството на пътища, на електроцентрали, на селища, на пристанищата в Акаба. Освен това редица български компании участваха в значителен брой държавни проекти, отнасящи се до петролните рафинерии и земеделието. Така че българските специалисти се ползват с голямо уважение в Йордания. Именно затова днес се обръщаме към КСБ, като каним сериозните български строители, отново да участват в проекти от държавния и частния сектор на Йордания за подновяване на тези полезни и за двете държави връзки.

Кои са разликите в строителството в Близкия изток и на Балканите като цяло и какво според вас могат да научат специалистите едни от други?
Йорданската и българската страна в строителството не се конкурират. Напротив, те си помагат, допълват се. Йорданците обичат да строят и са известни в цял свят с това, че са добри строители. Смятам, че Близкият изток е интересен за българските фирми и точно затова винаги е имало участие на български фирми в строителството в арабския свят. Така че апелирам към вашите компании от бранша да се завърнат на тези пазари, като разгърнат бизнеса си към целия арабски свят, реализирайки офисите си на територията на Йордания, защото страната ни ще им осигури стабилна и сигурна среда благодарение на йорданските закони и банковата система.
Йордания е част от световното семейство и е отворена към света. Тя е в чудесни отношения не само с всички арабски страни, но и с цяла Европа и Америка. Сключила е редица споразумения с Европейския съюз, със САЩ и с държави от Латинска Америка.

Разкажете ни как се чувствате между двете близки за вас страни - България и Йордания?

Аз съм йорданец, но съм и български гражданин. Обичам и България, и Йордания - те са моята слабост. Живея тук от 30 години, български възпитаник съм, познавам езика, познавам българите, имам българско семейство и три големи деца. Отдаден съм на работата си като доктор и политик и използвам целия си опит в интерес на двете държави. Благодарение на това съм избран за почетен консул на Йордания в България, като допринасям за българо-йорданските отношения и в качеството си на председател на Асоциацията на българо-арабските икономически камари и председател на Българо-йорданската камара за икономическо сътрудничество.