Интервю

Мирослав Николов: Новите мерки по ПРСР трябва да са готови до май

Най-голямото предизвикателство е подготовката на програмния период 2014-2020

Елица Илчева   Г-н Николов, имаше опасност да загубим близо 300 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони. Успях­те ли да я преодолеете?

Тя бе свързана с бюджета на ПРСР за 2011 г., който трябваше да бъде разплатен до края на 2013 г. по правилото n+2. Един от проблемите беше огромното количество натрупани документи, които заварих на бюрото си, когато постъпих на работа. През първите си 45 дни като изпълнителен директор на фонда положих огромни усилия, за да усвоим средствата. За около 10 секунди слагах между 6 и 8 подписа върху комплекти с документи по проекти.

Успяхме да разплатим парите по програмата до последния евроцент с цената на много усилия.  Трябва да благодарим и на общините, които подаваха документи за авансово плащане в края на годината. Сега отпуснатите средства по ПРСР трябва да бъдат сертифицирани чрез одити, след което предстои възстановяването им от Брюксел.

И пак ще повторя, че в рамките на последните два месеца във фонда беше свършен огромен обем работа, благодарение на което спасихме от загуба 278 млн. евро. За цялата 2013 г. селските райони получиха над 480 млн. евро по ПРСР. Това е най-голямата сума, изплащана от институцията по програмата в рамките на една година.

Ще има ли загубени средства все пак?

Нямаме индикации от страна на ЕК за подобна опасност. В предходни години всички декларирани авансови плащания са били възстановявани на страната ни и не смятам, че ще има изненади. Спазено е правилото бенефициентите ни да получат предварително 50% от финансирането по проектите. С наддоговарянето на средствата също не очаквам проблеми.

Колко бяха в края на миналата година  одобрените проекти по ПРСР?

От началото на програмата до края на 2013 г. сме одобрили общо 20 826. В тази бройка влизат проекти със сключени договори и такива, с които предстои да контрактуваме. С общините те са 1073.

Кога ПРСР 2014-2020 ще бъде представена пред европейските институции?

Очакваме мерките по нея да са готови до май. Това е най-голямото предизвикателство, което ни предстои тази година. Работим активно за изготвяне на правилата за кандидатстване и осигуряването на пълна и навременна информация за сроковете и необходимите документи за бенефициентите. Системата ще работи прозрачно и предвидимо. Желанието ни е да сме от полза на кандидатите и максимално да улесним усвояването на европейски средства.

Научиха ли се общините да пишат качествени проекти? Вашият предшественик се оплакваше, че трудно се комуникира с тях.

Не смятам, че комуникацията с местните власти е затруднена. И от двете страни се полагат максимални усилия, за да може кореспонденцията да тече в кратки срокове, и считам, че засега процесът върви успешно. Това е изключително важно за усвояването на средствата по мерките, по които бенефициенти са общините.

Не е тайна, че инвестициите в страната са свити. Кой е основният проблем при реализацията на проектите? Кое е най-важното за един обект по ПРСР?

Факт е, че сме в ситуация на затруднен процес по реализиране на инвестициите. Основният проблем е липса на финансиране, тъй като отпусканите средства по проектите не покриват изцяло необходимите вложения. Останалата част бенефициентът сам трябва да набави. За да улесни процеса, преди две години Управителният съвет на ДФ „Земеделие” одобри процедура за рефинансиране със средства на фонда на търговски банки за кредити по мерки от ПРСР. Годишният лихвен процент е 7%, а срокът за погасяване е до 60 месеца. По схемата фондът предоставя финансов ресурс на търговските банки за реализация на одобрени проекти по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311, 312 и 322 по програмата, целящи създаване на нови инвестиции.

Можем да кажем, че откакто се прилага схемата, интересът от страна на бенефициентите е значителен. ДФЗ е ангажирал ресурс за над 103 млн. лева за рефинансиране на 459 заема, като общата стойност на проектите е за над 190 млн. лв. От тях до момента са финансирани 442, с размер на предоставените кредити от над 96 млн. лв. Управителният съвет на фонд „Земеделие“ реши да увеличи максималния размер  и таванът вече е 1 000 000 лв., а не 750 000 лв., както беше досега, и покрива до 100% от одобрените инвестиционни разходи, намалени с извършените авансови и междинни плащания.

Включена в схемата е и мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие“. Така одобрените чрез местните инициативни групи проекти също ще могат да се възползват от по-изгодни условия.

Схемата за рефинансиране има определено положителен ефект както за осигуряване на достъп до финансиране и съответно реализиране на одобрените предложения, така и за усвояването на средствата от Европейския фонд за развитие на селските райони.

Как върви обновяването на молитвените домове? По колко проекта се работи и има ли такива, за които не достигнаха средствата?

Работата по реставрацията на 27 храма вече приключи и те получиха 7 189 298 лв. В момента върви обновяването на 188 молитвени домове в цялата страна, които ще бъдат подкрепени с 68 738 856 лв. В целия период 2009-2014 г. сме платили 18 065 604 лв. по 90 проекта. Наскоро имахме среща с Негово Светейшество патриарх Неофит и митрополитите от Светия синод, на която бяха обсъдени възможностите, които дава Програмата за развитие на селските райони за финансиране на български храмове. Целта ни е осигуряване на прозрачност за всички предприети действия и взети решения.

Ръководството на ДФ „Земеделие“ традиционно има добро взаимодействие с Камарата на строителите в България. Вие ще продължите ли сътрудничеството?

Разбира се. Очакваме сътрудничеството ни с КСБ да продължи в същия добър професионален тон. ДФ „Земеделие” прави всичко възможно да поддържа комуникацията с всички организации и институции.

Ние залагаме на политиката на „отворени врати” на институцията. Всички наши бенефициенти имат пряка телефонна връзка с експерти в Информационния център на фонда, възможност да се срещат с тях по време на приемни дни, както и достъп до системи за индивидуални електронни справки по техните заявления. Отделно институцията води активен диалог с браншовите организации и представителите на различни сдружения, общините и др. и взема предвид техните препоръки и забележки, т.е. комуникацията е двустранна.

Как вървят плащанията към тези, които имат да получават пари от фонда?

Само за няколко дни - в края на януари, ДФ „Земеделие” успя да разплати 1,02 млрд. лв. по линия на директните плащания. По този начин бе спазен ангажиментът, поет към българските земеделци. Освен това по проекти по ПРСР фондът е разплатил над 17,9 млн. лв. от началото на 2014 г. Смятам, че тези цифри сами говорят как вървят плащанията.