Вестник Строител » Архив по категория » Интервю (Страница 2)

Проф. Братоев, каква степен на изпълнение достигна третата линия на столичното метро? През тази година трябва да завърши строителството на централния участък от третата линия на метрото. Това е частта от бул. „Владимир Вазов” през Орлов мост – „Патриарха“ – НДК – бул. „България” до „Красно село”, която е с дължина 8 км. Условно трасето […]

Прочети още…           Прочетена: 707

Ренета Николова Г-н Дончев, проведохте среща с представители на Камарата на строителите в България (КСБ). Какви бяха основните теми, които дискутирахте? Разгледахме редица въпроси, свързани основно с изпълнението на проектите, финансирани от оперативните програми, като възлагането на обществени поръчки, осигуряването на качествена реализация, налагането на финансови корекции, подобряването на взаимодействието с органите на изпълнителната власт […]

Прочети още…           Прочетена: 105

Анна Радева Инж. Дабижева, началото по организираната работа по стандартизацията у нас е започнало в далечната 1932 г., когато са правени първите опити по унифициране и нормиране на тогавашната индустрия. Бихте ли представили основните задачи и отговорности, които стоят днес пред Българския институт за стандартизация (БИС)? В позицията си на изп. директор на БИС на […]

Прочети още…           Прочетена: 104

Елица Илчева Г-н Симеонов, 34-тото редовно Общо събрание на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Ви преизбра за председател на УС. Кое в отчета на изпълнението на програмата Ви в предишния мандат определяте като сериозен успех? Всяка една дейност и услуга, която сме предоставили и е помогнала за подобряване на бизнеса през изминалите години, ме прави горд. […]

Прочети още…           Прочетена: 63

Елица Илчева Инж. Шарков, на 12 юли чествате 85-годишен юбилей. Вие сте изключително активен в работата си като първи зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ), ще ни кажете ли как се постига това? 2019 г. е необичайно значима за мен. Не само аз, но и родната ми къща навършва 85 г. Родил съм […]

Прочети още…           Прочетена: 75

Г-жо Барес, как се развиват индустриалните зони у нас и има ли необходимост от тяхното разширяване? Зоните на „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) са ефективен и работещ механизъм за привличане на инвестиции. Те се развиват интензивно и това се отразява много положително на бизнеса в България. Ние предлагаме на инвеститорите качествена и удобна инфраструктура, както […]

Прочети още…           Прочетена: 179

Г-н Йотов, благодаря, че се срещаме точно днес, на Вашия празник. Защо именно той? Трудно може да се даде категоричен и еднозначен отговор защо точно този ден е празникът на масоните. За мен той е съчетание на празника на „спрялото“ слънце или „голямата светлина“, тъй като е лятното слънцестоене и големият християнски празник Рождество на […]

Прочети още…           Прочетена: 1128

Ренета Николова Доц. Линков на 29 юни 2007 г. след публикуването на Закона за Камарата на строителите през декември предишната година 176 делегати учредяват Камарата на строителите. Приемат Устав, Правилник за Централния професионален регистър на строителя, избират председател – инж. Симеон Пешов, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия за ЦПРС. Какво си спомняте от онзи […]

Прочети още…           Прочетена: 277

Инж. Йовев, изминаха две години, откакто бяхте назначен за зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. С какви предизвикателства се сблъскахте през този период? Когато поех тази длъжност през юни 2017 г., си имах ясен план за действие, който спазвам стриктно и последователно. Правомощията ми до октомври 2018 г. включваха отговорности за три дирекции в Министерството на регионалното […]

Прочети още…           Прочетена: 177

Елица Илчева Г-жо Михайлова, вие сте зам.-министър на образованието и науката, но и инженер по професия. Бихте ли се представили с няколко думи пред читателите на в. „Строител“. По-важното за мен е, че съм свързана с професионалното образование, а не с поста ми във ведомството. И бих казала, че съм инженер по образование, но учител по […]

Прочети още…           Прочетена: 307

Росица Георгиева Г-жо Христова, бихте ли разказали кои ще са значимите обекти, които ще се изпълняват през това лято? Продължаваме с изпълнението на два от най-големите обекти, които стартирахме през 2018 г. – Южен парк – III част, и Западния парк. През миналата година ремонтирахме входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев“ и прилежащите алеи, […]

Прочети още…           Прочетена: 82

Росица Георгиева Инж. Панов, в рамките на две седмици се проведоха две срещи между ръководствата на КСБ и НСОРБ. Какви бяха основните теми, които дискутирахте? Как двете организации ще си сътрудничат в бъдеще? По време на тези дискусии обсъдихме въпроси като измененията в Закона за устройство на територията, които са в сила от началото на […]

Прочети още…           Прочетена: 100