Вестник Строител » Архив по категория » Интервю (Страница 3)

Ренета Николова Г-н Дончев, в края на 2018 г. какво показват данните по отношение на изпълнението на европейските програми и какъв е Вашият коментар на тези данни? Изпълнението им навлезе в решителния си етап. Към момента са договорени над 11,4 млрд. лв., или над 67% от общата финансова рамка на програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния […]

Прочети още…           Прочетена: 108

Инж. Симидчиев, Вие сте ръководител на екипа, който разработва регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) на София за кандидатстване пред Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (ОПОС). Разкажете ни в какво се състоеше дейността Ви? Може би е важно първо да кажем, че в този програмен период структурата на проектите е по-различна в сравнение с предишния. […]

Прочети още…           Прочетена: 240

Росица Георгиева Проф. Братоев, в края на 2018 г. каква е равносметката Ви за дейността на „Метрополитен” през годината, която бе ключова за строителството на третата линия на столичното метро? Можем да отчетем 2018 г. като една работна година, в която дейността ни бе насочена към изграждането на първи и втори етап от третата линия […]

Прочети още…           Прочетена: 583

Ренета Николова Г-н Кирилов, бихте ли разяснили последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които бяха гласувани в пленарна зала, включително в частта, която касае строителния бранш? Най-съществената цел на тези изменения в ЗОП беше въвеждането на пълна електронна платформа за процедурите по възлагане на обществени поръчки и гарантирането и обезпечаването на публичността на […]

Прочети още…           Прочетена: 153

Десислава Бакърджиева Министър Желязков, по време на Годишния бал по повод Деня на строителя връчихте отличията във Втора група – строежи от транспортната инфраструктура в раздел „Големи строители“. На събитието по традиция браншът направи своята равносметка за отиващата си 2018 г. и си постави нови цели. Каква е Вашата оценка за транспортния сектор? Вече имах […]

Прочети още…           Прочетена: 257

Мирослав Еленков Г-н Иванов, за поредна година Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация по водите (БАВ) организират национална конференция, посветена на ОП „Околна среда” (ОПОС) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). На 20 ноември форумът ще се проведе за осми път. Какъв ще е акцентът на събитието? За изминалото време […]

Прочети още…           Прочетена: 174

Росица Георгиева Г-жо Савина, през тази година в София се реализира мащабна инвестиционна програма. Каква е равносметката Ви в края на строителния сезон? Колко проекта се изпълняват в момента? Към момента инвестиционната програма се изпълнява в заложените срокове. Водещ приоритет за Столичната община (СО) през 2018 г., както и през предходните години, е повишаване качеството […]

Прочети още…           Прочетена: 246

Ренета Николова Инж. Аврамова, първо, поздравления за избора Ви за министър на регионалното развитие и благоустройството! Удоволствие за нас е, че първото си интервю за в. „Строител“ давате в навечерието на професионалния ни празник – Димитровден. Какво ще пожелаете на строителите? В миналото с Димитровден е идвал краят на активния строителен сезон. Днес технологиите позволяват […]

Прочети още…           Прочетена: 380

Росица Георгиева Г-н Герджиков, навлизаме в последната година от този състав на Столичния общински съвет (СОС). Като се обърнете назад, каква е равносметката, която можете да направите за периода от 2015 г. до сега? През последните години постигнахме много успехи, които – надявам се – са видими за всички. Реализирахме мащабни обновления в градската инфраструктура, […]

Прочети още…           Прочетена: 83

Росица Георгиева Инж. Панов, проведе се 13-ата Годишна среща на местните власти. Какви са резултатите от най-големия общински форум за 2018 г.? Годишната среща на местните власти е събитие, чието значение далеч надхвърля измеренията на местната власт – общини, градове, населени места. Мащабното по размерите си мероприятие има пряко отношение към регионалното развитие, а оттам […]

Прочети още…           Прочетена: 78

Росица Георгиева Г-н Барбалов, Столичен общински съвет (СОС) разгледа касовото изпълнение на бюджета на СО за 2017 г. Бихте ли дали повече информация по отделните типове налози и как ще коментирате това, че всички данъци имат висока събираемост? Общото изпълнение на бюджета за 2017 г. е 1,054 млрд. лв. Анализът на данните показва, че икономиката на […]

Прочети още…           Прочетена: 491

Уважаеми дами и господа, аз ще Ви представя изпълнението на проектите в транспортната инфраструктура за периода 2014 – 2020 г. и приоритетите за развитие след 2021 г. Финансирането на тези проекти става по линията на два инструмента – Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ […]

Прочети още…           Прочетена: 171