Инж. Лазар Лазаров, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“: Предвиждаме окрупняване на проектите по ОПРРН

Инж. Лазаров, все по-често се говори за планиране на следващия програмен период. Работи ли Агенция…

Ще продължим да инвестираме в тежка инфраструктура

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС: Ще продължим да инвестираме в тежка…

Покрай големите инфраструктурни проекти подценяваме потенциала на жилищното строителство

Атанас Буглов, управител на „Винербергер“ ЕООД: Покрай големите инфраструктурни проекти подценяваме потенциала на жилищното строителство…

Промените в Търговския закон спират фалшивите фалити

Емил Радев, член на Комисията по правни въпроси в НС: Промените в Търговския закон спират…

Трябва да ограничим жалбите с промени в ЗОП

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Трябва да ограничим жалбите с промени в…

Необходимо е разделение на ЗУТ по сектори

Инж. Любен Татарски, председател на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление: Необходимо е…

Изпълнителят на метрото ще се определя с комплексна оценка

Инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: Изпълнителят на метрото ще се  определя с…

Необходима е връзка между стратегическото планиране на регионалното развитие и еврофондовете

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:  Необходима е връзка между стратегическото планиране на…

В условията на глобална конкуренция печели онзи, който има съвременна инфраструктура

Микола Балтажи, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в България: В условията на глобална конкуренция…

Обичам сложните за изпълнение строителни обекти

Инж. Владимир Вутов, изпълнителен директор на „Геострой” АД: Обичам сложните за изпълнение строителни обекти  …