Ще ускорим действията по всички започнати реформи

Ще ускорим действията по всички започнати реформи и по усвояването на еврофондовете. Промяна в политиката…

Битката с дискриминационните условия в търговете тепърва започва

Автор Красимир Кирев Ренета Николова Инж. Розета Маринова е родена в Троян. Образованието си завършва…

Работим за естетизация на столичния център

Автори Свилена Гражданска Ренета Николова Арх. Влади Калинов е роден в София през 1965 г.…

Трудностите ни правят силни

Инж. Албен Родопманов е роден в Смолян. Завършва днешния Университет по архитектура, строителство и геодезия…

Ин хаус поръчките нарушават поне два закона

Константин Пенчев е роден на 21 март 1952 г. в гр. София. Завършва Юридическия факултет…

Чуждестранните компании у нас могат да се възползват от многобройни стимули

Роден е на 9 април 1953 г. в Кирения, намираща се днес в окупираната от…

Законосъобразността на решенията на управляващите органи на Камарата е основна грижа на Контролния съвет

ВАЛЕНТИН БОРИСОВ НИКОЛОВ Роден 1953 г. в София. Висше икономическо образование в София – УНСС,…

70 години са достатъчни, за да се добереш до опита, но и са начало на ново познание

Симеон Пешов е роден през 1941 год. в с.Белчин, Самоковска околия. Завършва висше образование в…

Предстои инкриминиране на умишления фалит

Инж. Тотю Младенов е роден на 19 юни 1964 г. във Враца. Дипломира се във…

Преживели сме редица катаклизми, очаквам страната да се възстанови бързо

Н.Пр. Макото Ито e роден през 1948 г. През март 1972 г. завършва Правния факултет…

За 4 години построихме 1200 км магистрала

Н.Пр. Ахмед Буташ е роден на 7 март 1953 г. Завършил е Националното училище за…

Процесите, които текат в държавата, са много тревожни

На 10 февруари д-р Константин Тренчев единодушно бе преизбран за президент на КТ „Подкрепа” за…