Код Строител

Арх. Петкана Бакалова от Камарата на архитектите в България: Нова концепция, касаеща регулацията на сектор „Строителство”, обезсмисля съществуването на професионалните организации

Браншът излиза с единна декларация до властите

Емил Христов

Ренета Николова

 

Арх. Петкана Бакалова от Камарата на архитектите в България (КАБ) бе гост на поредното издание на рубриката „Код Строител“. Предаването се реализира съвместно от Камарата на строителите в България (КСБ), вестник „Строител“ и Радио София на БНР. Във фокуса на разговора й с водещата Анелия Торошанова бе наскоро създаденият консултативен съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“. Това стана на работна среща в Съюза на архитектите в България (САБ).

„На кръглата маса присъстваха представители на Камарата на архитектите в България, Съюзът на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Камарата на инженерите по геодезия, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Националната асоциация на строителните предприемачи“, поясни арх. Бакалова. Тя заяви, че са обсъдени две основни теми. „Едната беше свързана с регулацията на сектора. Знаете, че архитектите, инженерите и строителите имат свои професионални организации, които ги представляват. По възлагане на Министерския съвет е разработена Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори. Тя ни обезпокои, тъй като на базата на този документ са предложени стандарти, които сериозно променят регулацията в отрасъл „Строителство”, подчерта тя.

Арх. Петкана Бакалова изтъкна, че в тази връзка представителите на всички организации са се обединили около позицията, че

„в Концепцията има фактически грешки в констативната част, които неизбежно водят до погрешни заключения и препоръки“.

По думите й браншът ще излезе с единна декларация до властите, защото се отнема правото на глас на професионалните организации при регулиране на професиите и процесите в строителния сектор.

„Силно сме обезпокоени от идеята на държавата да се меси по този груб начин в дейността на камарите“, каза тя и допълни, че независимо от вариантите, които се предлагат, резултатът ще бъде един и същ – обезсмислянето на съществуването на тези професионални организации.

Арх. Бакалова коментира, че втората важна тема, която е дискутирана по време на срещата в САБ, са

измененията в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които в момента се разглеждат в парламента.

Тя поясни, че са внесени две предложения за ЗИТ на ЗУТ, като изтъкна, че едното не се приема от професионалните организации. Причината е, че в голямата си част новите текстове не са прецизни и вменяват вина на всички участници в строителния процес. „Камарата на архитектите излезе с много остра позиция още по време на обществените консултации“, посочи арх. Петкана Бакалова. „По отношение на втория законопроект можем да кажем, че там има полезни предложения, които също не са напълно прецизни, но със сигурност ще ги подкрепим“, каза арх. Бакалова.

„Част от измененията в ЗУТ поставят акцент върху контрола на проектите, а не върху процеса на строителство. Нужно е да се дадат повече права и отговорности на участниците в процеса, които могат да гарантират тази отговорност през застраховките“, поясни тя.

В отговор дали въвеждането на нови нива на застраховане, предвидени в ЗИД на ЗУТ, няма да доведе до оскъпяване на строителния продукт, арх. Бакалова посочи, че по този начин, по който са били анонсирани в медиите, нещата наистина изглеждат плашещи за сектора. „Застраховките са инструмент, който наистина спомага да се регулира качеството на строителството и да се гарантират правата и отговорностите на всеки участник. Този механизъм работи много добре в цяла Европа“, убедена е тя. Арх. Петкана Бакалова информира, че е била проведена неформална среща с представители на застрахователите в страната, на която те са заявили, че предложените промени в ЗУТ не са приемливи и за тях. Причината е, че те няма да могат да застраховат проектантите, консултантите и строителите по начина, изискван от ЗИД на ЗУТ. „В действителност това изключително много ще оскъпява целия процес“, коментира гостът на рубриката „Код Строител“.

Според нея властите трябва

да се вслушат в аргументите на браншовите организации и да се направят по-добри предложения за промяна на ЗУТ.

Тя бе категорична, че държавата трябва да гарантира само обществен интерес като градоустройство, архитектурна среда, стандартите за конструкция, за пожарна безопасност.

Арх. Бакалова заяви, че мнението на всички участници в консултативния съвет е било, че трябва да има изцяло нов Закон за устройство на територията. „Разбрахме се да направим работни групи, които активно да продължат дейност по предложението, което от няколко години имаме с КСБ – за нов закон. Целта ни е в готов вид да представим нашите идеи на управляващите с надеждата те да ги припознаят. Ще настояваме за това, защото ние сме хората, които ежедневно се сблъскваме с тази материя и я познаваме много добре“, завърши тя.