Код Строител

Инж. Илиян Терзиев: COVID-19 постави браншовете пред предизвикателства, но строителството не спря

2020-та e необикновена година. Кризата с Covid-19 постави всички браншове пред сериозни предизвикателства. Строителството обаче не спря. “Въпреки извънредните мерки, реализацията на обектите продължи, не изостанахме с изпълнението на европейските проекти, хиляди хора запазиха своята работа, а качеството на живот на стотици хиляди българи се подобри”, каза за съвместната рубрика на КСБ, в. "Строител" и Радио София - "Код Строител" председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

 

По думите му кризата има своето отражение и върху бранша. “Данните за общата строителна активност за първото полугодие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година сочат спад от 3.9% на строителната продукция. Сградното строителство отчита спад от 5.7%. Инженерното строителство – спад от 1.2%. Издадените разрешения за строеж на нови сгради са 4584, като това е намаление с близо 12.1% спрямо същия период на миналата година”. КСБ работи за консолидацията на бранша и търси общи позиции с другите браншови организации. Създаването на Консултативен съвет е плод на тази дейност.

По-рано през деня беше открита и фотографска изложба “Виж София - заедно строим за хората” в Галерия на открито на Моста на влюбените при НДК от столичния кмет Йорданка Фандъкова и председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

През миналата седмица в сградата на Съюза на архитектите в България се проведе работна среща на всички браншови организации в сектор „Строителство“. Домакин на събитието бе проф. д-р арх. Тодор Булев, председател на УС на САБ. “На тази среща единодушно взехме решение за създаването на Консултативен съвет от представители на всички организации, който да обсъжда и да дава предложения по актуалните за бранша теми. Според мен със създаването на съвета ние показваме, че браншът има единна позиция и може да се обедини”, казва инж. Илиян Терзиев.

На срещата е разисквана Концепцията за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори, насочена към разширяване на използването на различни подходи при регулиране на определени професии и икономически дейности. Тъй като в концепцията има фактически грешки в констативната част, Консултативният съвет е подготвил декларация, в която е изложена общата позиция на браншовите организации в сектор „Строителство“, и тя ще бъде внесена в Министерския съвет и МРРБ.

Друга тема, която обединява бранша, е наложителната сериозна промяна на ЗУТ, като сред възможните варианти, които са обсъждани, е разделянето му на два закона. КСБ подкрепя амбицията на Европейската комисия за удвояване на сегашния процент на обновяване на сградния фонд в цяла Европа. След изказването на председателя на ЕК Камарата излезе и със специална декларация в подкрепа на „Вълната на саниране“.

Според инж. Илиян Терзиев трябва да се предложи изцяло нов и цялостен подход към въвеждането на енергийно ефективни решения, които да обхващат целостта на сградите, конструктивната част и, разбира се, да се интегрират възобновяеми енергийни източници, иновативни строителни материали и др. 

Същевременно Камарата на строителите в България подкрепя напълно намерението на българското правителство и ЕК да се обърне специално внимание и да се насочи финансов ресурс към обществени сгради, училища, болници, читалища, социални сгради и много други. В сектора върви и цифровизацията, която е неизбежна. “Работим много сериозно в тази посока. В Камарата е създадена работна група в това направление. Търсим добрият опит за внедряване на БИМ технологиите. Дигитализацията ще е един от основните приоритети, по който ще работи Камарата през следващите няколко години”, коментира инж. Илиян Терзиев.

Относно кадровия проблем, инж. Терзиев коментира, че “никой не може да подготви по-добре кадри за нашия бранш от самия бранш. Затова искаме КСБ да може бъде директен бенефициент по европейските програми, касаещи обучението, квалификацията и преквалификацията. Имаме идея за създаване по немски модел на няколко обучителни центъра със сгради, общежития и лаборатории, в които да подготвяме нужните ни кадри”. 

Чуйте цялото интервю в звуковия файл.