Код Строител

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ и председател на УС на Фондация „Български строител“ в рубриката "Код Строител": Чрез Фондация „Български строител” ще работим за разширяването на всички благотворителни инициативи на КСБ

Инж. Глосов, приемете поздравления за избора Ви за председател на Фондация „Български строител“. Какво наложи създаването на тази нова организация на КСБ? Кои са основните цели, които Фондацията си поставя?

Благодаря Ви. Благодарен съм и на моите колеги от УС на Камарата, които ми гласуваха това доверие, което е обвързано и с огромна отговорност. Фондация „Български строител” вече е факт. Тя е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Учредителния акт и Решението на учредителя. Тя е независима, доброволна и самоуправляваща се обществена организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законодателството на Република България и на Европейския съюз и разпоредбите на Учредителния акт. Фондацията е неполитическа и в своята дейност не се обвързва с която и да било политическа партия или организация, религиозна общност или друга организация, основана на расова или етническа принадлежност. Фондацията е регистрирана в обществена полза. В учредителния документ се посочва, че тя не формира и не разпределя печалба. Органите на Фондацията са:

Съвет на настоятелите - това е колективният върховен орган на Фондацията, който се състои от петима настоятели, избирани и освобождавани с решение на Управителния съвет на КСБ.

Управителен съвет - той се състои от седем физически лица, избрани от Съвета на настоятелите с мандат от три години и с право да бъдат преизбирани.

 

Какво наложи създаването на Фондация на КСБ. Какви са основните цели, които организацията си поставя?

През годините КСБ се разви и утвърди като една от най-авторитетните браншови организации в страната. Сферите й на дейност, приоритетите, партньорствата, новите предизвикателства, пред които браншът се изправя, наред с традиционните направления в дейността показаха необходимостта от създаването на собствена неправителствена организация - фондация, която да отговори адекватно на нуждите и очакванията на бранша и на обществото. Именно като отговор на тези очаквания са формулирани и целите, които Фондацията си поставя - да подпомага професионалното образование и иновативното обучение в сферата на строителството; да подкрепя опазването, реставрирането и експонирането на паметници на културното наследство; да съдейства за развитието на строителния сектор; да подкрепя разработването и разпространението на иновативни технологични решения; да създава среда и да организира обществен и професионален диалог за проблемите на строителния бранш в България; да организира кампании за информираност и изграждане на позитивен обществен образ на строителния сектор в България. Считам,че предизвикателствата на днешното време налагат повече от когато и да било всяка вписана в ЦПРС фирма да усети подкрепата на КСБ.

 

Кажете ни малко повече за това как предвиждате да работи Фондацията за постигане на тези цели?

Един от най-сериозните проблеми, пред които е изправен браншът, е липсата на квалифицирани кадри. Подкрепата за повишаване качеството в професионалното образование, включително и чрез използване на иновативни форми на обучение, ще бъде едно от основните направления, по които Фондацията ще работи. В тази насока планираме разработване и изпълнение на проекти за стимулиране на ефективността на образователните институции, както и организиране и провеждане на стипендиантски програми. Ще работим за създаване на позитивна нагласа към строителите, строителната професия и всичко, свързано пряко и непряко със строителния бранш. Ще подпомагаме разпространението на знания и умения в областта на строителството, както и на международните практики и стандарти за качество чрез организиране и реализиране на кампании и различни инициативи.

Фондацията ще работи и за създаване на предпоставки за качествен диалог за проблемите на строителния бранш между всички участници в него чрез организиране на срещи, дискусии, лекции, семинари и образователни инициативи. Ще подкрепяме и независимо наблюдение на строителния сектор, обсъждане и изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие, както и сътрудничество с европейски организации, държавни институции, физически и юридически лица за постигане на целите на Фондацията. Амбицията ни е организацията да кандидатства за финансиране по оперативни програми на Европейския съюз, структурните фондове или други механизми на международно и национално финансиране за изпълнение на целите й. Има, разбира се, и други направления, в които ще работим, като иновации, нови технологични решения, подкрепа на процеса на дигитализация на бранша.

 

Известно е, че КСБ и нейните фирми членове са сред най-големите дарители в различни благотворителни инициативи. Строителите са на първа линия и оказват съдействие и при всички случаи на природни бедствия, инциденти и аварии. Как Фондацията ще подпомогне дарителската дейност на Камарата?

Многобройни са делата в обществена полза, реализирани от Камарата както на централно ниво, така и по места през годините. Аз ще си позволя да припомня само някои от тях. Сред най-значимите каузи, зад които Камарата застана, са реконструкцията на музея на Кольо Фичето в Дряново. КСБ и фирми, членове на организацията, дариха близо 1 млн. лв. за инициативата. Камарата извърши и една от най-значимите реставрации на монументи у нас – тази на Паметника на Цар Освободител Александър Втори. Застанахме и зад новата национална обществено значима кауза – възстановяването на Голямата базилика в Плиска, един истински шедьовър на българския строителен гений. Ще припомня, че именно фирми, членове на Камарата, построиха 10 къщи след трагедията в с. Хитрино и ги дариха безвъзмездно на най-тежко пострадалите семейства. Областните представителства на Камарата и строителни фирми членове се включиха и след наводненията в с. Бисер, във варненския квартал „Аспарухово”, във Велико Търново, след земетресението в Перник, а през тази година участваха в изграждането на водопровода за Перник.

Строителите подкрепиха и участваха в ремонтите на редица храмове, като църквата „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Бисер, църквата „Св. св. Константин и Елена“ във Велико Търново, храма „Св. Лазар Български“ в с. Дебел дял, Килифаревския манастир, манастира „Св. Богородица“ в кв. „Меден рудник” в Бургас. Камарата на строителите в България получи благодарствена грамота за дарителски принос от Зографската света обител „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ – Атон, за подпомагане реставрацията на пристанищния кей.

От началото на пандемията даренията, направени от Камарата и от строителни фирми, членове на КСБ, на болници, в това число СМР, апаратура, оборудване, консумативи и парични средства, възлизат на над милион и половина лева. Този процес продължава и сега. Само преди дни председателят на ОП на КСБ в Добрич направи дарение на МБАЛ в града, за което получихме благодарствено писмо от ръководството на болницата.

Това направление от дейността на Камарата ще се развива и в бъдеще. Със създаването на Фондацията като специализирана структура на КСБ Камарата й делегира дейностите, свързани с организирането на кампании, планирането, координацията, набирането на средства и разходването им. Така поставяме дарителската дейност на Камарата на една принципно нова основа и чрез Фондацията ще работим за разширяването, по-доброто планиране и по-широката публичност на всички благотворителни инициативи на КСБ. Или както е казал големият френски философ-просветител Дени Дидро, „не е достатъчно да правим добро, а трябва и да го правим добре“. Именно такава е целта ни с Фондацията - да продължаваме нашите благородни начинания, но по един по-добре планиран, организиран и реализиран начин, постигайки по-голям ефект.

 

В медиите напоследък се появиха разкрития за фондации, които злоупотребяват със средствата на дарителите и ги използват, за да си плащат заплати, скъпи пътувания и т.н. Не мога да не Ви попитам как ще се гарантира, че средствата във Фондацията на КСБ ще отиват по предназначение?

Случаят, за който говорите, наистина е скандален. Но във Фондацията на КСБ няма как да се случи нещо подобно по две причини. Първата е, че за хората, избрани в Настоятелството и УС на Фондацията, има изискване, вписано в Учредителния акт - не само да са лица, доказали своята ценност и принос за обществото посредством трудовата си дейност и социалната си ангажираност, но и да имат висок морал и етика. И още една гаранция - за участието си в органите на управление на Фондацията председателят, изп. директор и членовете на Настоятелството и на УС не получават възнаграждение. Ръководени от тях фирми и организации нямат право да получават средства от Фондацията. Убеден съм, че във Фондацията на КСБ никой не е дошъл, за да се облагодетелства лично. Считам, че всички, ангажирани с дейността й, не са случайни хора, имената им са познати и го правят за каузата, която ни обединява и в полза на бранша.

 

Какви са плановете за работа на организацията през 2021 г.?

 Да концентрираме усилията си за осъществяване на целите на Фондацията в подкрепа на българските строители. Надявам се, че през 2021 г. кризата с коронавируса ще отмине и ще се възстанови нормалният начин на живот и дейност на всички. Сега главната цел е да опазим здравето на хората в бранша, на екипите, служителите и работниците, за да успеем през следващата година да се справим с огромния обем работа, който предстои, както и да посрещнем всички нови предизвикателства.

 

В навечерието сме на най-светлия  Християнски празник-Рождество Христово. Какво ще пожелаете на колегите си и на слушателите?

Здраве. То е най-важното. Всичко останало с желание, мотивация, труд и любов се постига. Пожелавам на колегите и на всички Ваши слушатели да  са здрави-те и близките им хора и да посрещнат с добро настроение предстоящите Коледни празници.