КСБ

Камарата заяви домакинство за срещата на EIC през 2017 г.

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов направи обръщение пред Общото събрание на Европейските международни контрактори

Инж. Джани Антова Ренета Николова Членството на Камарата на строителите в България в асоциацията на Европейските международни контрактори е въпрос на ценностен избор поради многото общи приоритети, които имаме. Това заяви председателят на КСБ инж. Светослав Глосов в официално обръщение при откриването на Общото събрание на организацията, което се проведе на 17 април във Флоренция. Българската Камара е най-новият член на Европейските международни контрактори. Инж. Глосов благодари за радушния прием в редовете на EIC. Той представи пред чуждестранните си колеги КСБ като една от най-големите и авторитетни браншови организации в България, която защитава интересите на над 4500 национални и чужди строителни компании и поддържа активен диалог с ръководните представители на изпълнителната и законодателната власт. В обръщението си към новите колеги председателят на КСБ даде израз на амбициите на Камарата като нов член да се включва активно в инициативите и работата на EIC с надеждата да е полезна на европейската организация, на строителните фирми и на бизнеса в бранша. На форума присъстваха представители на всички страни - членки на строителната асоциация, като особено многобройни бяха делегациите на Германия, Испания, Холандия и Белгия. В българската делегация участваха и зам.-председателят на КСБ инж. Николай Станков и изп. директор инж. Иван Бойков. Заседанието беше открито от досегашния президент на EIC Дучио Асталди, който благодари на италианската строителна федерация ANCE, домакин на форума във Флоренция, за гостоприемството и добрата организация. Беше направено кратко изложение на протокола от предишното заседание в Порто, последвано от приемането му без забележки. Общото събрание разгледа финансовия отчет за миналата година и гласува неговото приемане. След направените изводи и въз основа на предложение се прие и бюджетът за следващата година, който предвижда малък дефицит и запазване сумата на членския внос. Предложено беше отговорността за контролиране на финансовите сметки и през следващата година да остане в ръцете на „Прайс Уотърхаус Купър“. Уставът на EIC предвижда мандат на президента на организацията от две години с възможност за едногодишно удължаване. Пред делегатите на Общото събрание Дучио Асталди благодари за подкрепата на целия борд през неговия мандат и декларира, че няма да се кандидатира за удължаване на председателството. За овакантената позиция беше номиниран и единодушно избран Филип Десой, изпълнителен директор на Sixco, дъщерна фирма на международния клон на белгийския строителен гигант Besix Group. По образование инженер, Десой има ключова роля в разработването на проекти на Besix Group в страните от Залива и най-вече в Оман, ОАЕ, Катар и Бахрейн. Филип Десой изказа благодарност за гласуваното доверие да ръководи организацията през следващите години, и към предшественика си Дуччио Асталди и изрази надежда, че бившият президент ще помага на новото ръководство със съвети и напътствия. Десой увери, че работата на организацията ще продължи в духа на добрите традиции, но и че ще се направят нови положителни промени. По отношение състава на Борда на директорите на EIC за представители на Испания, Франция и Турция бяха предложени нови кандидатури, а за останалите държави - удължаване на мандата на настоящите членове с една година. Последва преглед на дейностите на работните групи на EIC, като се наблегна на особеностите, с които се сблъсква Работна група „Договорни условия“. Темата на доклада бе „Типови договори на FIDIС и тяхното приложение в практиката”. Колегите споделиха, че на теория условията на договаряне по FIDIС се спазват, но на практика действителността е по-различна, като дадоха за пример Румъния, където често се появяват допълнителни условия, които не са приемливи от гледна точка на бранша. Позицията на EIC e, че с допълнителните условия не трябва да се злоупотребява и да се променя рисковият профил на стандартните договорни образци. Експертите от EIC са информирали FIDIС за случаите в съседната ни държава, а те от своя страна са направили предложения за законодателни промени на национално ниво. По отношение на стандартите на FIDIС на конференцията беше обявено, че организацията работи по нови условия, които касаят договори по тунелни/подземни работи. Специалистите добавиха, че бидейки много по-различни, те изискват внимателен поглед и твърде вероятно ще се обособят като нова стандартна форма. На базата на неотдавнашно проучване, поръчано от Генералната дирекция на ЕК „Международно сътрудничество и развитие“, Работна група „Африка“ предлага преминаване към търгове с критерии „Проектиране и изграждане“ и „Проектиране, изграждане и експлоатация“. Във връзка с предложението на Световната банка за нова рамка и реформа в политиката на обществените поръчки беше споделено, че големите строителни организации – Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Европейските международни контрактори (EIC) и Конфедерацията на асоциациите на международните контрактори (CICA) са се обединили около идеята за обща позиция, която да се адресира до европейските изпълнителни директори на Световната банка. „Инфраструктурата е важен сектор, който заслужава внимание и се нуждае от развитие” – това беше основното в изказването на Мишел Демар, който направи представяне на новата концепция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие след 2015 г. Представителят на Дирекция „Устойчив растеж и развитие“ на ЕК Роберто Ридолфи направи презентация по финансирани от ЕС инфраструктурни дейности в развиващите се страни, като наблегна на същественото значение на лобистката дейност и поддържането на добри отношения с Европейската общност. Позовавайки се на Комюникето на Съвета на Европа от май м.г., Ридолфи призова за по-силна роля на частния сектор за постигане на приобщаващ и устойчив растеж в развиващите се страни. Той анонсира общата сума, която е налична за инвестиции в грантове, заеми и дялови участия, възлизаща на 136 млрд. евро, като уточни, че 120 млрд. евро могат да се считат за разумни инвестиции. Форумът продължи с презентации на строителни компании, работещи в трети страни, на тема „Ориентиране на европейските контрактори в световните пазари“. Организаторите наблегнаха на иновативния подход в провеждането на събитието, като за целта бяха поканени високопоставени ръководители на големи фирми, работещи в Близкия изток, Африка и Южна Америка, които да споделят мнения, виждания и опит за предизвикателствата, с които се срещат в работния процес в тези страни. Британската компания Pinsent Maisons представи 10-те най-интересни в глобален аспект места за строителство за следващите 10 години, като уточни, че винаги трябва да се има предвид доколко рисковият профил на конкретната страна е приемлив. Според техния анализ Китай излиза напред в сравнение със САЩ, а в челната десетка след тях се нареждат Индия, Германия, Русия, Австралия, Обединеното кралство, Бразилия. Презентирани бяха интересни данни, сравняващи структурата на населението, промяната във възрастта на работещото население и БВП. За южноамериканските държави изводът беше, че растежът на инфраструктурата и американската икономика водят до растеж в Мексико. С коментар от аудиторията се включи Ханс-Йоахим Блис, член на УС на Bauer Spezialtiefbau. Според него е необходимо да се знаят конкретните условия и да се прецени рискът от няколко гледни точки. „Ние вярваме на цифрите. Преди време мислехме да приключим с дейността си в Индия, но като видяхме данните, променихме позицията си и се радваме, че не го направихме“, каза той. Същата беше и позицията на Карл-Хайнц Мюлер от „Щрабаг интернешънъл” за строителството, което неговата фирма извършва в Колумбия, но той предупреди, че това е страна, в която много често се сблъскват със забавяния в сроковете на плащане. По отношение на строителната продукция в Саудитска Арабия – жилищно, нежилищно и инфраструктурно строителство, контракторите споделиха, че нивото на растеж в сферата на инфраструктурното строителство е атрактивно от гледна точка на европейските предприемачи. В Обединените арабски емирства въпреки неголямото население се наблюдава растеж в жилищното строителство. Според анализаторите в Катар в бъдеще не се очаква голям растеж, затова, ако една компания не е вече ситуирана там, няма смисъл да го прави сега - в страната има ресурс за следващите 5 години, но като цяло се наблюдава спад. С коментар за Саудитска Арабия се включи Карл-Хайн Щраус, ген. директор на PORR, компания сравнително нова в Залива. Според него в арабската държава има много работа, защото сега се реорганизира дейността по строителните обекти, тъй като от 2014 г. са въведени нови, много строги стандарти и те трябва да се спазват. Според Щраус в Саудитска Арабия има много проекти на хартия, но никой не знае дали ще се случат. Той не пропусна да отбележи, че за работа в страната трябва да имаш местни работници. Йохан Берланд от CEO BESIX наблегна, че Близкият изток е нарастващ пазар, но нещата за всяка държава са много различни и всички трябва да го имат предвид. Заради големия си потенциал Индонезия беше наречена от британските експерти „новият азиатски тигър“. Базирайки се на темповете на растеж на икономиката и населението, страната се очаква да стане петият най-голям световен строителен пазар до 2025 г. На заседанието бе решено следващата среща на организацията да се проведе през октомври в Ротердам, Холандия. „Българската делегация направи предложение за домакинство на срещата на ЕIC през 2017 г. Освен това поканихме новия президент Филип Десой да посети страната ни като официален гост на Камарата“, заяви за в. „Строител“ изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков. „Ние вече имаме опит в организирането на големи международни форуми, след като през 2011 г. бяхме домакин на конгреса на Европейската федерация на строителната индустрия. Надяваме се през 2017 г. да можем да демонстрираме на нашите колеги възможностите и постиженията на българските строителни фирми, както и красотите на България“, допълни инж. Бойков. 4Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ: Международните пазари са възможност за развитие на строителните фирми Ако трябва да обобщим, какво беше най-важ­ното и най-полезното за българската делегация от форума във Флоренция? КСБ е най-новият член на Европейските международни контрактори. В този смисъл участието ни на форума беше важно, за да видим как точно се провеждат събитията на организацията, как се избират темите, лекторите, как се водят дискусионните панели. Събитието беше организирано много добре. Презентациите бяха на високо ниво, темите - изключително актуални и интересни. Особено силно впечатление ми направи презентацията на представителя на британската консултантска компания Pinsent Maisons за световните тенденции в развитието на пазарите от гледна точка на строителната индустрия и бизнеса. Показано беше къде ще бъдат най-горещите точки за строителство, т.е. къде то ще има най-голямо развитие. Бяха анализирани комплекс от фактори – икономически, демографски, социални, технологически. Наистина впечатляващ анализ, който дава 10-годишна визия за развитие на индустрията в световен план. Какво показва анализът? Кои ще са новите икономически тигри? Великобритания остава номер едно в Европа като прогнози за развитие на строителството. В Африка, и по-точно на юг от Сахара, също ще има строителство, както и в Бразилия, в страните от Арабския свят и, разбира се, в Китай. Новият азиатски тигър се очаква да бъде Индонезия. На срещата бе дискутиран и FIDIC. Това е важно за нас, още повече че КСБ препоръча стандартите при сключване на договори за строителство. В конференцията взе участие член на борда на FIDIC. Той сподели, че в Румъния са в напреднала фаза и се водят преговори, но са срещнали трудности по отношение на специалните условия по договорите. Не съм юрист, но доколкото разбрах, специалните условия са различни за всяка една отделна страна поради спецификите на националното законодателство и от FIDIC са поискали промяна в законодателството в Румъния. Не са стигнали все още до споразумение, но се водят разговори. Спомена се, че се обсъжда и изготвяне на още един стандарт за тунелно строителство. А също и че в момента се разработват златни клаузи на FIDIC, които да бъдат заложени в договорите. Идеята на EIC е да работи за защита на интересите и правата на европейските строители на пазари извън Стария континент. Какви са възможностите пред нашите строителни фирми, след като КСБ стана член на организацията? Членове на организацията са големи еврокомпании с дълга история, с доста широк мащаб на работа. Наши фирми също се развиват силно в последните години и лично мое мнение е, че в един момент българският пазар ще стане тесен за тези компании. В момента европейските фондове дават работа на строителите и те са ангажирани с големи проекти в България, но това няма да е безкрайно дълго време. Програмният период рано или късно ще изтече и в един момент тези структури с огромен капацитет ще имат нужда от работа. Ето защо нашите големи компании, както и някои средни, трябва да погледнат извън България. Тук идва мястото на такива форуми. Аз за втори път участвам на събитие на асоциацията. На предишната среща, която се проведе в Порто, темата беше възможностите за строителство в Африка. Присъства министърът на финансите на Ангола. Направи ми впечатление, че доста компании от Европа вече работят там. В Бразилия също работят много европейски дружества. Както на предишния форум, така и на този стана ясно, че фирмите са осъзнали необходимостта да търсят нови пазари, тъй като Европа - дали поради кризата или защото е развита добре и като инфраструктура, и като сграден фонд - е тясна за тези компании. Ето защо те търсят развитие на други места. Както се спомена на миналото събитие, и най-бавно развиващата се страна в Африка ще се развива с по-бързи темпове, отколкото най-бързо развиващата се страна в Европа просто защото там в някои райони няма нищо, започва се от нула. Така че нека отправя един апел към нашите компании. Необходимо е да се замислят над възможността да работят в чужбина, защото вече имат капацитета и скоро България ще е малка за тях. Международните пазари са възможност за развитие. 5Първо блиц интервю на президента на EIC Филип Десой само за в. „Строител“: Главната задача на EIC е да създава връзки между своите членове Г-н Десой, поздравления за избирането Ви за президент на Европейските международни контрактори. Какви ще бъдат приоритетите Ви като ръководител на организацията? Една от основните ми задачи ще е запазване на добрите отношения и контакти с федерациите - членки на организацията. Ще се стремя да мотивирам инициативност сред федерациите членки, както и да поддържам висока активност сред членовете на борда. Радвам се, че България се присъедини към EIC, и ще продължа да работя в посока разрастване на организацията. КСБ е най-новият член на организацията, какви са възможностите, които членството ще даде на българските фирми? Главната задача на асоциацията на Европейските международни контрактори е да създава връзки между членовете й, затова се надявам българските строителни фирми, стъпвайки на тази платформа, да създадат добри условия за разширяване на своя бизнес потенциал. Въпреки натоварената програма успяхте да разговаряте с председателя на КСБ инж. Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков. Те Ви поканиха на ежегодния форум за перспективите пред строителния бранш, който Камарата организира. Как гледате на евентуално Ваше посещение и участие в събитието? Благодаря за поканата, имам желание да участвам във форума, още повече че никога не съм посещавал Вашата страна. Очаквам да получа повече подробности и ако графикът ми го позволява, с радост ще се възползвам от предложението на българската страна.