КСБ

КСБ и ББР предлагат решение за разплащанията по европроекти

Ренета Николова По инициатива на ръководството на КСБ бе проведена среща с министъра на финансите Владислав Горанов и изп. директор на Българската банка за развитие (ББР) Ангел Геков. Камарата бе представена от председателя инж. Светослав Глосов и зам.-председателя инж. Иван Мирински. Основната разисквана тема е била търсене на вариант за разплащане от страна на общините към строителните фирми за извършените СМР по проекти, финансирани по оперативните програми, основно ОПОС и ОПРР. Към момента се наблюдава голямо забавяне на процеса на разплащане, което поставя сериозни проблеми пред нормалната работа на фирмите - изпълнители на важни инфраструктурни проекти, и създава реална опасност от загуба на европейски средства, ако те не бъдат усвоени до края на годината. За вестник „Строител“ председателят на КСБ инж. Глосов съобщи, че в резултат на проведените разговори е постигнато принципно съгласие от Министерството на финансите като принципал и Българската банка за развитие да бъде дадена възможност на общините след издаването към тях на фактура за разплащане на извършени СМР от фирмите изпълнители местните власти да могат да сключват цесии за дължимите суми с ББР. По този начин банката ще разплаща задълженията към строителите по съответните проекти, а общините ще се издължават към кредитната институция, когато получат европейските средства. Предстои уточняване на детайлите по схемата, за да могат да стартират възможно най-бързо плащанията към строителните фирми.