КСБ

КСБ проведе обучителен семинар в Правец

Емил Христов „С всяка година КСБ става все по-разпознаевама и търсена от институциите. С нас се съобразяват правителство, синдикати и работодателски организации. Това говори много за експертното ниво, с което разполагаме.“ Това каза председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Светослав Глосов по време на обучителен семинар на служителите на Камарата от цялата страна, който се проведе в Правец. На събитието присъстваха изп. директор инж. Иван Бойков, Пламен Иванов – зам.-председател на КСБ, Борислав Брайков - началник на отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“, Весел Етугов - началник-отдел „Организационна политика“ и други. „Важно е да запазим и увеличим авторитета на нашата организация, защото колкото по-силна е една иституция, толкова повече очаквания ще има към нея“, добави инж. Глосов. Той подчерта, че КСБ има структури във всички региони в страната и е необходимо положителното развитие по места да продължи, за да се надгражда нейният капацитет. „Доволен съм от работата, която нашите служители вършат. Благодарение на усилията, които полагаме, правителството вече ни кани на срещи, касаещи законодателни промени“, сподели на свой ред инж. Иван Бойков. Той запозна служителите с дейностите на КСБ през последната година и приоритетите за 2015 г. Изпълнителният директор на КСБ информира присъстващите за подписания меморандум между браншовата организация и Министерството на образованието и науката. „Споразумението предвижда да бъде създаден институт и квалификационен обучителен център към Камарата за подготовка на строителни работници и ръководители на обекти“, допълни инж. Бойков. „Все повече държавните институции възлагат очаквания за участие на Камарата при формулиране на политики и приоритети, касаещи строителния сектор“, каза още той и подчерта, че КСБ участва активно в изготвянето на новия Закон за обществени поръчки, а също така е препоръчала FIDIC като национален стандарт за договори за строителство. „Няма как да пропусна и нашия орган – вестник „Строител”, при изброяване на приоритетите ни за 2015 г. Ще продължи утвърждаването на изданието на КСБ като основен партньор на областните представителства на Камарата и строителните фирми. Той се утвърди като най-добрия професионален вестник в България“, каза още изп. директор на Камарата. Инж. Бойков запозна присъстващите и с предстоящите семинари и срещи, които ще бъдат организирани през настоящата година. „Съвместно с вестник „Строител“ организираме конференция „Кохезионна политика 2014 – 2020 – предизвикателства и перспективи“. Форумът е под патронажа на Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Специален гост на събитието ще бъде Корина Крецу - европейски комисар по регионална политика“, съобщи председателят на Камарата инж. Глосов. Той използва възможността да подчертае ролята на изданието и да благодари на екипа за популяризирането на основните политики на Камарата. Дискусията продължи с обсъждане на вътрешни въпроси, касаещи отделите на КСБ.