КСБ

Жан-Клод Юнкер: Строителният отрасъл е фундаментален за икономиката на Европа

Планът за инвестиции трябва да успее и това ще стане, заяви Юнкер при откриването на Конгреса на FIEC и призова секторът да побърза с проекти

Инж. Джани Антова, Ръководител на отдел „Международно сътрудничество“, КСБ Брюксел Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов взе участие в Годишния конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), официално открит от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Представителството на строителния бизнес в общността се срещна в Брюксел, за да дискутира възможностите и предизвикателствата, пред които ще се изправи секторът през следващите няколко години. Високият форум на FIEC, който се състоя на 4 - 5 юни в белгийската столица, събра на едно място строители от целия континент и се фокусира върху основните фактори за по-силна конкурентоспособ­ност на индустрията в светлината на плана „Юнкер” за инвестиции, растеж и работни места. В рамките на събитието организациите споделиха, че във всички страни браншът е силно засегнат от общата икономическа и финансова криза и че необходимостта от постигане на добре работещ единен пазар на услугите е нарастваща. Само създаването на реален политически и икономически съюз, сравним по размер и мощност с големите конкуренти на европейските компании, е в състояние да защити сектора и да осигури онази независимост, която предоставя свободата да се работи в съответствие с индивидуалните решения и според националните и регионалните идентичности. Европейските федерации бяха единни в позицията си, че липсата на инвестиции означава липса на растеж, на работа и на бъдеще. Браншът не пропусна да сподели, че строгите икономии през последните години всъщност са довели до щети. За този негативен ефект през периода на криза строителите неколкократно са предупреждавали европейските политици на всички нива. На форума в белгийската столица беше споделено, че няколко държави вече дават заден ход от идеята, че абсолютните икономии могат да решат проблемите, породени от рецесията. Затова федерациите призоваха към преминаване от „слепи“ към разумни икономии. Пред председателя на ЕК европейските строители заявиха оптимизма, с който очакват да заработи Планът за инвестиции, растеж и работни места, една вярна и решителна стъпка в правилната посока. За строителния сектор това е най-важният положителен елемент в дейността на Комисията. Бяха декларирани високите очаквания, които целият сектор има по отношение на плана „Юнкер” и неговите три стълба - Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), набора от проекти на равнище ЕС заедно с техническа помощ чрез инвестиционен консултативен център и подобряване на рамковите условия за инвестиции. Строителният сектор и всички страни - членки на FIEC, изразиха готовността си да се включат в това предизвикателство, както и да приемат активна роля в изпълнението на плана „Юнкер”. В бранша е решението на задачата – това беше посланието, което отправи до ЕК председателят на Европейската федерация Йохан Вилемен. Строителите са наясно с условията, които са от основно значение за използване на пълния потенциал на плана, а именно: инвестициите за проекти, финансирани чрез ЕФСИ, не трябва да се вземат предвид при изчисленията за Пакта за стабилност. новите гаранции на ЕС не трябва да са създадени в ущърб на съществуващи успешни бюджетни линии като Механизма за свързване на Европа или „Хоризонт 2020“. необходимо е да се осигурят условия и по-малките проекти, а следователно и МСП също да могат да се възползват от плана, и то пълноценно, защото именно те представляват най-големия дял от строителните компании. Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер увери присъстващите, че строителният отрасъл е много важен и фундаментален за икономиката на Европа и това, което европейските политици искат, е създаване на по-добри условия и среда за работа на предприемачите – равни условия, открита и честна конкуренция, прозрачни, ефективни и професионални обществени поръчки. „Планът за инвестиции трябва да успее и това ще стане“, заяви Юнкер. „Европейските политици трябва да подобрят средата и да демократизират процесите, за да могат компаниите да работят спокойно и да поемат инициативи. Законодателните бариери могат да бъдат преодолени, като за целта трябва да се опрости европейското законодателство. Ако фирмите се чувстват безпомощни, те не биха могли да отговорят на основния критерий, на който залага ЕК - да поемат инициативата в свои ръце. Затова трябва интелигентно регулиране на повече компании да се предостави по-лесен достъп до инвестиции, до капитал, до банкови кредити и заеми. Исканията за кредити трябва да се обработват по-лесно и банките трябва да дават заеми по-лесно на фирмите, и то от следващите месеци“, категоричен бе Юнкер. Председателят на ЕК изрази увереност пред строителната общност, че политиците са напът да докажат, че това обещание може да бъде превърнато във факт, че то е възможно. „Голяма част от съществуващия жилищен и сграден фонд не е енергийно ефективен. Това е ниша, в която трябва да се инвестира. Чрез политиките за енергийна ефективност могат да бъдат създадени много работни места на местно ниво“, коментира Юнкер. Той каза още, че за осъществяване на своите цели ЕК има програма, съставена от 10 приоритета. Председателят на ЕК наблегна на един от тях - интелигентното регулиране. На равнище Европейски парламент има много законопроекти, но политиците трябва да се съсредоточат върху същественото и да преценят дали има нужда от съществуващата нормативна уредба и директивите, или е необходимо те се коригират. Жан-Клод Юнкер обърна внимание, че на новите инвестиции трябва да се гледа като на интелигентен пакет, а не форма на потребление. В същото време той поясни, че подкрепата, която планът ще окаже на високорисковите проекти, няма да замести тази на проектите в ход. Основното изискване е новите да предвиждат добавена стойност за икономиката, защото планът на стойност 315 млрд. евро има за цел възстановяването на растежа и създаването на повече работни места. Европейските политици са съпричастни и разбират трудностите, през които преминава строителният сектор през последните четири години, губейки над 2 млн. работни места. Затова планът „Юнкер” е огромна възможност за промяна на ситуацията и съдържа потенциала строителните компании да работят по различен начин със своите партньори, изпълнители и подизпълнители. В него особено важна роля е отредена на Европейската инвестиционна банка и неслучайно при представянето на проекта пред Европарламента в края на миналата година президентът на ЕИБ придружаваше Юнкер. Готие Бурлар, член на Борда на директорите на ЕИБ, се включи активно в дискусиите на форума на строителите в Брюксел. Той поясни, че като ключов играч в изпълнението на плана „Юнкер” ЕИБ ще идентифицира и одобрява всеки един проект. Одобрените предложения към момента са малко повече от 10, като първият датира от април. Те ще бъдат представени на бъдещия Инвестиционен комитет, за да получат европейско гарантиране с обратно действие. Бурлар поясни, че ако някой от тях не може да получи гаранция от ЕС, банката е взела решение финансирането да се поеме от нея. Държавите - членки на ЕС, също могат да се включат във фонда със средства, които няма да бъдат отчетени при изчисляването на дефицита и дълговете им. Главната особеност на плана е да се даде възможност на частните фирми да се чувстват по-комфортно при инвестиране в рискови проекти. Виждайки в този принцип ключовия елемент от плана, ЕИБ ще се съсредоточи върху тези инициативи. В анализа на социално-икономическите елементи на конкурентоспособността се включиха представители на Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП и на ГД „Икономически и финансови въпроси“ на ЕК, като наблегнаха на посланието, че планът е финансов механизъм, който е създаден, за да привлича средства към проекти. Процесът с одобряването на предложенията вече е започнал и призивът към бранша беше, че секторът трябва да побърза. Социалните партньори от Европейската федерация на работниците от строителната и дървообработващата индустрия също се обявиха в подкрепа на плана, като уточниха, че очакването и надеждата им е да се създадат не просто нови работни места, а такива за хора с добра професионална квалификация, подготовка и умения. Основните моменти, които се очертаха в хода на дискусията: Планът „Юнкер” не трябва да бъде насочен само към изграждане на инфраструктура, но също и за поддръжка и обновяване на съществуващите съоръжения, защото разходите за инвестиции няма да бъдат по-ниски, ако необходимото обновяване или реконструкция се отложи за утре. Трябва да се търси баланс между ефективността на ресурсите и конкурентоспособността на строителната индустрия, защото твърде амбициозните мерки може да се окажат контрапродуктивни в дългосрочен план. Необходимо е да се гарантират равни условия, за да се създаде реална конкуренция между строителите, а не между системите за социална сигурност и данъчно облагане, както и да се засили борбата с всички форми на измами и недеклариран труд. Европейската строителна федерация счита, че браншът притежава достатъчно потенциал да увеличи шансовете на плана „Юнкер” за успех. Обикновено финансистите са тези, които твърдят, че трудно се намират добри проекти, в които да се инвестират налични средства. Строителната индустрия може да допринесе за развитието на проекти, които дори и финансистите намират за добри. Очевиден факт е обаче, че браншът не може да се справи сам, защото процесът включва и финансовия, и публичния сектор на всички нива. Това изисква нов начин на мислене за постигане на реален подход на сътрудничество. Целият сектор е изпълнен с очаквания към плана „Юнкер” и Фонда за стратегически инвестиции, защото често плановете на ЕС са твърде недостатъчни или пристигат твърде късно. „Строителите трябва заедно да осигурим напредък, за да успеем достатъчно и сега“, бе посланието на Конгреса.