КСБ

Весел Етугов: През септември предстои търговска мисия в Казахстан с участие на фирми – членове на Камарата

Унифицирахме административните си дейности

Мартин Славчев Г-н Етугов, как протича работата на ръководения от Вас отдел „Организационна политика” към Камарата на строителите в България? Отдел „Организационна политика” към КСБ, освен тримата щатни служители в централния офис, има още 23-ма експерти в областните представителства на Камарата. При нас трета година, след решение на Управителния съвет, действа въведеният стандарт ISO 9001:2008, който касае системата за управление на качеството. Бих казал, че той е много полезен, тъй като с него бяха унифицирани дейностите в КСБ, които се отнасят до административния персонал и управлението на проектите. Всеки отдел в Камарата, включително „Организационна политика”, има свои вътрешни правила. Служителите имат личен картон за индивидуално трудово представяне, по който ежегодно биват оценявани. След като тези резултати се съгласуват с областните председатели на Камарата, те се изпращат на изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков. Също така всякакъв вид писмена комуникация е строго регламентирана. Писма, докладни записки и т.н. са унифицирани. Няма документ, излизащ от Камарта, който да не е съобразен с този стандарт. Ежегодно имаме вътрешен и външен одит, който минава без почти никакви забележки. Всичко това създава ред и има роля за доброто представяне на КСБ както пред вътрешните, така и пред външните ни партньори. Отделът, който ръководите, се занимава и с администрацията на сайта на КСБ. По последни данни сайтът ежедневно се посещава от около 700 души. Това са доста добри резултати. Свързан е и с интернет страниците на областните представителства на КСБ, където колегите качват регионални новини и всичко в областта на строителството, което сметнат за важно. В момента най-посещаваните панели са тези, свързани с обществените поръчки и развитието на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Предоставили сме всички документи по нея, които могат да послужат на кандидатите за участие в предстоящото саниране. В сайта на КСБ има и форум за въпроси и отговори. На трето място по посещаемост е рубриката „Международни панаири и изложения/Бизнес делегации”. Какви други дейности извършвате? Основна дейност на отдел „Организационна политика” е воденето на Регистъра на членовете на Камарата на строителите в България. Той се подържа и обновява ежегодно. В момента членове на КСБ са около 1400 фирми. Имаме редовни и асоциирани членове, като сред вторите са търговски гимназии, строителни техникуми и др. Напоследък се забелязва повишаване броя на фирмите, членуващи в КСБ. По време на последното заседание на Управителния съвет се обсъждаше идеята за привличане на вписаните в ЦПРС и към Камарата. Много хора мислят, че когато тяхната компания е в Регистъра, тя автоматично става и член на КСБ. А това не е така. В сайта на Камарата има раздел „Защо да съм член на КСБ?”, в който са обяснени предимствата и ползите от това. Отделът участва в подготовка на материали за управителните съвети на КСБ. Подробностите, свързани с общите събрания, организацията на урните за гласуване и т.н., също са наша задача. Следим и дали решенията на УС биват довеждани докрай. През септември ще бъде проведена търговска мисия в Казахстан с участието на български строителни фирми. Разкажете повече за това. Преди около три месеца с писмо до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подадохме заявление за участие на 12 фирми от цялата страна – членове на Камарата на строителите в България, в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната изложба KazBuild 2015, която ще се състои в Алмати, Казахстан. Изложението ще е от 1 до 6 септември. В търговската мисия ще бъдат включени малки и средни предприятия от сектор „Строителство и материали за строителството“. Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. Агенцията поема разходите на един представител от предприятие за самолетен билет, трансфери, хотелско настаняване и вътрешен транспорт, както и за отпечатване на каталог на нашите участници в търговската мисия. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и т.н., ИАНМСП поема всички или част от тези разходи. Предприятията – участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разноски, свързани с командироването и пребиваването на определения представител. Кандидатстването за включване в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на документите, посочени в общите условия за участие. В какви други подобни строителни изложения са участвали фирми от Камарата на строителите в България? И друг път фирми от КСБ са участвали в подобни посещения – например в Мароко, в Словения заедно с президента Росен Плевнелиев, в Тунис с премиера Борисов. Тези мероприятия са интересни, защото, докато състоянието на строителният сектор в Европа е ясно, все още има какво ново да научим за възможностите за работа в останалата част от света. В Мароко например се оказа, че няма никакви проблеми български фирми да кандидатстват за всякакъв вид строителни дейности. Там се изграждат най-вече фамилни къщи. В Словения пък имаше интерес към българските компании, които се занимават с изолации. Бизнесмени от Тунис искаха да купят нашите домостроителни комбинати за производство на панели, които да бъдат използвани за строителство на домове за социално слаби. Оказа се обаче, че у нас вече не действат такива предприятия. Хубавото при подобни посещения е, че се разменят контакти и се отправят интересни бизнес предложения. Какво предстои в бъдеще? Всяка година Камарата дава предложения до Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия кои международни строителни изложения следва да бъдат включени в програмата й за следващия период. Там фирмите имат възможност да покажат своите продукти и услуги. Освен търговската мисия, която предстои през септември в Казахстан, сме набелязали около 10 подобни строителни изложения. Публикували сме необходимата информация за тях на интернет страницата на Камарата. Участието в тях обаче не се финансира от ИАНМСП.