КСБ

Борислав Брайков: Професионалният колеж в Монтана отваря врати през септември 2016 г.

„Строителна квалификация“ ЕАД ще помогне на малките и средните предприятия да развият кадрите си

Емил Христов Г-н Брайков, от години Камарата на строителите в България (КСБ) предупреждава, че има липса на подготвени строителни специалисти в страната. Какви действия са необходими, за да се промени тази тенденция? Движен от потребностите на членовете на КСБ, Управителният съвет обърна особено внимание на проблемите на професионалната квалификация и обучение. Проведоха се редица конференции на тази тема, по време на които бяха очертани основните проблеми. В резултат на всички срещи Камарата прие концепция за развитието на професионалната квалификация в сектор „Строителство“. Започна изграждането на няколко структури, които ще играят ролята на инструменти, чрез които КСБ да участва в професионалното обучение. Първата стъпка беше направена – създаде се дружеството „Строителна квалификация“ ЕАД. Негов изпълнителен директор е Даниела Петрова. Дружеството има три отдела: „Административно-правно обслужване и набиране на кадри“, „Финансово-счетоводна дейност“ и „Професионална квалификация“. Предметът на дейността му е да организира и провежда обучения на кадрите, работещи в бранша. В ход е и изграждането на Институт за професионално обучение и квалификация към КСБ. Той ще има още по-сложната задача да създаде стандартите в сектора. Истината е, че организацията по стартирането на подобен процес ще отнеме време и няма как да се случи толкова бързо, колкото ни се иска. Нужно е натрупване на собствен и заимстване на чуждестранен опит. Ще е необходимо да се обединят усилията на различните висши учебни заведения, които са в тази област. Нашата задача е под формата на работни групи да създадем базата, върху която по-късно да стъпи реализацията на проекта. Какви са предизвикателствата пред дружеството „Строителна квалификация“? Първото се изразява във фак­та, че това е дейност, която строителните специалисти не познават добре. Тя е в сферата на педагогиката и образованието и малко или много инженерите не са толкова запознати с материята. Затова УС на КСБ се доверява на своите членове с опит в образованието и на външни експерти. Както вече споменах, първите стъпки на дружеството ще са свързани с организиране на курсове за обучение на строителни специалисти по особено нужни и важни направления, например технически ръководители на обекти. Това е изключително възлова специалност и се оказва, че все по-малко са добре подготвените специалисти в областта. Също така всеизвестен факт е, че има огромно търсене на заварчици. Това ще са и първите два курса, които ще стартират от есента на тази година. По този начин ще отговорим на потребностите на пазара на труда, каквато е и целта на инициативата. Необходимо е да се погрижим за собствения си проблем, защото продуктът, който ни дава държавната система, не е достатъчен. Ще спомогнем за осигуряването на персонал за малките и средните фирми, тъй като големите компании водят свои обучителни курсове. Убеден съм, че когато видят, че нашият продукт е добър, и големите предприятия ще изявят желание да го използват. Къде ще се провеждат курсовете? Въпросът е интересен, защото отговорът му може да бъде разнопосочен. На този етап няма строго определено място. Хората няма да бъдат насочвани към училище или университет. Не казвам, че и това няма да се случи, но по-вероятно е да стане след 5 – 10 години, и то в региони, в които има търсене. За момента трябва да бъдем модулни и да не се съсредоточаваме върху материалната база. В началото местата за обучение ще бъдат различни. Ще има курсове в райони, в които има нужда. Ще Ви дам и пример. Смолян е добре известен на строителите град, в който през последните години има глад за качествена работна ръка. Новото дружество веднага може да създаде курс там. Няма да се налага хората да идват до София, а ще бъдат обучавани на място. Дори говорим за възможност курсовете да не са само в областните градове, а и в по-малките населени места, които са достатъчно важни за строителния бранш. Целта е да бъде задоволен гладът от кадри на място. По този начин ще бъде намален максимално и разходът на фирмите за обучение на стажантите. В крайна сметка всичко опира до финанси. Тук е мястото да спомена, че КСБ има планове да поеме част от разхода за обучение, но освен това има нужда от средства за пребиваването на дадения човек на въпросното място. Нашата задача е все пак този разход да не е голям и да бъде максимално приемлив за всички страни. Отделно има възможност да се използват и европейски средства от новите оперативни програми. Има ли изготвен учебен план, по който ще се провеждат курсовете? Учебните планове се изготвят в момента. За всяко едно от необходимите направления има създадена стратегия. Няма да преоткриваме топлата вода, а ще използваме разработени и одобрени от държавата планове. Ще ги усъвършенстваме и адаптираме за изнесено модулно обучение. Най-важното е, че ще се съсредоточим върху практическите умения. Това е силата на КСБ. По този начин и самите компании ще могат да следят развитието на работника, който на по-късен етап може да наемат. Така те ще знаят със сигурност какви са способностите му. След края на обучението си курсистите ще получават сертификат за знание. Монтана е един от градовете, в който ще бъде създаден колеж за обучение. На какъв етап от развитието е този проект? Създаването на професионален колеж в Монтана започна. Той ще бъде с държавен статут и вероятно ще е финансиран от централния бюджет. Колежът няма как да бъде частен, но в същото време не може да бъде създаден без участието на бизнеса. Това е и основното предизвикателство пред всички, защото трябва да се намери най-правилната формула за неговата реализация. Дотук се стигна в резултат на активността от страна на КСБ, на Министерството на образованието и науката, както и на личната ангажираност на депутата Борислав Великов. Проектът е в напреднала фаза на реализация, което подсказва, че наистина има нужда от специалисти в този район. С радост искам да заявя, че цялото ръководство на града и региона, като се започне от кмета, областния управител и депутатите, се обедини около създаването на учебното заведение. В него ще има четири факултета, като един от тях ще бъде „Строителство и архитектура“. Кога можем да очакваме да отвори врати? Ако всичко върви по график и нещата се структурират правилно, моите очаквания са това да се случи не по-късно от септември 2016 г. Колежът ще има и общежитие. В него освен теоретични знания ще се придобиват достатъчно професионални умения, което всъщност е големият проблем пред завършващите средно професионално образование. Определено голям принос всичко това да се случи има и Областното представителство на КСБ в Монтана в лицето на Николина Филипова. Ако обаче искаме професионалното обучение да се развива, необходими са законодателни промени. Проведохме редица срещи с МОН, които бяха широко отразени на страниците на вестник „Строител“. От тях стана ясно, че след предвидените законодателни промени до края на годината се очаква да се създаде възможност за изграждане на интегрирани професионални колежи по различни специалности. За частта в нормативния акт, касаеща строителството, браншът ще има активно участие. Колежите ще са нещо ново и различното в тях е, че ще дават възможност на браншовите работодателски организации да участват не просто в изграждането на учебното заведение, а много повече – в създаването на програмите, на контрола, на изпитването. Така ще сме сигурни, че полученият продукт ще е най-близо до желаното. Търсите ли подкрепа и от други министерства, за да се превърнат в реалност тези идеи? Веднага мога да кажа, че имаме пълната подкрепа и разбиране от страна на Министерството на труда и социалната политика. Проведохме няколко срещи с техни представители. Благодарение на тези консултации сме в процес на договаряне с българо-германските центрове в Стара Загора и Плевен. Това са два обучителни центъра със строителна насоченост. Плановете са да използваме тяхната база, за да организираме обучение на високо ниво за необходимите в региона специалисти. Вие сте началник на отдел „Анализи, професионална квалификация и мониторинг“ в КСБ. Разкажете ни повече за работата на структурата и какви са задачите до края на годината? Работа в нашия отдел винаги има. Много са текущите задачи, които екипът ни всекидневно изпълнява. Ние изготвяме подробен анализ на строителния сектор, правим мониторинг на обществените поръчки. Що се отнася до професионалната квалификация и образование, редовно организираме курсове и кръгли маси по различни въпроси, касаещи темата. Поддържаме ежедневни контакти със строителни гимназии и висши учебни заведения. Миналата седмица проведохме работна среща с КТ „Подкрепа“, на която обсъждахме въпроси, свързани с професионалната квалификация и обучение. Дори в отпускарския сезон работим усилено, нашият отдел стриктно следи и ситуацията с обществените поръчки в страната. Както знаете, Министерският съвет одобри проекта за нов Закон за обществените поръчки и остава да видим как ще се развият нещата.