КСБ

Инж. Росен Дудушки: Програмата за саниране ще даде глътка въздух за малките и средните фирми

До края на годината предстои откриване на офиса на Областното представителство във Враца

Мартин Славчев Инж. Дудушки, какво е състоянието на сектора в област Враца в разгара на строителния сезон? Въпреки че сме в разгара на сезона, работата в областта драстично намаля. В момента довършват водния цикъл на Враца. По проект „Красива България” се ремонтира едно училище. От бюджета на общината са отделени около 1 млн. лв. за асфалтиране на улици. На отделни места се забелязва и по някоя частна инвестиция. Но като цяло обемът на строителство намаля значително през този сезон. Това може би се дължи на факта, че програмите от новия период все още не са отворени, а някои от проектите, свързани със стария, трябва да се довършат и да се офор­ми документацията за тях. Знаете, че 2015 г. е и изборна година, а това донякъде също оказва своето влияние. Как върви изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и какви са Вашите очаквания от новия програмен период 2014 – 2020 г.? Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще бъде глътка свеж въздух за малките и средните фирми не само от Враца, а от цялата област. Сега се извършва обследването и проектирането на кооперациите, които се класираха за участие и подписаха договори. Надяваме се същинските дейности да започнат септември – октомври. В новата Оперативна програма „Региони в растеж” също за заложени доста обекти. Но засега са на ниво подготовка. Според мен реалното изпълнение ще се състои едва през пролетта на следващата година. Наскоро зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи възможнос­тите за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Сърбия“. Област Враца е сред допустимите региони. Да, действително зам.-министър Деница Николова няколко пъти беше на посещение при нас и проведе срещи с бизнеса. Коментираха се възможностите, които предлага програмата. Но и по нея все още се генерират идеи, търсят се партньори и т.н. Очакваме развитие. Какви са основните дейности, които извършва ОП на КСБ – Враца, и какво предстои? Работим по текущи въпроси, свързани с Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), декларирането на опита и др. До края на годината предстои откриване на новия ни офис. Той функционира и в момента, но остава да се довършат някои дребни детайли. Смятам, че се получи доста хубав и стилен офис, който напълно отговаря на нашите изисквания с оглед броя на членската ни маса. Офисът се ползва и от Клуба на строителите ветерани във Враца, който под ръководството на бившия председател на ОП – Враца, инж. Тодор Топалски е един от най-активните в страната. На официалното откриване ще бъдат поканени всички колеги от областните представителства и, разбира се, на първо място екипът на в. „Строител“. Министерският съвет вече прие проекта на новия Закон за обществените поръчки. Според Вас какво трябва да залегне в него, за да се подобрят условията за търгове в строителния сектор? Когато говорим за нов ЗОП, винаги се обещава да има облекчения за строителния бранш при участие в търговете. За съжаление се получава точно обратното. Според мен основното нещо, което трябва да залегне в новия ЗОП, е именно облекчаване на процедурите за строителите. Какви са основните трудности, с които се сблъскват фирмите от бранша? Проблемите са същите, с каквито, предполагам, се сблъскват и колегите в останалите области. От една страна, това е намаляване на работата, а от друга – липсата на квалифицирани кадри. Бившият Строителен техникум във Враца вече не съществува. В това учебно заведение се обучаваха строителни техници, учеше се и архитектура на средно ниво. В момента има само една смесена паралелка, в която десет ученици се подготвят за технически ръководители, но те са заедно с фризьори, готвачи и т.н. А това не е правилно. За жалост се наблюдава липса на интерес от младите хора към нашата професия. Според Вас как може да бъде решен проблемът с недостига на кадри? Една от правилните стъпки е вече създаденият Институт за професионална квалификация на строителни работници и ръководители на обекти към КСБ. Има и програми чрез Бюрото по труда за провеждане на различни видове обучение, но то не е толкова ефективно. Според мен самите фирми трябва да участват по някакъв начин в подготовката на кадри. Така или иначе ние и сега обучаваме своите работници, защото това е от общ интерес за нас. Забелязва ли се намаляване на сивата икономика? Сивата икономика работи навсякъде, не само при нас. Всички видове „бригадки“ изпълняват частични санирания и други СМР. Надявам се при изпълнението на новата програма за енергийна ефективност нещата да се нормализират, защото този вид работа може да се свърши само от фирма с доказан опит и компетентност. За съжаление през последните години българинът доста обедня и търси всякакви варианти – както за работа, така и за намаляване на разходите си. Но дъмпингът, който се прави между фирмите, e много по-сериозен. Това не води до нищо добро, а напротив –евтини материали, влошено качество и др. Как стои въпросът с междуфирмената задлъжнялост? Междуфирмена задлъжнялост винаги е имало. В момента нямам преки наблюдения какво е нейното ниво. Искрено се надявам то да е по-ниско. Как си сътрудничите с централната и местната власт? Имаме добри взаимоотношения. Участваме във всички видове комисии, областни съвети и т.н. ОП на КСБ – Враца, е добре представено на местно ниво. В крайна сметка именно това е и нашата работа. Имаме поле за изява и смятам, че се справяме успешно. Според Вас кои са актуалните приоритети на КСБ? Основните приоритети на Камарата са: – Нормативната база - това е постоянен проблем за строителите. В тази посока трябва да работим така, че все повече да се чува нашият глас. – И квалификацията на кадрите също. Каква е Вашата оценка за работата на екипа на в. „Строител”? Това е вестникът, от който всички колеги могат да получат актуална и точна информация, касаеща живота на строителите в цялата страна. Лично аз ви давам най-високата възможна оценка. И това е напълно заслужено! Екипът на „Строител” винаги откликва на нашите покани и отразява важните събития. Какво ще пожелаете на своите колеги? Предстоят ни избори за местна власт. Когато има такива, опитът ни показва, че за няколко месеца „държавата заспива“ – след това бюджети и т.н. Това ще доведе до по-малко обществени поръчки. Ето защо желая на всички наши колеги от страната повече търпение и дано след това да е по-добре за всички.