КСБ

Инж. Таня Каменова: Най-важното в новия ЗОП е да се заложи на истински конкурсно начало

В общината са сключени 30 договора между местната власт, сдружения на собственици и ББР

Мартин Славчев Инж. Каменова, какво е състоянието на сектора във Вашата област в разгара на строителния сезон и какви проекти се изпълняват? От три години насам статиите в медиите, свързани с Перник, започват и завършват с последиците от земетресението. И този път няма да направим изключение. Приключва изпълнението на обекти, финансирани от Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерски съвет за преодоляване последствията от бедствието в Перник от май 2012 г. Ще бъдат завършени ремонтите на десет църкви, три поликлиники, три училища и един мост. Обектите се изпълняват от местни фирми, членове на КСБ. В разгара на сезона Перник е строителна площадка – в буквалния смисъл. Работи се по основния проект за „Зелена и достъпна градска среда”. Очаква се завършването на централния градски площад да стане в началото на октомври. Към основния проект се изпълняват и СМР на още три по-малки обекта, които включват озеленяване на площи в централната градска част, пешеходни направления по улиците „Кракра”, „Струма”, „Отец Паисий”, „Миньор”, „Раковски” и др., благоустрояване и паркоустройствено решение на част от Централния градски парк. Надяваме се с приключването им да се оформи нов облик на града. Друг важен проект, който се изпълнява, е „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”. Срокът за завършването му е до края на годината и ще бъдат депонирани отпадъци не само от града, а и от околните населени места. Поради малкото средства, с които разполага община Перник, към момента се финансират само няколко детски и спортни площадки с ограничен бюджет. Има ли проекти от миналия програмен период 2007 - 2013 г., които се довършват? Проектите по „Зелена и достъпна градска среда”, както и изграждането на регионална система за управление на отпадъците се изпълняват с финансиране от програмен период 2007 – 2014 г. Какво предстои през 2014 - 2020 г.? Ще се изпълни проектът за водния цикъл, за който са проведени тръжните процедури. Общината кандидатства и за техническа помощ. С нея ще се подготви кандидатстването за финансиране на дейности през новия програмен период. Става въпрос за СМР по общински сгради, улици, улично осветление и проекти за транспорт. Изключително важно е да има качествени предложения, с които да кандидатстваме по европейските програми. Как върви изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради? Какви са Вашите очаквания за нея? Активно участваме в обсъжданията и оказваме съдействие на общината за изпълнение на програмата за енергийна ефективност. В Перник са сключени 30 договора между местната власт, сдружения на собственици и Българската банка за развитие (ББР). Още 4 са в процес на подписване, а 6 регистрирани сдружения все още нямат контракти. Община Перник е провела обществена поръчка за конструктивно и енергийно обследване и предстои сключване на рамкови споразумения. От тях 9 са за конструктивно и 9 за енергийно обследване. Следващата стъпка е провеждане на процедура за инженеринг – проектиране и извършване на мероприятия по енергийна ефективност на сгради, като всяко здание ще бъде отделено в обособена позиция. Заслуга има и ОП на КСБ – Перник. Процедурите за изпълнение на СМР бяха обявени за избор на изпълнители за рамкови споразумения с обобщени показатели за единица РЗП, но бяха прекратени. Ще има и обществени поръчки за строителен надзор и инвеститорски контрол. Какви са основните проблеми, с които се сблъскват строителните фирми от региона, и как могат да бъдат решени? Основният проблем на фирмите в област Перник е, че трудно могат да покрият критериите за участие в обществените поръчки с европейски средства. Компаниите са малки и не отговарят на изискванията. Принудени сме да правим обединения. Участието като под­изпълнители е вариант, но за съжаление не най-добрият. Всеизвестни са ниските цени на възлагане и в много случаи - неразплащането. Друг основен проблем е капацитетът на общините. Контролът по изпълнението на европейските проекти не отговаря на изискванията и води до финансови корекции при проверки от одитиращите органи. При много обекти възниква проблем с качеството на проектите. Налагат се преработки по време на строителството, което затруднява процеса, опорочава процедурите, нарушават се изискванията. Министерският съвет прие проект на новия Закон за обществените поръчки. Според Вас какво трябва да залегне в него, за да се подобрят условията в строителния бранш? Трябва да се обърне внимание на достъпа на малките фирми до обществени поръчки. Налице е тоталното им изтласкване от пазара. В този смисъл бих направила една препоръка към възложителите – да не избират едни и същи изпълнители. Да проучват възможностите им за ръководене на много обекти едновременно. Защото ангажирането с повече проекти води до компромиси с качеството, разплащане на ниски цени с подизпълнителите, унищожаване на малките и средните строителни фирми. Най-важното в новия ЗОП е да се заложи на истинско конкурсно начало и желание от страна на възложителя да избере строител, който ще изпълни обекта качествено и на приемлива цена. Как си взаимодействате с местната и централната власт? Отзоваваме се на всички идеи на местната власт и подкрепяме осъществяването на конструктивните предложения. Работим активно и по мероприятията, свързани с КСБ. Какво е Вашето мнение за работата на екипа на в. „Строител”? Вестник „Строител” е нашият форум. В него намираме материали за всичко, което се случва в бранша. Екипът е навсякъде и отразява навреме събитията. Поздравяваме Ви!