КСБ

Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търново: Приемането на новия ЗОП ще доведе до решаването на проблеми в бранша

Националната програма за енергийна ефективност е добра възможност за работа на малките фирми

sh Инж. Шербетов, какво е състоянието на сектор „Строителство” във Велико Търново? Както всяка година, така и тази фирмите от област Велико Търново са се захванали здраво за работа. За разлика от това, което чета по медиите за състоянието на други областни градове в страната и общините към тях, в момента тук се извършва сериозна строителна дейност. През 2015 г. във Велико Търново се забелязва и ръст в жилищното строителство, което също е добър знак за фирмите от региона. Разкажете за проектите, които се изпълняват в момента? Има ли такива, които се довършват от стария програмен период 2007 - 2013 г., и какво предстои през новия? Да, проектите, които се изпълняват в момента, са главно от стария програмен период. Довършват се водните цикли на Свищов и Павликени, както и регионалното депо за отпадъци на шест общини от областта. Започна и подготовката на проектите по оперативните програми за 2014 - 2020 г. Общините от област Велико Търново работят главно по ОП „Региони в растеж”. Дори в момента по ОП „Регионално развитие“ се изпълняват десет парка и спортни площадки. До септември е срокът за подаване на документи за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Подготвят се много проекти както във Велико Търново, така и в Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш. Работи се и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и мярката за „Зелена и достъпна градска среда”. Всичко това ще доведе до значителна заетост за строителите. Как върви изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в областта? Какви са Вашите очаквания за нея? В отделните общини от областта са сключени договори за обследване на сградите. Предстоят и обществените поръчки за строителство. След проведени разговори с кметовете имам информация, че най-вероятно те ще се възлагат на инженеринг. Разбира се, очаквам да има и трудности, свързани с програмата за саниране. На срещи с колеги сме споделяли това мнение. Те ще са свързани най-вече с големия брой „инвеститори”, т.е. собственици на жилища от всеки вход и блок. Въпреки всичко считам, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ще даде добра възможност за работа на по-малките фирми от бранша. Според Вас какви са основните пречки, с които се сблъскват строителните фирми от региона? Те са много и от най-различно естество. Сивата икономика пречи на коректните фирми, членове на Камарата на строителите в България (КСБ) и вписаните в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), като прави дъмпинг на цените. Друго предизвикателство, което се усеща осезаемо и през тази година, е липсата на квалифицирани кадри – като започнем от технически ръководители, машинисти на пътно-строителна техника, шофьори, работници и др. Явно е, че кризата повлия за това голяма част от обучения персонал да замине за чужбина. В тази връзка смятам, че съвместната идея на КСБ и Министерството на образованието и науката (МОН) за създаването на Институт за професионална квалификация е стъпка в правилната посока. Споделете Вашето мнение за проекта за нов Закон за обществените поръчки (ЗОП), който бе приет от Министерския съвет и внесен в деловодството на 43-тото Народно събрание? Доволен съм, че най-после се изготвя изцяло нов закон, а не поправка на стария. Радвам се, че сред основните предложения по новия ЗОП са и тези, направени по инициатива на Камарата. Положително е, че законът е приет от Министерския съвет и е внесен в Народното събрание. Въпреки че предвиденият срок да влезе в сила е 2016 г., аз съм оптимист, че той ще бъде приет още през 2015 г. Подобна възможност беше потвърдена и от заместник министър-председателя и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Приемането на новия ЗОП ще доведе до решаването на много от проблемите в бранша. Например стандартизацията на договорите, унифицирането на критериите в търговете и др. Надявам се да бъде намалено и изискването за представяне на огромен брой документи, които така или иначе са публично достъпни. Вярвам, че ръководството на КСБ ще направи всичко възможно законът максимално да удовлетворява фирмите от строителния бранш. Какви дейности извършва ОП на КСБ – Велико Търново, сега? Как си взаимодействате с местната власт? Поддържаме постоянни контакти с кметовете на общините от региона. Нашето мнение се търси във връзка с различните оперативни програми. Лично аз съм член и на Съвета по архитектура и строителство към областния управител на Велико Търново. Много от колегите също са канени да участват в различни комисии по места. Имаме добри взаимоотношения и с ръководството на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов”, с които също провеждаме различни инициативи. Каква е оценката Ви  за в. „Строител”? Чета „Строител” от първия брой и моето мнение за изданието на КСБ е много високо. Това е споделяно и от колегите, не само членове на Камарата, но и вписани в ЦПРС. Наскоро четох за един всекидневник, че е журналът на семейството. Аз бих казал, че вие сте вестникът на строителите. Знаем, че на пазара съществуват голям брой издания, свързани с бранша, но с гордост мога да заявя, че нашият вестник е с изключително добро съдържание. Затова имате моите адмирации и продължавайте все така коректно и навременно да отразявате събитията в цялата страна. Защото по този начин се учим и от опита на своите колеги. Пожелайте нещо на своите колеги. Пожелавам на всички най-вече здраве, защото това е най-важното. След това идват и успехите. Нека все така да вървим напред с високо вдигната глава и да покоряваме нови върхове.