КСБ

Презентации от петия дискусиоенен форум „Строителството през 2016 г. Перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмния период 2014-2020 г.“

Панел 1

Новите оперативни програми - възможности пред строителния бранш в регионалното развитие и благоустройството, околната среда и транспорта

Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството - Презентация на тема: Възможности пред строителния бранш 2015 -2022

Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството - Възможности Пред Строителния Бранш...

Ивелина Василева - министър на околната среда и водите - Презентация на тема: Изграждане на инфраструктура чрез Оперативна програма “Околна среда”

Ивелина Василева - министър на околната среда и водите: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ Оперативна програ...

Панел 2

Големите пътни проекти - предизвикателства и перспективи за периода 2014 - 2020 г.

Инж. Лазар Лазаров - председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" : Големите пътни проекти - предизвикателства и перспективи за периода 2014 - 2020 г.

Инж. Лазар Лазаров - АПИ - Големите пътни проекти - предизвикателства и перспективи за периода 2014 - 2020...

Инж. Стоян Братоев - изп. директор на "Метрополитен" ЕАД - Проект за разширение на метрото в София ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.

Инж. Стоян Братоев - изп. директор на "Метрополитен" ЕАД - Проект за разширение на метрото в Софи...

Инж. Асен Антов - изп. директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" - Строителството през 2016 г. – перспективи и предизвикателства

Инж. Асен Антов - изп. директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" -...

Панел 3

Промените в законодателството и очакванията на бранша Новия ЗОП Новия ЗОП - ясни правила и конкурентоспособност ИСУН 2020 - електронно кандидатстване и отчитане

Иво Кацаров - главен секретар на АОП - Нов ЗОП, нов подход

Иво Кацаров - главен секретар на АОП - Нов ЗОП, нов подход

Малина Крумова, председател на ИСУН 2020, Директор на дирекция „Системи за управление на средствата от Европейския съюз“ - Информационна система за управление на средствата от ЕС 2020

Малина Крумова, председател на ИСУН 2020, Директор на дирекция „Системи за управление на средствата от Евро...