КСБ

В Ямбол раздадоха строителните награди

Даниела Йовчева, ОП на КСБ - Ямбол „Поздравявам ви сърдечно с професионалния празник на строителя - Димитровден“. С тези думи председателят на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Павлина Колева откри тържеството по случай Деня на строителя. „Пожелавам на всички ви да имате вдъхновение и вяра да продължавате да влагате енергия, познания и майсторски талант в усилията да изграждаме Ямбол и региона като едно красиво, достъпно, модерно и привлекателно място за живот! Днес се поздравяваме за труда и усилията, които сме положили през изминалата година, в която изграждахме и създавахме съвременния облик на област Ямбол. Същевременно успяхме и да съхраним духа на вековните български традиции и постиженията на предците ни. На нас – строителите, се падат честта и предизвикателството да създаваме нови сгради, пътища и съоръжения, които да радват хората и да останат за времената след нас“, обърна се инж. Колева към гостите. След това тържеството продължи с най-приятната част – раздаването на награди за най-добрите фирми, отличили се през изминалата 2014 г. Група „Високо строителство“ с персонал над 50 човека 1-во място: „Колоната на Омуртаг“ и грамота получи „Диана комерс-1” ЕООД 2-ро място: грамота получи „АВС-Инженеринг-Н” ООД 3-то място: грамота – „Инком ПВ” ООД Група „Високо строителство” с персонал под 50 човека 1-во място: „Колоната на Омуртаг“ и грамота получи „Инджов 19” ЕООД 2-ро място: грамота получи „Инфрастрой Инженеринг” ООД 3-то място: грамота получи „Контраст билдинг” ООД Група „Транспортна инфраструктура” 1-во място: „Колоната на Омуртаг” получи „Технострой – инженеринг 99” АД 2-ро място: грамота получи „ПСФ Мостинженеринг” АД 3-то място: грамота получи „Технопътстрой” ЕООД Група „Енергийна инфраструктура” с персонал над 50 човека 1-во място: „Колоната на Омуртаг” получи „Промишлена енергетика” АД 2-ро място: грамота получи „Вени 97” ЕООД Група „Енергийна инфраструктура” с персонал под 50 човека 1-во място: „Колоната на Омуртаг” получи „Дикс 2001” ЕООД 2-ро място: грамота получи „Елтър” ЕООД 3-то място: грамота получи „Ерго” ООД Група „Благоустройствена инфраструктура” 1-во място: „Колоната на Омуртаг” получи „Акватони” ЕООД 2-ро място: грамота получи „Хидросвят” ООД 3-то място: грамота получи „Свои - 2000” ООД Отделни видове СМР 1-во място: „Колоната на Омуртаг” получи „Браян термоизол” ЕООД 2-ро място: грамота получи „Геология и геотехника-1” ООД Извън прилагането на Правилника за годишната класация на Камарата и точкуването на фирмите –строители, вписани в ЦПРС от ОП на КСБ - Ямбол, за цялостен принос в професионалното образование и реализацията на възпитаниците от гимназията с „Колоната на Омуртаг” беше наградена ПГСГ „Кольо Фичето”.