КСБ

Малина Крумова: 5172 са подадените до момента предложения чрез ИСУН 2020

За мен беше предизвикателство с какво да ви занимая на настоящия форум, тъй като само преди два месеца ви представих системата ИСУН 2020. Реших да се фокусирам върху това колко успешно работим през последните два месеца и как функционира системата към настоящия момент. Ще ви представя няколко интересни цифри. Ще коментираме и някои теми и предизвикателства, които е добре да решаваме заедно. Това са електронното кандидатстване, отчитане на проектни предложения и комуникацията. Тя е водеща при управлението на проектите и програмите. Електронната комуникация има голям потенциал за ускоряване на процесите и намаляване на ресурсите за управление и в крайна сметка подобрява ефективността на средствата, които се влагат. Горда съм да кажа, че функционалностите на системата са пуснати, остават и някои, които трябва да се оптимизират. Електронно кандидатстване със стандартизиран формуляр, електронна оценка на проектни предложения и отчитане на стандартизирани форми ще рече, че цялата отчетна документация ще преминава също през информационната система. Осигурили сме електронна комуникация между бенефициенти и управляващи органи (УО). Това ще минимизира хартиения документооборот. Имаме връзка с други информационни системи, както и оптимизиран публичен модул, който скоро ще видите. Той ще се захранва в реално време, тоест това, което е в системата, автоматично ще се прехвърля в него. Имаме функционалности, насочени към контролните органи. Всяко едно действие на потребител в системата се логва, запазва се информация за него и впоследствие, когато трябва да се проследи защо е взето дадено решение, това може да стане много по-лесно. Контролните органи могат да проверят целия ход на работа. Какви са бъдещите планове и какво още искаме да направи ИСУН 2020? Желанието ни е да я направим цялостна система на бизнес процеса по управление на проектите и програмите. Правя уговорка, че това са два съвсем различни процеса и управлението на проектите е различно от това на програмите. Макар и свързани, те са различни и трябва да имат отделни функционалности. Искаме да подобрим публичността при управлението на средствата от ЕС и да максимизираме информацията, която се публикува. Да я направим елементарна за нейния ползвател и да бъде достъпна за всички, които желаят да разберат какво се случва. Веднъж въведена, информацията трябва да се използва максимално за всички цели, за които е необходима. Искаме да направим всякакви автоматизирани връзки с публични регистри и други бази данни. Имаме намерение да се свържем с НСИ по отношение на финансовите параметри на бенефициентите. Възможно е в бъдеще да оптимизираме ИСУН 2020 и в посока на провеждане на съответните процедури за договаряне, макар че към момента не е предвидено да бъде електронна платформа за обществени поръчки. Планираме да подобрим ресурсите, които се влагат в системата - времето, което е нужно да се извърши дадена дейност, да бъде минимално. Искаме да подобрим аналитичните и прогностичните й функции. Не събираме информация, за да трупаме данни. Тя следва някаква цел - в случая е да се вземат управленски решения. От една страна, за подобряване на прозрачността, но също така за вътрешно ползване. Информацията следва да обслужва управленските решения както от УО, така и на по-високо стратегическо ниво. Трябва да се правят анализи, да се извършват оценки на ефекта от средствата, на проблемите и къде да се насочат усилия, за да се подобрят процесите. До момента са подадени 5172 проектни предложения чрез ИСУН 2020. Имайте предвид, че системата започна да ги приема през май тази година и броят е впечатляващ, защото за целия изминал програмен период подадените предложения бяха 28 хил. бр. Това означава, че само за последните 6 месеца сме получили 1/6 от всички предложения за 2007 - 2013 г. Имахме известни притеснения дали системата ще издържи, изразени както от потребителите, така и от нас самите преди първата същинска кампания за електронно кандидатстване. За наша радост тя се справи чудесно. И по двете кампании на ОПРЧР бяха подадени около 1700 предложения, като в последните часове бяха изпратени 700 проекта. Направихме изчисления и се видя, че това са около 4 проекта на всеки пет минути. Впечатляващ резултат. Системата издържа и се получи ефективно спестяване на ресурси. Вече имаме и 157 сключени договора за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020. Системата набира скорост и се надявам да усетите ползите от нея. Отворени са процедури и са подадени проектни предложения по всички оперативни програми. До момента чрез системата сме опазили 110 дървета, които иначе биха били нужни за направата на хартия, около 105 хил. л вода. Спестили сме 42 хил. киловатчаса електричество, 92 барела нефт, 5,6 т въглеродни емисии и над 420 кг отпадъци. Оптимизацията по отношение на хората се равнява на 750 човекодни. Искам да обърна внимание на няколко затруднения, които се получават при използването на информационната система. Забелязваме, че потребителите не обичат да четат указания. Наистина, те са дълги, но и рядко се преглеждат. За нас е предизвикателство как да комуникираме правилата за работа в системата, така че да са ясни и да се минимизират грешките, които се допускат, когато се кандидатства. Изпитват се и леки проблеми при регистрация на профили. Това са отстраними трудности, като работим постоянно по тях. Вече имаме над 11 хил. регистрирани профила в портала и над 4000 бенефициента. Те изпитват немалки проблеми с използването на електронните подписи. Разработили сме алгоритъм от 19 стъпки, който следва да се изпълни, за да могат да се подадат проектните предложения. За мен голяма част от трудностите с електронните подписи са свързани с нежеланието на потребителите да четат указанията. Проблеми могат да възникнат и по отношение на компютърните конфигурации. Системата е нова и ако някой има по-стара машина, е възможно да има забавяне. За да избегнем всички тези трудности, сме организирали 24-часова техническа помощ. Поради тази причина проектите въпреки всички трудности се подават успешно. Какви са предизвикателствата? ИСУН 2020 е прекрасно нещо, но то е само рамка. Какво правим с нея оттук-нататък, зависи само от нас самите. Основната задача е как да използваме системата, за да оптимизираме работните процеси на УО, а защо не и на самите бенефициенти. Това е огромно предизвикателство. УО трябва да продължават да опростяват вътрешните процеси, като аз гарантирам, че ще направим каквото позволява системата. Основен е проблемът и по отношение на обема и формата на дан­ните. Информацията, която се изисква по някои проекти е огромна. Необходимо е да се мисли в посока електронизация на документооборота, тоест произвеждане на файлове с електронни подписи, без да се изисква сканирането на книжата. По цялата верига трябва да има готовност да се работи с електронни документи.