КСБ

СТРОИТЕЛНИ „ОСКАРИ 2014“ - „Лирекс БГ“ ООД

Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015. В тазгодишната класацията участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи” строители. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. „Лирекс БГ“ ООД Златна награда в Първа група „Строежи от високото строителство“, раздел „Средни строители“ „Лирекс БГ“ ООД е част от групата „Лирекс.ком“, съставена от водещи компании в област­та на информационните и комуникационните технологии. Те предлагат консултантски и аутсорсинг услуги, цялостно проектиране, изграждане и поддържане на ИКТ решения и системи, а също така и на софтуер, компютърно, мрежово и офис оборудване. Владимир Стоев, ген. директор на „Лирекс БГ“ ООД: Награда като тази ни кара да вярваме, че вложените от нас усилия имат значение Г-н Стоев, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване Деня на строителя? Екипът на „Лирекс БГ” се гордее с оценката на работата ни, която Камарата на строителите в България дава с тази награда за втори пореден път. През всичките 25 години, в които компанията съществува, винаги сме се стремили да бъдем показател за висок професионализъм, безкомпромисно качество и иновативен подход. Награда като тази ни кара да се гордеем и да вярваме, че усилията, които влагаме, имат значение. Представете се с няколко думи – кога и къде сте роден, какво сте завършили, кой Ви насочи към строителството? Роден съм в София. Учих в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски” и ВМЕИ „Ленин”, сега Технически университет – София, където завърших със специалност „Автоматизация на производството”. Към строителството се насочих поради факта, че успешното внедряване на съвременни системи за управление на процесите в индустрията и социалното управление се нуждае от добре проектирана и изградена комуникационна инфраструктура и високоефективни центрове за съхранение, обработка и управление на данни. Кои са най-интересните обекти, върху които компанията е работила? Всеки проект, по който сме работили, е интересен, защото има своя специфика, изисквания и реален резултат. В този контекст не мога да ги класифицирам по това, кои са най-интересни, но бих могъл да спомена няколко, които имат голяма обществена значимост: интегрираната система за видео наблюдение с единен център за наблюдение на СДВР; интегрираната система за видео наблюдение на училища, детски градини и социални домове за Столичната община; системата за ранно откриване на горски пожари за ДГС „Кости”, Столична община; РИОСВ – София, и редица общини в България; локалната оповестителна система за АЕЦ „Козлодуй” и др. Кое за Вас е предизвикателство в професията? Както във всяка човешка дейност, предизвикателствата за мен са свързани с преодоляване на условията на средата с оглед постигане на целите пред екипа. Какво бихте искали да споделите с нашите читатели? Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) все по-силно влияят върху човешките дейности. Съвременните сгради независимо от тяхното предназначение, транспортните и индустриални обекти и особено тези от критичната инфраструктура вече са немислими без системи за сградна автоматизация, за осигуряване на енергийна ефективност и независимост, както и системи за видео наблюдение и контрол на достъпа. Нарастващият обем на данни и сложност на системите за управление са движещ фактор за израждане на все повече модерни центрове за съхранението и обработката им, а глобализацията налага непрекъснато развитие и усъвършенстване на комуникационната инфраструктура. От тази гледна точка неминуемо проектите в тази област ще се увеличават. Каква според Вас е ролята на Камарата на строителите в България? Ценим работата на Камарата на строителите в България не само от гледна точка на полезната информация и връзки, които можем да получим от тях, но и заради подкрепата, на която можем да разчитаме. Благодарение на анализите и прогнозите, които КСБ изнася на периодичен принцип, можем да получим информация не само за картината на българския пазар, но и за международната среда. Това от своя страна ни помага да нанесем необходимите корекции в нашата дългосрочна стратегия. Какво е Вашето мнение за в. „Строител? Вестникът вече 6 години предоставя на читателите богато съдържание, в което проличава сериозният експертен капацитет на екипа, който го прави. Разнообразните рубрики и теми ни помагат да се запознае с актуалните събития в бранша на всички нива. Събрано в едно изречение – в. „Строител” е незаменимо четиво за всеки професионалист в сектора.