КСБ

ОП на КСБ – Кюстендил, организира работна среща за промените в ЗОП

Мартин Славчев Областното представителство на КСБ в Кюстендил организира работна среща относно промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и първоначалните концепции за типова документация в строителството. Събитието, което се състоя на 1 декември в парк-хотел „Кюстендил”, бе открито от инж. Светослав Борисов – председател на местното ОП на КСБ. „Целта на тази среща е да дискутираме един от най-често променяните закони в България – ЗОП. Нека си пожелаем приятно и полезно обсъждане на темите, които касаят всички нас”, каза инж. Борисов. Сред официалните гости на мероприятието бяха областният управител на Кюстендил Виктор Янев, главният секретар на Областна администрация Кюстендил – Гергана Михайлова, инж. Росица Плачкова – зам.-кмет „Инвестиционна политика и регионално развитие” в община Кюстендил, инж. Атанас Кирилов – член на УС на КСБ, инж. Таня Каменова – председател на ОП на КСБ – Перник, инж. Стефан Стоев – председател на ОП на КСБ – Благоевград, инж. Мария Кирилова – председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия (КИИП РК) – Кюстендил, представители на Камарата на архитектите в България, на община Дупница, строителни фирми и др. За лектор на срещата беше поканен Андрей Цеков – зам.-председател на УС на КСБ. Той представи пред аудиторията проблемите в стария и основните моменти в новия ЗОП. Бе изнесена и презентация на първоначалните концепции за типова документация в строителството. „Бих искал да благодаря на колегите от ОП на КСБ – Кюстендил, за предоставената възможност да си поговорим за тези наболели теми. Далеч съм от мисълта, че в рамките на една подобна дискусия можем да обхванем цялата палитра от, за съжаление, негативни явления, свързани с прилагането на ЗОП. Но моментът определено е удачен, защото през следващите месеци предстои приемането на новия Закон за обществените поръчки”, заяви Андрей Цеков. Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил: Всеки опит и мнение са важни при подготовката на закона Идеята за организирането на тази среща се роди от нашето отдавнашно желание тя да стане реалност. Екипът на ОП на КСБ – Кюстендил, работи достатъчно добре, за да знаем от какво се нуждае строителният бизнес и какви са проблемите му. Затова решихме да потърсим едно добро решение за всички строители, архитекти, инженери и общини. Строителството е един от най-динамично развиващите се браншове, който е свързан с постоянни промени в законите, технологиите и изискванията за безопасност. За да отговорим на предизвикателствата, трябва непрекъснато да сме в течение на тези промени. Това става не само като спазваме законовите и нормативните рамки, но и като участваме в тяхното изготвяне. Затова всеки опит и мнение са важни при подготовката на промените в законодателството. Задължение на всеки от нас е активно да участваме и да поемаме отговорност, защото след това, като намерим грешки и изпитаме затруднения при прилагането на нормативните актове, ще знаем, че и ние сме отговорни за тях. По този начин ще работим така че следващия път да не позволим залагането на некоректни текстове. Повечето колеги са на мнение, че промените на законите не зависят от нас, че нашите предложения няма да стигнат до управляващите. Е, и Рим не е построен за един ден. Затова, ако искаме гласът ни да се чува, просто ще трябва да викаме по-силно. Желанието ни е да организираме повече подобни срещи. Разбирайки предизвикателствата и трудностите при изготвянето на тези закони и участвайки в тяхното разработване, можем да сме полезни с нашия опит. Инж. Атанас Кирилов, член на УС на КСБ: Сигурен съм, че ако продължим с тази настойчивост, ще постигнем успех Оценката ми за тази среща е отлична. Андрей Цеков е много подготвен по темата и лично аз очаквах той да се представи на това високо ниво. Дискутирах въпросите и с колегите проектанти и всички сме на мнението, че поканихме най-правилния човек. Сигурен съм, че ако продължим с тази подготвеност и настойчивост по време на заседанията на Камарата на централно ниво, ще постигнем успех. Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник: Приветствам колегите за провеждането на инициативата Приветствам инициативата на колегите от ОП на КСБ – Кюстендил, за провеждането на това събитие. Мисля, че то е полезно за всички. Проблемите трябва да се казват и да се дискутират колкото се може по-често. Мисля, че в новия ЗОП не трябва да бъдат поставяни прекалено високи изисквания, които след това да не могат да се покриват. Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград: Темата, която се дискутира, е интересна и важна Проведената среща беше полезна. За съжаление не се радваше на достатъчен интерес от страна на възложителите. Темата, която се дискутира, е интересна и важна. Но по-същественото е какъв точно нов ЗОП ще бъде приет от Народното събрание. Инж. Росица Плачкова, зам.-кмет, община Кюстендил: Събитието е изключително полезно Смятам, че събитието, организирано от Областното представителство на КСБ в Кюстендил, е изключително полезно за всички, които се занимават със строителство и проектиране. Обсъждаха се въпроси, които са важни за участващите в тези процеси. Хубаво е негативите и проблемите, свързани със Закона за обществените поръчки, да бъдат широко огласявани, а също така да се дават предложения за тяхното решаване, които впоследствие да бъдат приети от отговорните инстанции. Инж. Мария Кирилова, председател на КИИП РК – Кюстендил: Един по-кратък и по-ясен норматив би бил по-добър за всички Този тип срещи са много полезни, защото на тях можем да си кажем какви са нашите проблеми – на строителите, проектантите и представителите на общинските администрации. Друг е въпросът, дали затрудненията, които имаме, стигат до хората, от които зависи тяхното решаване. Относно ЗОП съм на мнение, че един по-кратък и по-ясен закон би бил по-добър за всички. Също така със сигурност трябва да се преосмисли критерият „Най-ниска цена”. Логично е, че докато той съществува, проектантът, който е първата крачка към финалния продукт, ще занижи качеството на материалите и в крайна сметка ще се получи един недобър резултат. А това не е в интерес на обществото.