КСБ

Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“

Мартин Славчев Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015 г. В тазгодишната класацията участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. „Бараж Груп” ЕООД Сребърна награда в Първа група „Строежи от високото строителство“, раздел „Средни строители“ „Бараж Груп” ЕООД е строителна фирма, съставена от екип от опитни и амбициозни специалисти, които адекватно и успешно се справят с актуалните пазарни отношения и динамичните темпове на развитие на отрасъла. Компанията е член на Камарата на строителите в България (КСБ) и е вписана в ЦПРС по всички видове строителни дейности от I, II, III, IV и V група. Фирмата е сертифицирана и акредитирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, както и OHSAS 18001:2007. Дружеството е специализирано в развитието на няколко вида дейности, свързани със строителство на сгради и съоръжения:  строителство на търговски обекти;  строителство на жилищни и офис сгради;  промишлено строителство. „Бараж Груп” ЕООД предлага пълно инженерингово обслужване в областта на строителството и разполага със собствени инженерно-технически кадри, както и с необходимата техника за всички видове ремонтни и строително-монтажни работи. Фирмата изпълнява и проектантски услуги във всички сфери – от жилищни и обществени сгради до промишлени конструкции, свързани със сложни технологии. Компанията развива и консултантска дейност, съобразена с правилата и нормите на Федерацията на инженерите консултанти (FIDIC) в областта на строителството с цел оптимизация на техните проекти и работни процеси. Атанас Атанасов, управител на „Бараж Груп” ЕООД: Наградата е знак, че се развиваме в правилната посок Г-н Атанасов, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване на Деня на строителя? Оценявам високо признанието на Камарата на строителите в България за доброто представяне на „Бараж Груп” ЕООД в област­та на високото строителство. Тази награда за мен е знак, че се развиваме в правилната посока, и е стимул да работим още по-усърдно, за да поддържаме тази тенденция. Представете се с няколко думи. Роден съм през 1985 г. във Варна. Живял съм 5 години в Германия, а от 2009 г. живея и работя в София. Кой Ви насочи към строителството? Отговорът ми може и да Ви учуди. Аз съм един от малкото икономисти в този инженерен сектор. Завършил съм в Германия и имам магистърска степен по икономика от университета „Ото фон Герике”, Магдебург. Със строителството съм бил свързван по един или друг начин в различните етапи от живота ми, а от 2011 г. то е моето ежедневие. Разкажете за Вашите първи стъпки в кариерата. Първите стъпки бяха трудни, естествено, като при всяко ново начинание. Започнахме през 2011 г. с малък екип като подизпълнител на по-големи строителни фирми. За няколко години се разраснахме, утвърдихме се на пазара и вече работим като главни изпълнители по проекти за български и чуждестранни инвеститори. От 2014 г. работим и извън България. Бих искал да благодаря на колегите от моя екип, които са изключителни професионалисти в своята сфера и без тяхната помощ и упорит труд тази награда, както и доброто име, с което се ползваме на пазара, нямаше да са факт. Кои са най-интересните проекти, върху които сте работили. Всеки е интересен посвоему. Един от най-интересните ми обекти беше първият търговско-обслужващ сервизен център в Стара Загора на „Мегатрон“ ЕАД – представител на продуктите на John Deere за България. В него имаше всичко – сглобяеми бетони, метални конструкции, сервизна част, специфична технология, офисна част, шоурум. Изпълнили сме всичко с много желание и внимание към детайла. Крайният резултат е очевидно добър – изградихме обект за пример, с който да се гордеем. Имате ли любими обекти? Нямам, защото всеки един е различен и си има своите предизвикателства. С времето сме се профилирали в изграждането на индустриални комплекси, складови и логистични центрове и определено имам известен афинитет към такива проекти. Кое за Вас е предизвикателството в професията? Предизвикателството не е само едно. Първо трябва да намериш добър екип – и като ръководители, и като изпълнители. Трябват ти и добри партньори, на които да разчиташ. Доставчиците и подизпълнителите имат важна роля при реализацията на строителните обекти. След това идват и ежедневните предизвикателства – спазване на срокове, графици на доставки, технически решения, метеорологични условия. Напрежението е голямо. С една дума, самата професия е предизвикателство. Кажете няколко думи за себе си в личен план. Имате ли хоби? Опитвам се да балансирам личния и професионалния си живот. Относно хоби – обичам да карам ATV в Троянския Балкан. Гледките, които може да види човек, са впечатляващи – препоръчвам го на всеки. За съжаление покрай ангажиментите ми остава все по-малко време за това. Старая се да съм колкото може повече със семейството си. Каква според Вас е ролята на Камарата на строителите в България? Ролята на КСБ е да защитава интересите на своите членове и да съдейства на строителите по всякакъв начин. Какво е Вашето мнение за в. „Строител? Вестник „Строител“ резюмира случващото се на пазара и дава актуална информация. От него винаги може да се научи и нещо за иновациите в строителството. Любимо четиво е на нашия главен инженер.