КСБ

ОП на КСБ – Благоевград, раздаде годишните награди

Галя Прътева, ОП на КСБ - Благоевград Строителите от Югозапада с много настроение и в тържествена атмосфера отличиха най-успешните фирми, членове на ОП на КСБ – Благоевград, в хотел „Монте Кристо”. Комисията, оглавена от председателя на Областното представителство на Камарата - инж. Стефан Стоев, и с одобрение от Областния съвет класира компаниите на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка съгласно Правилника за годишната класация на Областното представителство. В класирането, на основание чл. 8 ал. 3 от Правилника за годишната класация на КСБ ОП - Благоевград, не участват „Балканстой” АД, „Агромах” ООД, „Хидроенергийна компания” АД, получавали награди две последователни години. По примера на националната класация на КСБ и тук най-голяма тежест при оценяването се дава на „Нетни приходи от продажби“ - 15 т., следвана от „Средносписъчен персонал“ - 10 т., и „Дълготрайни материални активи“ - 5 т. С награда „Най-добър строител“ в първа група, раздел Големи фирми „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“ за втора година беше отличена „Универсал строй консулт“ ООД, Благоевград. Средни и Малки фирми, съответно „ГБС Благоевград” АД, Благоевград, и „Браво строй“ ООД, Благоевград. Във Втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“ в раздел Големи фирми наградата взе „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, Благоевград, а за Средни отличие получи „Пътно поддържане Сандански“ ЕООД, Сандански. В трета група „Строежи от енергийната инфраструктура“ беше наградена фирма „Белви“ ООД, Благоевград, в раздел Средни. В Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“ в раздел Големи фирми награда получи „Бетон“ ЕООД, Сандански. В раздел Малки – „Глобус“ ООД, Абланица. Председателят инж. Стефан Стоев връчи приза „Пирински строител“ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград, с управител инж. Росица Димитрова. По традиция той се присъжда на получилите две последователни награди и за достижения в бранша. Класираните фирми бяха наградени с плакети и грамоти. Тържеството беше уважено от председателя на ОП на КСБ – Кюстендил, инж. Светослав Борисов, както и от клуба на строителите ветерани в Благоевград. Най-добър строител Първа група Големи - „Универсал строй консулт“ ООД, Благоевград, Чавдар Узунов Средни - „ГБС Благоевград“, Благоевград, Михаил Гюлеметов Малки - „Браво строй“ ООД, Благоевград Втора група Големи - „Пиринстройинженеринг“ ЕАД, Благоевград, Васил Костов Средни - "Пътно поддържане Сандански“ ЕООД, Сандански - Славчо Дуков Трета група Средни - „Белви“ ООД, Благоевград - Евтим Евтимов Четвърта група Големи - „Бетон“ ЕООД, Сандански Малки - „Глобус“ ООД, Абланица - Занко Чаушев Пирински строител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград – Росица Димитрова