КСБ

Инж. Светослав Глосов: КСБ подкрепя избора на изпълнители по критерия „Икономически най-изгодна оферта”

В крайна сметка целта на обществената поръчка е да се види реалната стойност на обекта

Камарата на строителите в България подкрепя Министерството на регионалното развитие и благоустройството за въвеждането на критерия „Икономически най-изгодна оферта“ при провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители за инфраструктурни обекти. Новите правила при процедурите не позволяват дъмпингови цени. Смяната на критерия е подход, за който Камарата на строителите в България настояваше от години. По този начин се дава предпоставка за реално заплащане на труда, на видовете извършена работа, на влагането на нови технологии и материали. Подобрява се не само качеството, но и взаимоотношенията между главния изпълнител и подизпълнителя. Решава се проблемът със забавяне на сроковете и всички други слабости. Реалната стойност е от значение и за конкурентната среда, каквато липсва при избор на предложение с най-ниска цена. Икономически най-изгодната оферта дава възможност и за по-добри технически решения, особено при възлагане на проект на инженеринг. Строителната гилдия бе права да настоява за избор на изпълнители по критерия „Икономически най-изгодна оферта“ вместо „Най-ниска цена“. Вече са факт и първите търгове – за етап I от доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и процедурата за избор на изпълнител на АМ „Струма“, лот 3.1 – тунел „Железница“. Появиха се публикации, че участниците в търга за АМ „Хемус“ са предложили много по-високи цени спрямо прогнозните стойности. Защо се получава тази разлика и реални ли са цените, които фирмите предлагат? Прогнозните стойности, които са по-ниски, са изготвени на база предварителни проучвания през 2013 г. В действителност теренът е по-труден от очакванията и заради факта, че трасето преминава през територия на „Натура 2000“, което предполага прилагането на по-щадящи природата строителни решения, а именно изграждането на редица съоръжения, които значително оскъпяват проекта. След като бяха отворени офертите, се видя, че всеки един от потенциалните кандидати е предложил стойности, които надвишават предварителните прогнози и всички се движат в приблизително еднакъв ценови диапазон. Нито една от подадените оферти не беше под прогнозната стойност. Тоест може да се направи изводът, че оферираните цени дават истинската оценка за сложността и стойността на изпълнението на проекта. В крайна сметка това е целта на обществената поръчка – да се види реалната стойност на строителството на един обект. Убеден съм, че това ще повлияе за по-доброто качество на крайния продукт. Чуха се коментари – основно от хора, които не са специалисти в тунелното строителство, по отношение на лот 3.1 на АМ „Струма“ и тунела „Железница“, че индикативната стойност, обявена от възложителя, е твърде висока. Това е много сложен проект с дължина малко над 2 км, за който цената все още не е известна. Надявам се и при този търг да бъде избрана икономически най-изгодната оферта. Не трябва да правим компромиси с качеството за сметка на цената. При залагане на реалните стойности ние като експерти от строителния бранш може да предложим качество, което отговаря на всички изисквания и след това да не понасяме санкции, упреци, финансови корекции. Във времето сме били свидетели на търгове, спечелени с най-ниската цена. Факт е, че в процеса на строителство понякога размерът на непредвидените разходи предполага сключването на редица анекси след това. Такива случаи имаше при реализацията на проекта за АМ „Люлин“, АМ „Тракия“, на лот 4 на АМ „Струма“, на Дунав мост 2. Анализът показва, че спечелените поръчки на най-ниска цена винаги водят до допълнителни разходи и плащания, които са за сметка на бюджета и данъкоплатците. Добре е за строителя да си предвиди рисковете, да си изчисли добре стойността още при кандидатстването по търга и след това да не се налагат анекси. При такъв тип работа трябва да се наблегне и на контрола от страна на строителния надзор и възложителя, за да не се допускат компромиси. Тук е моментът да заявя, че през 2016 г. думата „качество” ще е водеща за Камарата и в тази връзка предвиждаме провеждането на редица мероприятия. Ще започнем заедно със Столичната община с кръгла маса за качеството в строителството. На нея ще бъдат поканени всички фирми, които изпълняват обекти на територията на София. Темата е важна, Камарата ще е двигателят на дискусията и отстояването на правилното съотношение качество – цена в бранша.