КСБ

Изминалата 2015 г. и новата 2016 г. през погледа на областните председатели на КСБ

Нека Новата 2016 г. бъде щедра към Вас и Ви дари с много здраве и късмет, професионално удовлетворение и сбъднати стремежи, положителни емоции и безброй усмивки! Председател на КСБ – ОП София инж. Николай Станков 2Инж. Розета Маринова, председател на ОП на КСБ – Плевен: Залагаме на националната програма за енергийна ефективност През отиващата си 2015 г. се получи известно оживление на пазарa в сравнение с предходната. Преобладаващи бяха инвестициите на земеделските производители и свързаната с тях преработваща промишленост. Построени бяха няколко медицински центъра, нови търговски бази, нов фармакологичен факултет, мащабен завод за производство на обувки. Продължават дейностите по завършване на договорените от oбщина Плевен обекти по европейски проекти. Все още е слабо търсенето и купуването на нови жилища, но през изминалата година започнаха да се строят нови сгради - най-вече еднофамилни къщи в близките райони около Плевен. През 2016 г. очакваме да започне строителството по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Считам, че тези обекти трябва да се реализират от местни фирми, които имат складови бази и техника, необходима за изпълнението в непосредствена близост до строежите. Подобни обекти има във всички населени места, така че дано колегите строители да бъдат мъдри и да преустановим обикалянето на страната, натрупвайки неоправдани разходи. Дано през тази година да се случи очакваното подобряване на Закона за обществените поръчки в насока типизиране на тръжните условия и договорите за строителство. Сериозен проблем за сектора е липсата на квалифицирани кадри – ръководни, инженерно-технически и изпълнителски. В КСБ се работи сериозно по тази тема и резултатите през тази година трябва да се появят. 3Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил: Забелязва се активизиране на публичните възложители Това, което се случи в нашия регион през 2015 г., е подобно на ситуацията в цялата страна - ограничени частни инвеститори, забавени плащания от страна на държавата и общините към строителните компании. Финансовият приток продължава да се дължи на публичния сектор – чрез възлагане на обществени поръчки. Тук трябва да отбележа, че в област Кюстендил се активизират публичните възложители. Общини като Кюстендил, Дупница, Сапарева баня и Кочериново стартираха изпълнение на инфраструктурни проекти, което съживи сектора. Започна изграждането на детски площадки, както и на 15 бр. самостоятелни жилищни сгради по проект „Дом за всеки“. Стартира и реконструкцията на водопроводни клонове на територията на Дупница, ремонти на тротоари, общинска пътна мрежа и асфалтиране на пътища и улици – всичко това за около 17 млн. лв. В областта през тази година бяха открити парк-хотел „Кюстендил“, Център за социална рехабилитация и интеграция, многофамилна жилищна сграда и спортната зала в Дупница. Стартира и строителството на водоснабдителна мрежа за около 1 млн. лв. в Сапарева баня. В с. Смочево, община Рила, бе дадено началото на реализацията на ПСОВ и канализация за 4,6 млн. лв. Въвеждат се мерки за енергийна ефективност в СОУ „Аверкий Попстоянов“ за почти 311 хил. лв. Започнаха и строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в община Кочериново за 1,7 млн. лв. И не на последно място е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил. Обявените поръчки за инженеринг са 3 на стойност от около 6 млн. лв. Вече има и един сключен договор за 432 хил. лв. През 2016 г. надеждата на фирмите е по-голямата част от тях да имат възможност да участват в санирането. Трябва да започне преустройство на трети и четвърти етаж от сграда за нуждите на Окръжна прокуратура и Районна прокуратура – Кюстендил. Реалните дейности по строителство на нов спешен център в града ще започнат март или април на 2016 г. Очакваме да бъде завършен и Центърът за рехабилитация, но най-вече разчитаме на програмата за енергийна ефективност. Над 80% от средствата в строителството идват по европейски програми и държавни поръчки. Трябва да си пожелаем този процент да спада, защото само тогава ще имаме сериозна икономическа активност. Надявам се, че най-доброто за българските строители тепърва предстои. 4Инж. Христо Димитров, председател на ОП на КСБ – Варна: Завършиха се редица големи обекти През 2015 г. се завършиха редица обекти. Сред тях са вторият етап от реконструкцията на пешеходните зони във Варна и последните компоненти от проекта за интегриран градски транспорт – трасето за бързата автобусна линия и новите велоалеи. Приключи вторият етап от модернизацията на ПСОВ Варна, новото депо за отпадъци в с. Въглен (община Аксаково), основните ремонти на Юнашкия салон и на Двореца на културата и спорта. Започна реалното изпълнение на стадион „Варна” с капацитет 22 000 зрители и нов термален комплекс в кк Св. св. Константин и Елена. Работи се по няколко ваканционни комплекса на Варненското крайбрежие и по основните ремонти на хотели. До третото тримесечие на тази година са въведени в експлоатация 226 жилищни сгради с 1051 апартамента. Издадени са строителни разрешения за 307 жилищни обекта с 1341 апартамента, 4 административни сгради и 150 други здания с обща площ 293 782 кв. м. През новата година очакваме да продължи работата по стартиралите проекти и по предстоящите, съгласно издадените строителни разрешения. От традиционно големия наш работодател община Варна очакваме обекти за уличната инфраструктура на града и района. Предстои изпълнението на няколко проекта на водещите търговски хранителни вериги. Очаква се да започнат и дейностите по разширение на ПСОВ Златни пясъци. Ще се работи по традиционните ремонти на черноморските хотели. 5Инж. Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ – Добрич: Продължаваме да се борим за запазване обучението на кадри През 2015 г. много голяма част от изпълнените СМР бяха по проекти, финансирани от европейските фондове. Това доведе до значително завишение на изпълнените обеми от строителните фирми. През новата година очакваме известен спад на оборотите поради закъснения на част от програмите. Това от своя страна ще измести строителните работи към края на 2016 г. и през 2017 г. Продължаваме да се борим за запазване обучението на кадри за строителния бранш в областта. След 57-годишна дейност беше закрита строителната гимназия в Добрич. 6Весела Цолова, председател на ОП на КСБ – Смолян: Възобнови се изграждането на язовир „Пловдивци“ след 15-годишно прекъсван Започвам с един емблематичен не само за Смолянска област, но и за страната проект – изграждането на язовир „Пловдивци“. След прекъсване от близо 15 години работата по него се рестартира, включително по пречиствателната станция за питейни води. Очаква се този проект да удовлетвори нуждите на 29 населени места от общините Мадан и Рудозем, където понастоящем стои остро проблемът с качеството на питейната вода, особено по време на дъжд. Приключиха СМР на част от друг стратегически проект – лот 27, по ОП „Регионално развитие“ за рехабилитация на път III-866 Смолян – Михалково – Кричим, на път III-8641 Пампорово – (Смолян – Стойките) и на път III-8681 Рудозем – Смилян, област Смолян. Ремонтираните участъци по лот 27 заедно с обновеното трасе между Асеновград и Смолян допринасят изключително много за подобряване на транспортните комуникации на област Смолян с вътрешността на страната и транзитната връзка с Гърция. Не бива да забравяме, че през изминалата година няколко срутища създадоха значителни затруднения в сезона на проливните дъждове, с което за съжаление не се изчерпват потенциалните опасности по тази основна за региона артерия. Необходимостта от обезопасяване е повече от нале­жаща. Искам да отбележа като значим и факта, че област Смолян се очерта като един от най-активните бенефициенти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В рамките на тази програма се очаква реализирането на 11 проекта на обща стойност над 3 млн. лв. Други стратегически за областта проекти, които предстоят за в бъдеще, са изграждане на ГКПП Елидже към Гърция и разширяване на републикански път Смолян – Асеновград. Използвам повода да изкажа своите най-сърдечни пожелания тези и много други проекти да бъдат успешно реализирани. 7Инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик: Сигурността на средата е определяща за развитието на бизнес Приключиха основните проекти, финансирани с европейските фондове в областта. Сега участвалите в този процес подизпълнители очакват разплащането на изработените средства. Завърши и икономическата година за строителните фирми. Работилите упорито, без прекъсване, в най-тежките от гледна точка на кризисната ситуация години останаха на пазара и се развиват възходящо със стабилни темпове. Обектите са по-малки, по-обременителни, по-трудоемки и с по-ниска норма на рентабилност. Възложителите са взискателни и капризни, но при добре направени договори плащат навреме. Банките свалиха лихвените прагове и евентуални бъдещи проекти станаха възможни при наличие на обезпечение. Строителните работници остаряха с още една година и отново с голяма сила изниква необходимостта от замяната им с млади квалифицирани кадри. През 2016 г. трябва да убедим политиците, че спокойствието и сигурността на средата са определящи за развитието на бизнеса в България и за притока на външни инвестиции. Не са необходими такива сътресения, като данък „Уикенд“, социална отговорност за електроенергията, увеличението на данък „Сгради“ и такса „Смет“ в ущърб на бизнеса в общините без никакви реформи в секторите, изискващи увеличение на приходите. Предстоящата година обаче е оптимистична с увеличаващия се стремеж за наемането на качествени строителни фирми. Определящото вече не е наличието на 3 до 5 сертифицирани стандарта, а изпълненото досега, авторитетът и поведението на строителя в населеното място, в което живее. 8Инж. Емил Миланов, председател на ОП на КСБ – Търговище: Очакванията ни за сектор „Строителство“ са още по-оптимистичн През изминалата година се усети оживление на строителната сцена в сравнение с предходния период, когато налице бе спад в сектора. През 2015 г. в нашия град бяха завършени няколко по-мащабни и емблематични обекта, увеличи се и изграждането на жилищни сгради. Нашите очаквания за сектора на местно ниво са още по-оптимистични, тъй като са основани на разписана програма за реализиране на общински план за регионално развитие. В нея са маркирани основни точки – създаване на нови и доразвиване на съществуващи предприятия, изграждане на логистични центрове, модернизация на хидромелиоративната инфраструктура. Заложени са и голям брой цели за пътната мрежа на територията на общината, както и рехабилитация на пешеходни алеи, благоустрояване, ремонти и обновяване на детски градини и училища в града и селата. В този смисъл отчитаме ангажираността на държавата за подобряване на градската среда и инфраструктурата като цяло. Очакванията до 2020 г. са за по-големи инвестиции в областта с реални източници за финансиране, по-сериозна и задълбочена дейност по оперативните програми, които ще осигурят повече обекти на строителните фирми в района. Надяваме се приоритетите да бъдат разпределени правилно за развитие на общината, така че да се усети ефектът и да бъде осигурена по-дългосрочна перспектива за развитие на нашия град. Поглеждаме с оптимизъм и към повишаване на професионалния капацитет на заетите в сектора, който трябва да се развива и поддържа. Налице е новият център за строителна квалификация на КСБ, който ще бъде в помощ на професионалната подготовка на кадри. Областното представителство на КСБ в Търговище има ангажимента по организацията и информирането на строителите от региона. 9Инж. Стефан Стефанов, председател на ОП на КСБ – Сливен: Частните инвестиции бяха много малко През изминалата година беше завършена голяма част от водния цикъл на Сливен. В центъра на града бяха поставени нови настилки, пейки, шадравани и т.н. Изградиха се и няколко зали – спортни и за други събития. За съжаление частните инвестиции бяха много малко. След последните местни избори Сливен има нов кмет. Ревизия установи, че общината има задължения в размер на 26 млн. лв., като 10 – 12 млн. лв. от тях са към строителния бранш. Затова не съм голям оптимист за новата година. На първо място тези задължения трябва да бъдат разплатени, за да може да се започне на чисто.     Весела Коледа и щастлива Нова година! Нека посрещнем новата година с радост, да я изживеем с любов и да я изпратим с успехи! Николина Филипова Председател ОП на КСБ – Монтана   10Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград: През пролетта започват дейностите по лот 3.3 на АМ „Струма Основен акцент през изминалата година за региона е изграждането и пускането на участъците на АМ „Струма” – лот 2 Дупница – Благоевград с дължина 37,48 км и лот 4 Сандански – Кулата с дължина 14,7 км. В експлоатация влязоха рехабилитираните пътища Юндола – Разлог и Разлог – Гоце Делчев с обща дължина 106 км. Изпълнени са и проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“ на стойност около 5 млн. лв., както и „Зелена и достъпна среда на град Петрич“ за около 6 млн. лв. Приключи и по-голямата част от водния цикъл на Банско. Изцяло се ремонтира пътят от Белица до Парка за танцуващи мечки, както и много други общински пътища. Друг основен акцент бе Националната програма за енергийна ефективност. Благоевград стана еталон по нея и завърши санирането на първите жилищни сгради. През пролетта на 2016 г. ще започне работата по лот 3.3 на АМ „Струма”. Община Благоевград планира строителство за 14,5 млн. лв. за 2016 г. Средствата ще бъдат вложени за ново кръгово кръстовище, за доизграждането на зоопарка, ремонта на 7 детски градини, обновяване на 7 училища. Ще бъдат обновени и множество детски и спортни площадки, ще се изпълни и реновирането на общинската галерия. Планира се и поставяне на LED осветление в града, ремонти на спортната инфраструктура. За следващата година остава и доизграждането на водния цикъл на Банско. 11Инж. Севдалин Петров, председател на ОП на КСБ – Русе: Предвиждаме обемът на СМР да се разшир През изминалата година за разлика от предишни периоди в Русе беше извършено значително по-голямо количество строително-монтажни работи. Изградиха се редица стратегически обекти. През 2016 г. отново очакваме обемът на СМР да се разшири или поне да се запази сегашното ниво. В града вече има доста одобрени сгради, отговарящи на условията на програмата за саниране, което също ще доведе до повече работа за строителите. 12Инж. Данко Добрев, председател на ОП на КСБ – Шумен: Приключи вторият етап от водния цикъл на града През годината бяха завършени доста строителни обекти, в това число и с европейско финансиране, насочени главно към градската инфраструктура и кварталното благоустрояване, както и към четвъртокласната улична мрежа. Основните големи строителни проекти бяха два. Завършен е изцяло участъкът от АМ „Хемус“ до разклона на I-4 и I-2, включително пътен възел Белокопитово. Инвестицията възлезе на около 50 млн. лв. Приключен и вторият етап от водния цикъл на Шумен на стойност около 70 млн. лв. През 2016 г. общината ще кандидатства с инфраструктурни проекти за около 25 млн. лв. Освен това в началото на годината ще бъдат обявени първите търгове от програмата за саниране, а в рамките й ще бъдат стартирани процедури за още 12 обекта.   Инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара Загора: Предстои да бъде реализирана многофункционална зала В Стара Загора се завършва Регионалният център за управление на отпадъци. Инвестицията е с обем 52 млн. лв., като 98% от тях са европейски средства. През годината в града бяха 13реализирани редица значими обекти. Сред по-големите са основният ремонт на Природо-математическата гимназия „Гео Милев” и новият парк, изграден на мястото на бившите артилерийски казарми. Успешно бе завършена част от водния цикъл на града. Предстои да бъде построена голяма многофункционална зала в Стара Загора.   Богомил Петков, председател на ОП на КСБ – Габрово: 2015 г. беше доста интензивна Габрово посрещна Коледа и Нова година с реконструирани и построени обекти от градската инфраструктура. Кръгово кръстовище, крайречна улица, благоустрояване на паркови територии и зони с културно-историческо наследство са част от придобивките, които подобриха физическата и екологичната среда. С финансиране от 9 239 947,71 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“ бяха реализирани общо 10 обществено значими обекта с широко предназначение.55 Улица „Софроний Врачански“ в централната градска част е изцяло реконструирана. Рехабилитирани са и „Цанко Дюстабанов“, „Стара планина“, „Първи май“, „Константин Иречек“, „Петко Каравелов“ и „Янтра“. Квартал „VI участък“ придоби нова визия и възвърна възрожденския си облик. Въведено е кръгово движение на кръстовището при консултативната поликлиника. Зелената площ по ул. „Брянска“ е благоустроена. С нов облик са междублоковите пространства в района на Колелото. Извършена е цялостна реконструкция на крайречната улица „Дунав“. В северната й част е изградена спортна площадка с фитнес уреди и баскетболно игрище. Осъвременен е емблематичният парк „Маркотея“. Съществуващото спортно игрище над него е рехабилитирано. Обособени са игрални полета за баскетбол, тенис, волейбол и футбол на малки вратички. 2015 г. беше доста интензивна за строителството в област Габрово. Завърши един голям инфраструктурен обект за града - интегрираният проект за водния цикъл. Успешно приключи и изграждането на регионалната система за управление на отпадъците. Продължава изпълнението на интегрирания проект за привлекателна, достъпна и зелена градска среда. Стартираха строително-ремонтните дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В Севлиево се санираха 2 детски градини - „Пролет” и „Слънце”, и бе направено ново кръгово кръстовище. Предстои завършване и откриване на Дневен център за деца с увреждания в Габрово. В чест на 215 години от рождението на дряновския майстор Кольо Фичето с инициативата на ОП на КСБ – Габрово, Камарата финансира изграждането на художествено-архитектурното осветление на каменния мост на Кольо Фичето в Дряново. През 2016 г. ще продължи изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност. Голям интерес предизвика обявената по „ОПРР 2014 – 2020“ процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за енергийна ефективност в периферните райони, дейностите по която ще стартират тази година. Община Габрово има готовност да кандидатства с проекти по новата ОПРР. Разработките предвиждат благоустрояване на парк „Колелото“ с прилежащи квартални пространства, реконструкция на кръстовището при Шиваровия мост, ул. „Емануил Манолов“ и ул. „Чардафон“, Източна градска улица, енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, модернизиране на Дома на културата, преустройство на бившето школо „Радион Умников“, кръгови кръстовища в кв. „Трендафил“ и на гаровия площад. Правителството потвърди ангажимента на България за строителството на фаза II от проекта „Обход на гр. Габрово”, включваща тунел под връх Шипка. Индикативната стойност е до 520 млн. лв. при наличие на свободен финансов ресурс в рамките на бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ или със средства от държавния бюджет на България. Тази фаза е предвидена за изпълнение през периода 2016 – 2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 3,22 км тунел под Шипка.