КСБ

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ – Перник: Обявяват процедури за инженеринг на обекти от националната програма за саниране

Започват и инфраструктурни ремонти

K2  Инж. Каменова, кои са най-значимите строителни проекти, които бяха реализирани през 2015 г. на територията на областта и конкретно в община Перник? През изминалата година на територията на област Перник - за радост на жителите от региона, бяха завършени множество строителни обекти. Приоритет беше изпълнението на обекти по европейските програми. Най-голямата община в областта – Перник, приключи основния обект по програма „Зелена и достъпна градска среда“, включващ ремонт и обновяване на площада на града. Беше извършено благоустрояване и паркоустройствено решение на част от Централен градски парк и на  обществени пространства в централната градска част. Бяха завършени и строително-монтажните дейности на депото за твърди битови отпадъци в кв. „Тева“. Какви СМР бяха извършени за преодоляване последствията от земетресението през 2012 г.? За ликвидиране последствията от земетресението бяха ремонтирани и възстановени няколко църкви в област Перник - „Св. Пантелеймон“ в Перник, „Св. св. Апостоли Петър и Павел“ в с. Кралев дол, „Св. св. Апостоли Петър и Павел“ в с. Мещица, „Св. Николай Чудотворец“ в с. Ярджиловци, „Св. Теодор Стратилат“ и „Св. св. Козма и Дамян“ в с. Боснек, „Св. Петка“ в с. Чуйпетлово. Също така бяха възстановени и сградата на училището в с. Мещица, бл. 7 - филиал на 13-о ОУ в Перник, ул. „Хр. Ботев“ в с. Студена, сградата на ДКЦ „Първа поликлиника“ - Перник. Какво предстои през новата година? Предвижда се да бъдат осъществени множество проекти с цел подобряване и благоустрояване на града и селата в община Перник. Ще стартират строително-ремонтни дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На 32 блока вече е направено енергийно и техническо обследване. До края на януари предстои провеждане на процедури за инженеринг на проектиране и извършване на СМР на осем от тях. До настоящия момент са създадени 42 сдружения, за които текат процедури по програмата. Община Перник има амбицията до март да стартира и същинското строителство. През 2016 г. ще бъдат реализирани и други проекти за подобряване облика и инфраструктурата на община Перник. Предвижда се изграждането на нов корпус на ОДЗ №5 в кв. „Тева“, на велоалея от кв. „Изток“ до Централна градска част, на 5 бр. детски площадки и 5 бр. спортни площадки, разширение на Гробищен парк „Мошино“ - II етап, паркинг зад сградата на Съдебна палата - Перник. Ще бъдат направени и няколко улици, улични отклонения, улично  осветление и подпорни стени за укрепване - ул. „Панега“  в кв. „Калкас“, ул. „Физкултурна“ в Батановци, ул. „38“ в с. Люлин, ул. „Брезовица“ в с. Кладница, ул. „Луганск“ до защитеното жилище в кв. „Изток“, ул. „Морени“ в с. Кладница, улица „Яне Сандански“ в кв. „Варош“ и ул. „Костенец“ в кв. „Църква“. Освен това ще бъдат изградени напорен резервоар и водопроводна мрежа в с. Ярджиловци, канализация на Батановци в кв. „Делниче“ и кв. „Бор“, канализация на кв. „Ралица“ - ул. „Чинар“, ул. „Липа“, ул. „Ела“ и др. Предстои да бъде извършен инженеринг за строеж на канализация на ул. „Марина бара“ и ул. „Горски извор“. Предвижда се и ремонт на няколко църкви в селата от община Перник – „Св. Николай Мирклийски“ в с. Кладница, „Св. Архангел Михаил“ в с. Студена и „Рождество Христово“ в с. Дивотино.     Какво бе свършено и какво предстои в: Община Трън През 2015 г. в oбщина Трън заложиха на туризма и изграждането на туристически обекти. Гордост за кмета и общинското управление е превръщането на уникалното ждрело на р. Ерма в атракция. По мярка 313 от ПРСР са построени Информационен център, магазин за сувенири и павилион за велосипеди за екстремно каране. По мярка 321 са направени 9 нови пътя. Обновен е стадионът в града. Изградени са спортна зала, игрища за футбол и баскетбол, външен фитнес и детски кът. По мярка 322 е извършена подмяна на улично осветление в Трън и селата Неделково, Филиповци и Ломница. Направена е пасарелка над р. Ерма и паркинг пред бившия строителен техникум с подход за инвалиди, с което се осигурява свободен достъп до пазара. За 2016 г. община Трън има подготовка и планове за реализиране на нови проекти, с което градът и общината ще станат още по-привлекателни за жителите и туристите. Чрез Националния доверителен Екофонд предстои да бъдат санирани детската градина, старата спортна зала за волейбол и Центърът за настаняване от семеен тип. По мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) предстои обновяване на улиците в Трън, рехабилитация и подмяна на водопровод. Общината има готовност за реализиране на водния цикъл на града, включващ подмяна на водопровод, канализация и строителство на пречиствателна станция.   Община Земен 2015 г. бе успешна и за община Земен. По мярка 321 от ПРСР са изградени футболно игрище и басейн. По мярка 313 е извършено изграждане на туристически информационен център и реновиране на туристическа спалня. По същата мярка е направена и екопътека с дължина 2,5 км – „Земенски манастир – Земенски пролом”, с четири заслона. По мярка 322 е подменено уличното осветление в Земен с диодни лампи, има нова асфалтова настилка и тротоари на четири улици с обща дължина 1300 м. По програма МИГ (местни инициативни групи – Радомир – Ковачевци - Земен) е изграден фитнес на открито. По Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) е осъществен проект за получаване на техническа помощ за изграждане на канализация на два квартала и подмяна на съществуващ водопровод от етернитови тръби с полиетиленови в Земен и селата Пещера, Жабляно и Блатешница. По програмата за трансгранично сътрудничество е преасфалтиран пътят Земен – Земенски манастир и алтернативен път ул. „Манастирска” - ул. „Хан Тервел”. По нея община Земен си партнира с Нишка баня и Цървени кръст (Сърбия), като са участвали в три съвместни проекта като бенефициент и партньори. Чрез ПУДООС е изградена канализация на ул. „Хан Тервел”, ул. „Хан Кубрат” и Земенски манастир. За 2016 г. община Земен има представени 7 проекта по ПРСР, които ще стартират през февруари. Очакванията са за асфалтиране на 22 улици в града и 26 улици в селата, както и канализация на два квартала в Земен. Предвижда се направа на туристическа екопътека и сурвакарски път – Габров дол – Елов дол – Горна Врабча. През 2016 г. в с. Дивля ще бъде организирана музейна сбирка и направен паметник на Владимир Димитров - Майстора. Земен ще участва в програмите, обявени от МОСВ, МРРБ и МФ, с което цели подобряване облика и благоустрояване на града и селата в общината. Земен работи добре с КСБ и често ползва членове на Камарата като експерти и изпълнители за различни проекти.   Община Ковачевци Oбщина Ковачевци може да се похвали с изградения през 2015 г. по мярка 321 спортен комплекс и мини игрище за футбол в с. Калище. По същата мярка е направено обновяване и на парка в Ковачевци – включващо атракциони за деца, различни кътове за игри – шах, карти, тенис на маса. Построени са игрища за пинбол, волейбол, кътове за отдих с беседки и пейки. По мярка 313 е направена екопътека с поглед към девет планини. Построени са заслони, наблюдателници и атракциони за деца на хижа „Джамен”. Положен е асфалт на улици в селата Сирищник, Ковачевци, Косача и Светля. По мярка 322 е извършена рехабилитация на уличното осветление в цялата община, реконструкция на площада в с. Калище и мемориален комплекс в с. Ковачевци. Със собствени средства е извършена реновация на площада в с. Лобош и ремонт на кметството. За 200 хил. лв. са асфалтирани пътища в община Ковачевци. Тази дейност ще продължи и през 2016 г. През новия програмен период общината има амбиция да реновира площадните пространства в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача и Ракиловци. Предвидено е и изграждането на водопровод за с. Ракиловци.   Община Брезник През 2015 г. община Брезник има реализирани редица важни обекти. По мярка 321 е извършена реконструкция на водопровод с дължина 22 км от групата Секирна до с. Режанци. По мярка 322 е изградена поливната система на стадиона и е извършена рехабилитация на част от ул. „Цвета Лумбарова”. По мярка 313 са поставени указателни табели за всички улици в Брезник. Поставено е улично осветление в 34 населени места. Изграден е пътят от с. Гигинци до Църногорския манастир „Св. св. Козма и Дамян”.