КСБ

КСБ и СО обсъдиха качеството на изпълнение на обектите

Свилена Гражданска Ренета Николова Камарата на строителите в България (КСБ) ще стартира инициатива за повишаване качеството на изпълнение на обектите, като началото ще е в София. Това стана ясно по време на среща между кмета на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова и ръководството на КСБ. В срещата от страна на браншовата организация участваха инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, почетният председател на Камарата инж. Симеон Пешов, зам.-председателите инж. Иван Мирински и инж. Николай Станков, инж. Иван Бойков – изп. директор на КСБ, Валентин Николов – председател на Контролния съвет. В дискусията се включиха и собственици и управители на фирми, изпълняващи проекти на територията на СО – Владимир Житенски и инж. Стефан Тотев – „Джи Пи Груп” ООД, инж. Благой Козарев – „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, инж. Любомир Качамаков – „СК-13 Холд-инг” АД, Доминик Хамерс – „Геотехмин” ООД и „Геострой“ АД, Боян Делчев – „Трейс Груп Холд” АД, инж. Тошко Колев – „Балканстрой” и др. 6 „По време на работна среща с инж. Светослав Глосов в края на миналата година се зароди идеята заедно с Камарата да организираме дискусия, на която да обсъдим с фирмите, изпълняващи обекти в София, строителството, резултатите, но и проблемите по отношение на работата. Проектите са много, а с тях и трудностите и предизвикателствата, на които трябва да намираме решения. Отнасяме се изключително отговорно към ангажиментите, които поемаме. И в най-тежките години на криза бяхме един от най-коректните платци към фирмите. В същото време сме много взискателни към компаниите”, подчерта кметът на София. „Искам да благодаря на цялото ръководство на Камарата. Тук присъстват и най-големите компании, които изпълняват обекти в Столичната община и знаят, че договорите, които подписваме, съдържат клаузи, предвиждащи сериозни санкции и неустойки, когато има проблеми при изпълнението или при забавяне. Всичко, което правим, е публична инвестиция и то се вижда и от хората. За съжаление има и случаи на некачествено извършени дейности. Трябва откровено и отговорно да обсъдим възможностите за подобряване качеството на работата на строителните фирми в нашия град”, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова и допълни, че Столичната община е сред най-големите инвеститори в страната. Дебатът за качеството на работа на строителните фирми беше сред основните в последната година. Трябва публично да е ясно на какво се дължат проблемите и най-същественото - какво може да се направи, за да не се допускат”, каза Фандъкова. 1 „Всички знаете, че не правим компромис с качеството, и в същото време съм убедена, че и вие като изпълнители държите на него. За фирмите трябва да е важно да реализират обекта и да получат одобрението както на възложителя, така и на гражданите. Общ е интересът да поговорим за проблемите, които има с качеството, и да се намерят решения, защото остава още много работа. София се променя реално благодарение на всички средства, които успяхме да защитим пред Брюксел, но и благодарение на вашия труд. Ключови обекти бяха завършени през тези години и хората ги виждат, свикват с тях и софиянци стават още по-взискателни”, акцентира кметът на столицата. „В. „Строител” е много надежден наш партньор и всяка година прави изложба и популяризира дейността на строителните компании и на общината. С главния редактор невинаги успяваме да поберем на платна всички нови обекти”, обясни Фандъкова и добави, че през 2016 г. продължават усилената работа и сериозните инвестиции. На Столичния общински съвет вече е предложен проектобюджет за близо 1,2 млрд. лв. В петък той е внесен официално за разглеждане от общинските съветници. Вече започна обсъждането му в комисиите. „Дискутирахме проектобюджета и с Консултативния съвет по бизнес, в който член е и г-н Глосов като председател на КСБ. Един от основните ни приоритети продължава да бъде инвестицията в инфраструктурата. Затова сме отделили както собствени средства, така и европейски. Знаете, че 2015 г. беше последна от програмния период 2007 – 2013 г. и затова разплатихме най-големия обем от европейски средства”, поясни кметът. През 2016 г., която реално е първата от програмния период 2014 – 2020 г., средствата са по-малко и това е отразено в бюджета. Най-големият и най-същественият обект не само за 2016 г., а и за години напред, е третата линия на метрото. До края на този месец започва реалното строителство. През следващата седмица от Столичната община ще представят пред медиите и гражданите организацията на движението, която няма да е лесна. „Това е едно от много големите предизвикателства при строителството в София. През 2015 г. успяхме да завършим големи обекти с тежка организация на движението както с усилията на строителите, така и на зам.-кмета Любомир Христов и хората от неговия екип – такива обекти бяха и Руски паметник, и бул. „Цариградско шосе”. На детайлите трябва да се обръща особено внимание, защото при тях най-често има проблем. Знаете, че започваме 7 метростанции до края на месеца”, подчерта Фандъкова. Обявен е вече търгът за станцията на бул. „Владимир Вазов”. 3Очаква се да стартират и процедурите за строителството на още четири по трасето „Овча купел” – „Горна баня”, така че до края на тази година да започне и изграждането на общо 12 станции. В проекта за бюджет са заложени 200 млн. лв. за метрото за 2016 г., от които 180 млн. лв. са безвъзмездни средства, осигурени от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. „Изключително съм благодарна на българското правителство, на министър-председателя Бойко Борисов, на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, защото, когато работим съвместно, много бързо строим метрото. Когато имахме противоречия в един предишен период и правителството отказа съфинансиране, тогава се изправихме пред трудности, но ние не се плашим, а се справяме ”, заяви Фандъкова. „Поради започването на изграждането на метрото много внимателно са планирани другите обекти, за да не се затруднява движението. Това означава, че няма да стартира реконструкцията на бул. „Дондуков”, въпреки че има готовност. Ще се работи по бул. „Владимир Вазов”. Ще започнем работа по ул. „Монтевидео” и ул. „Обиколна”. По ул. „Козлодуй”, както и по бул. „Витоша” до Южния парк”, ще се подменят и трамвайните релси”, подчерта тя. Ще се извърши и реконструкция на множество по-малки улици, тъй като новият основен приоритет на Столичната община е работата в кварталите. „Очаквам от вас предложения как да се ремонтират тези обекти по-бързо и качествено със средствата, които имаме, а и да се изграждат малки улици”, подчерта тя. В същото време ще стартират и обектите по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”, които се отнасят до обновяване на сградите на училища и детски градини, театри и социални центрове. Предстоят да бъдат обявени обществените поръчки за тях. Сред обектите са 24 детски градини и училища, театър „София” и Кукленият театър и др. Ще бъдат изградени 7 нови и ще бъдат реконструирани 2 детски градини. През 2016 г. ще продължи вторият етап на парка на Националния дворец на културата. През лятото ще се въведе в експлоатация и продължението на втората линия на метрото до кв. „Хладилника”. 2„Много съществена дейност е надзорът и контролът върху проектите. Това са нещата, които сме установили и идентифицирали като рискове. Имаме ясни определени срокове, но възникват ситуации, при които трябва да търсим спешни решения. Това става проблем на възложителите и на изпълнителите. Готова съм в хода на реализацията на обектите да дискутираме всякакви теми, за да намерим най-добрите решения”, подчерта кметът. „През последните години София е най-големият инвеститор в България и сумата, която казахте, съответства на над 20% от строителната продукция у нас. Ние като строители не можем да не бъдем доволни от това, което се предвижда да бъде осигурено като работа за фирмите”, заяви инж. Светослав Глосов. „Факт е, че през последните 3 години има спад в качеството. Причините са много – недостатъчният строителен надзор, недобри проекти, липсата на квалифицирана работна ръка. Можем да добавим и това, че се създаде една порочна практика - липсата на работа накара фирмите да оферират на силно занижени цени своята продукция – цени, с които не могат да привличат и да заплащат добри пари на работниците си. Факторите са много”, подчерта той. „Прави добро впечатление в последните търгове, проведени по големи инфраструктурни проекти, че най-ниската цена започва да се забравя като основен компонент при оценяването на предложенията, вече се набляга на икономически най-изгодна оферта, което ние като Камара отчитаме като положително влияние. Никой не е доволен, когато го критикуват, особено като го правят хора на високо държавно ниво и тези, които ползват нашия продукт”, каза още инж. Глосов. Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов изрази благодарност към г-жа Фандъкова и СО за диалога и добрата комуникация с фирмите. Той постави като тема за обсъждане проблема с отчуждаването, който води до забавяния в сроковете при реализиране на големите инфраструктурни обекти. Инж. Пешов предложи да се заимства немският опит, като КСБ преведе нормативната база и предложи работещ и по-ефективен модел. 4Инж. Иван Бойков – изп. директор на КСБ, допълни, че много от проблемите се коренят в неактуалното законодателство. ЗУТ е остарял и многократно поправян, посочи той и напомни, че КСБ има готови проекти на закони за устройство на територията и регионалното развитие, за градоустройството и отделен закон за строителството. Некачествените проекти, липсата на квалифицирани кадри и на иновативни технологии и работещите на строителния пазар нерегистрирани дружества са другите причини, които създават проблем за фирмите, каза още инж. Бойков. Инж. Благой Козарев посочи, че има нови технологии, които позволяват да се възстановява инфраструктурата буквално за часове след осъществяването на ВиК ремонти, но не се предпочитат от възложители като „Софийска вода”, тъй като цената е по-висока. Той добави, че би било добре при реализацията на някои обекти в София да се използват безизкопни технологии, както се практикува в редица европейски държави. „Нека гледаме на тази първа среща като начало на един постоянен диалог за качеството на обектите”, обобщи в края на срещата кметът Фандъкова. „Качеството ще е основен приоритет в работата на Камарата”, заяви от своя страна инж. Светослав Глосов.