КСБ

КСБ дискутира възможности за строителство в Туркменистан

Официална делегация от азиатската страна посети офиса на Камарата и обсъди с ръководството на организацията идеи за сътрудничество

Свилена Гражданска Ренета Николова Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) и представители на водещи строителни фирми проведоха работна среща със зам.-председателя на Кабинета на министрите на Туркменистан Шамухамет Дурдилиев. Той и водена от него делегация бяха на тридневно посещение в България по покана на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Срещата се проведе в централата на КСБ. Домакин бе председателят на Управителния съвет на Камарата инж. Светослав Глосов. От страна на браншовата организация присъстваха и почетният председател инж. Симеон Пешов, зам.-председателите инж. Иван Мирински и инж. Николай Станков и изп. директор инж. Иван Бойков. В срещата участваха и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров, Н.Пр. Мая Христова – посланик на Република България в Туркменистан, Владимир Житенски – собственик на „Джи Пи Груп” ООД, представители на „Геострой” АД, „Главболгарстрой” АД, „Строителна механизация” АД и др. В състава на туркменистанската делегация бяха включени още Парахат Мяликгулиев – зам.-министър на строителството и архитектурата, Атамурат Реджепов – зам.-министър на комуналното стопанство, Мухаметгелди Юсупов – зам.-кмет на Ашхабад, Тойлимират Маметдурдиев – зам.-председател на държавния концерн „Туркменавтоеллари“, Бердимурат Реджепов – извънреден и пълномощен посланик на Туркменистан в Република България. 53„Добре дошли в Камарата на строителите в България, която е най-голямата браншова организация у нас, обединяваща над 4600 строителни фирми, в т.ч. около 100 чужди компании от Русия, Италия, Турция, Германия и други”, заяви инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ. „Камарата обединява всички строители, най-големите производители на материали и изделия за сектора, проектантски организация и такива, упражняващи строителен надзор. Камарата има свои представителства във всички областни градове на страната”, допълни той и обясни, че КСБ води и поддържа регистър на строителните фирми. Съгласно българското законодателство, всички компании, които изграждат обекти у нас, трябва да са включени в ЦПРС. Той е публичен и всеки един инвеститор в реално време в интернет може да получи информация за всяка една компания, с която иска да работи. „Камарата е активен партньор на българското правителство. Целта на КСБ е да създаде добри условия за работа в сектора, да има равнопоставеност при тръжните процедури, както и да защитава интересите на членовете си и да решава проблемите между тях, когато има спорове по определени направления”, акцентира инж. Глосов. Той подчерта, че КСБ има богата международна дейност. Тя е активен член и нейният авторитет е признат в Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), както и в Асоциацията на европейските международни контрактори (EIC). „Камарата съдейства на чужди партньори, които имат интерес към българския строителен бизнес и към родните компании. Тя обединява фирмите, когато те искат да работят на пазари извън България. Това, което Камарата би могла да направи при заявен интерес от страна на Туркменистан, е да създаде широк консорциум от най-добрите строителни компании и производители на материали и изделия и това обединение под егидата на КСБ да изгражда крупни обекти във Вашата държава”, каза още инж. Глосов. След изказването на председателя на КСБ чуждите гости имаха възможността да видят 5-минутен презентационен филм за КСБ, реализиран от екипа на в. „Строител”. „Ние сме представители на целия строителен сектор на Ашхабад – пътен, енергиен, жилищен и т.н. От Ваша страна имаше желание, което съответства на нашето – да участвате в строителния бизнес на Туркменистан”, заяви Бердимурат Реджепов – извънреден и пълномощен посланик на Туркменистан в Република България. „Ние бихме искали, но при спазването на определени правила да предоставим такава възможност. Сред като получихме информация за Камарата и сектора в България, разбираме, че компаниите Ви са достатъчно способни да провеждат такава дейност”, подчерта той. 52„Информиран съм, че преди 7 – 8 години всички поръчки са получавали чужди компании, а сега български фирми печелят повечето от търговете, т.е. те са напълно конкурентоспособни. Бих искал да попитам какво спомогна за постигането на този резултат? Ние бихме желали и нашите фирми да са толкова конкурентоспособни. Явно ролята на Камарата в това отношение е много голяма и като консултационни функции, и като работа с инвеститорите. Доста усилия са били необходими, за да може за няколко години да постигнете подобни резултати”, каза Реджепов. По време на срещата се обмениха идеи за сътрудничество между българските фирми с държавния концерн „Туркменавтоеллари“ и възможнос­тите родните компании да изграждат проекти в азиатската страна. Бяха подготвени презентации от страна на „Джи Пи Груп” ООД, „Геострой” АД и „Строителна механизация” АД, които представиха добрите практики на българските строители. В края на срещата домакини и гости си размениха протоколни подаръци. Картина с пейзаж от България подари инж. Глосов на Шамухамет Дурдилиев. От своя страна високопоставеният гост дари инж. Глосов и почетният председател на КСБ инж. Пешов с тюбетейки – традиционните шапки за Туркменистан. Развитието на инфраструктурата и възможностите за сътрудничество в сферата бяха и сред акцентите в по-рано провелия се разговор на министър-председателя Бойко Борисов със зам.-председателя на Кабинета на министрите на Туркменистан Шамухамет Дурдилиев. По време на срещата в Министерския съвет г-н Дурдилиев е изразил силното си впечатление от реализацията на проекта за изграждане на метрото в София. Премиерът Борисов е изтъкнал сериозната работа на кабинета за подобряване на инфраструктурата в страната. Той е посочил възможностите за партньорство с Туркменистан в сектори като селското стопанство, спорта, строителството и доставката на строителни материали. В рамките на пленарните разговори между двете делегации вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев е подчертал, че е създадена базата за развитието на добрите отношения между двете страни и посещението на туркменската делегация ще позволи тези отношения да бъдат надградени. 55 Министърът на външните работи Даниел Митове е отбелязал, че се организира посещение на президента на Туркменистан в България, което се уговаря от 2012 г. и вероятно ще се осъществи в началото на март 2016 г. след провеждане на заседание на Българо-туркменистанската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, зам.-председателят на Кабинета на министрите на Туркменистан, отговарящ за строителството – Шамухамет Дурдилиев, и водената от него делегация посетиха и производствена база за плоски бордюри, тротоарни плочки и други строителни елементи. Там те се запознаха с техническите възможности за направата на такъв тип материали, необходими за реализацията на инфраструктурни проекти.