КСБ

КСБ организира пета кръгла маса за обществените поръчки

Новият ЗОП ще бъде представен по време на форума, на който институциите и браншът ще обсъждат актуални въпроси

Камарата на строителите в България (КСБ), ОП – София, и вестник „Строител“ организират петата поред кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки“. Събитието, което ще се проведе на 10 март 2016 г., ще бъде открито от вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и председателя на КСБ инж. Светослав Глосов. Вицепремиерът Дончев ще представи основната рамка на новия Закон за обществените поръчки, влизащ в сила на 15 април. В кръглата маса ще участват още Ивелина Василева, министър на околната вода и водите, Деница Николова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Малина Крумова – ръководител на Централно координационно звено, Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" в Министерски съвет, инж. Асен Антов – изп. директор на НК „Стратегически инфраструктурни проекти“, Миглена Павлова – изп. директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП), Иво Кацаров – гл. секретар на АОП, Елеонора Николова – и.д. директор на ЦППКОП към Министерския съвет, Дончо Барбалов - зам.-кмет в направление „Финанси и стопанска политика“, Столична община, Ренета Георгиева – изп. директор на ПУДООС, експерти от институциите, членове на УС на КСБ и областни председатели на представителствата на Камарата в страната. Модератор на кръглата маса ще бъде инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на Областното представителство на Камарата в София.  

ПРОГРАМА ДРАФТ!

9:30 – 10:00            РЕГИСТРАЦИЯ, КАФЕ

10:00 – 11:30 ПАНЕЛ 1

Инж. Светослав Глосов, председател на КСБ

Томислав Дончев, зам. министър-председател и министър по европейските фондове и икономическата политика

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм

Малина Крумова, и.д. директор на Дирекция „Централно координационно звено“, Министерски съвет

Миглена Пвлова, изп. директор на АОП

Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП

Дончо Барбалов, зам.-кмет в направление „Финанси и стопанска политика“, Столична община

Иво Кацаров, главен секретар на АОП

Андрей Цеков, зам.-председател на УС на КСБ

 

11:30 – 12:30 ПАНЕЛ 2 – ДИСКУСИЯ

Представители на КСБ, Столична община, ПУДООС, АДФИ, ДАНС, МЗХ, ДФЗ и др.

Модератор на кръглата маса: Инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на КСБ

12:30           КОКТЕЙЛ