КСБ

КСБ и МРРБ обсъдиха изпълнението на националната програма за саниране

На работната среща са били дискутирани въпросите, поставени в приетата от УС на КСБ декларация

Емил Христов Ренета Николова Представители на ръководството на Камарата на строителите в България се срещнаха със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и екип от експерти на ведомството, които отговарят за реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. КСБ бе представена от изп. директор на Камарата инж. Иван Бойков, члена на УС на КСБ инж. Благой Козарев, председателя на Контролния съвет Валентин Николов и председателите на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков и на ОП на КСБ – Пазарджик, инж. Евтим Янев. Припомняме, че на последния си разширен УС организацията излезе с декларация относно установените от строителите проблеми, свързани с изпълнението на дейнос­тите по програмата за саниране. 21„По време на срещата повдигнахме въпросите, които касаят Камарата и бяха обсъдени предварително на разширения Управителен съвет, който се проведе в края на миналия месец”, коментира за в. „Строител” след срещата инж. Иван Бойков. Той посочи, че една от темите на разговора е била за договорите, които се сключват между строителите и общините и в които е включена клауза за отказ от плащане от страна на възложителя. Двете страни са се съгласили, че тя противоречи на закона и е необходимо да се коригира. Разисквани са били и сроковете за реализация на обектите. Споделено е било общото мнение, че те не са съобразени с възможностите и капацитетите на фирмите за изпълнение. От МРРБ са заявили, че в нито един документ не са поставяли сроковете, които присъстват в момента в договорите, обясни инж. Бойков. „Проведохме и разширена дискусия относно възможността на малките фирми да участват в обществените поръчки за саниране при критериите, които са заложени в момента в договорите”, разказа още изп. директор на КСБ. Той допълни, че по време на срещата участниците са стигнали до мнението, че изискванията в договорите са прекалено високи и ограничават участието на тези фирми. Като пример от Камарата са дали поръчка, при която се изисква компанията да разполага с 6 технически лица, които да покрият определен критерий или наличието на различни видове ISO. Това автоматично изключва фирми, които разполагат с 20 - 25 души персонал. „По този начин се елиминират веднага малките фирми от участие. Това поставя под заплаха успешното изпълнение на програмата, защото в България няма такъв капацитет от фирми, които да отговорят на завишените изисквания, за да се покрие големият брой блокове, които ще бъдат обявени за саниране”, обясни инж. Иван Бойков. Според него има опасност в този процес да се намесят големите фирми, които да започнат да преразпределят поръчките. „В този контекст ние се договорихме със зам.-министър Нанков да се типизират договорите и процедурите. За целта Камарата ще предостави на МРРБ типовите специфични условия, които изработи по договорите на FIDIC, за да могат да се предложат на общините и да се уеднаквят процедурите”, заяви още изп. директор на КСБ. На срещата е била разисквана и необходимостта от ресурсно обезпечаване на програмата. „Предложихме на министерството да проведем среща с производителите на материали, за да видим имат ли възможност те да поемат завишения обем продукция в един и същи момент”, каза инж. Бойков. Зам.-министър Нанков е бил запознат и с предложението на Камарата да се създаде публичен регистър на поръчките по програмата за саниране. Нанков е информирал представителите на КСБ, че ще им бъде даден достъп до съществуващия вече действащ регистър, за да могат двете структури да работят заедно по него. Обсъден е бил и въпросът за редуцираните референтни стойности за допустими дейности по програмата за енергийно обновяване на жилищните сгради. Представителите на КСБ са изразили притеснение, че рязкото сваляне на цените може да доведе до използване на нискокачествени материали и оттам да се постави под риск качественото изпълнение на обектите. Качеството на проектите и начинът на обследване също са били сред темите на разговор. 22„Най-важният резултат от срещата е, че взехме решение такива срещи да се провеждат ежемесечно. Договорихме се също така, че в оперативен порядък трябва всеки ден да поддържаме връзка, когато има възникнали проблеми”, каза инж. Бойков. Той отправи апел към строителните фирми да са активни и да споделят своите проблеми, които възникат по отношение изпълнението на програмата. „Един път месечно ще обобщаваме нещата и ще ги дискутираме в същия формат - КСБ и МРРБ. Ще поканим и НСОРБ, тъй като повечето отчетени проблеми възникват между общините като възложители и строителните фирми като изпълнители. Ще търсим общи решения, необходимо е по един или друг начин да коригираме установените недостатъци, за да изпълним успешно програмата. Важно е да се осигури възможност на малките и средните фирми да имат по-широк достъп до обществените поръчки за саниране, без административни и формални пречки“, допълни изп. директор на КСБ. „Програмата е стартирала вече. В Благоевград има 51 блока. Предстои започването й в София. Програмата трябва да свърши след две години. Тук идва и нашето притеснение, че няма да има нужния капацитет, за да се случи това. Обърнахме внимание, че строителният сезон тече от март до октомври, така че трябва да се направи много добър разчет какво се случва през този период и да се вземат под внимание оптималните срокове за приключване на процесите, така че да се покриват максимален брой сгради и да се усвои ресурсът”, обобщи инж. Бойков. Той заяви, че по всичките повдигнати теми е било постигнато разбиране с представителите на МРРБ, които са изразили желание за сътрудничество, за да се намерят решения на възникналите въпроси.