КСБ

Камарата отправи покана за домакинство на Конгреса на EIC през 2018 г.

Общото събрание на европейските строители се проведе в Берлин

Инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна дейност и управление на проекти“, КСБ Берлин Зам.-председателят на УС на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Николай Станков отправи покана към Борда на директорите на Европейските международни контрактори (ЕIC) КСБ да бъде домакин на Конгреса на организацията през 2018 г. Това се случи на заседанието на Общото събрание на европейските строители в рамките на тазгодишния конгрес, състоял се на 22 април в Берлин. 31В края на миналата седмица в столицата на Германия се събраха представители на мощни строителни компании от цяла Европа, които работят извън континента, ръководители на фирми със строителна дейност в Азия, Африка и Южна Америка и чиито международни интереси се представляват професионално от Европейската федерация на международните контрактори. На форума присъстваха и ръководители на 15-те национални строителни федерации, членки на EIC, в това число и КСБ. Президентът на EIC Филип Десой изнесе доклад за извършеното от организацията, като бяха разгледани дейностите на работните групи към федерацията по основните приоритети. Работна група „Договорни условия“ се ангажира да направи преглед на актуализираните версии на пакета книги на FIDIC („Червена”, „Жълта” и „Сребърна”) от 1999 г. Причината за тази подготвяна актуализация докладчикът обясни с факта, че през последните десетилетия рамковите договори на FIDIC са станали по-рискови, а целта, към която се стреми строителната индустрия, е справедливо разпределение на рисковете между възложител и изпълнител. Основното е да се получат честни и балансирани договорни клаузи, a не такива, които да удовлетворяват едната или другата страна, уточни Кай Мьолер, член на Изпълнителния комитет на FIDIC и гост на конгреса. В изказването си пред делегатите в Берлин Мьолер поясни, че FIDIC ще публикува и трите книги едновременно. Докладчикът по работна група „Договорни условия“ информира, че се предвижда ранно въвеждане на нов стандарт на FIDIC/ITA за подземни дейности, а работата по проекта беше определена за успешна, като бе посочено, че се очакват добри резултати. За база на новия рамков договор за тунелни работи вероятно ще послужи „Жълтата книга“ на FIDIC, версията от 1999 г. Беше дадена висока оценка на сътрудничеството с другата строителна федерация - FIEC, заради общите позиции и мнения в рамките на Работна група „Полша“, „Етика“ и „Достъп до пазари“ в обществените поръчки. На новосъздадените към EIC работни групи по темите „Корпоративна отговорност“ и „Местни разходи“, бяха делегирани дейности по формулиране на позицията на бранша по тези въпроси и за политическите дебати с международни организации. Генералният директор на FIEC Улрих Петцолд изнесе доклад за сътрудничеството между двете европейски строителни федерации – FIEC и EIC, и дейностите на съвместните работни групи. На делегатите в Берлин беше представен финансов отчет за изминалата 2015 г., както и финансов доклад за 2016 г. В рамките на конгреса бяха направени частични промени в състава на Борда на директорите 32поради изтичане на двугодишните мандати на вицепрезидента и ковчежника на EIC, както и на някои от членовете на борда. Форумът обсъди новите номинации, издигнати от националните федерации, и изслуша представянето на кандидатите. Делегатите на конгреса единодушно решиха Вуутер Ремелтс, управляващ директор на холандския концерн BAM International, който е в топ 10 на европейските строителни фирми, да поеме поста вицепрезидент, а мандатът на настоящия ковчежник и представител на Швеция Пер Нилсен да бъде удължен с още една година. Йорг Велмайер от немския гигант Strabag International беше одобрен за нов член в Борда на директорите на EIC на мястото на досегашния представител на Германия, идващ от средите на Bilfinger Construction. Делегатите гласуваха представителят на Гърция и досегашен вицепрезидент Джордж Деметриу да продължи дейността си като член на борда, за което той искрено им благодари, споделяйки, че счита подкрепата като чест и висока отговорност. Присъстващите на заседанието в Берлин единодушно одобриха продължаване на мандатите на представителите на Австрия, Дания, Португалия и Испания с още една година в управителното тяло на федерацията, както позволява уставът на организацията. По отношение на вътрешните въпроси и членската политика на федерацията бе обсъдена представителността на EIC в контекста на липсващ от 2013 г. участник от Великобритания. Отсъствието на браншова организация от Острова бе определено като неудовлетворително в бюджетен и оперативен аспект. Затова единодушно беше решено организацията да предприеме нова лобистка мисия, но едва след провеждането на референдума на 23 юни т.г. по въпроса за продължаването на членството на Обединеното кралство в ЕС. С особено задоволство президентът Десой представи новите асоциирани членове на федерацията – шведската компания Sweco, водещ европейски гигант, предоставящ архитектурни и инженерни решения на клиентите си чрез своите над 14 500 експерти, както и катарския консултантски гигант Quantum Global Solutions. На делегатите на форума беше демонстрирана също така новата брошура на EIC, разработена специално в услуга на по-добрите възможности за промотиране на асоциираното членство в организацията. По време на конгреса се проведе семинар на тема: „Новите дигитални технологии в строителството и тяхното влияние върху договорните отношения“. За говорители бяха поканени високопоставени бизнесмени, политици и консултанти, които анализираха ползите и предизвикателствата от прилагането на новите дигитални технологии в строителния сектор и по-конкретно в Строително-информационното моделиране (СИМ). В сесията на тема „Новите технологии“ се включи представител на компанията Autodesk, презентирайки методите на виртуалното проектиране и строителство при инфраструктурните проекти, които по този начин разкриват възможности, несъществуващи досега. В дискусията по темата активно се включи представителят на Aecom, глобален доставчик на професионални технически и управленски услуги, която според сп. Engineering News-Record е лидер в областта на инфраструктурни проекти и е поставена на първо място в света по приходи сред фирмите за проектиране. Според Дейвид Филп световният строителен пазар се очаква да нарасне със 70% до 2025 г. Икономисти пресмятат, че дотогава строителството ще се превърне в дигитална икономика с прогнозни 200 млрд. паунда годишно за интегрирани градски системи до 2030 г. Представителят на Aecom се спря по-подробно на възможностите на СИМ като методика за превръщане на строителната среда в дигитално съдържание. С дигиталните технологии се подобряват съвместните и проектни резултати, като се запазва стойността им на оперативно ниво. В заключение от семинара бяха направени изводите, че с помощта на новите технологии: • преминаваме от 2D хартиен носител в 3D интелигентна среда; • количеството генерирана информация се мултиплицира; • преминаването изисква много обучение и управление на промените; • СИМ ще ни донесе много ползи; • Трябва да продължаваме да мислим как можем да сме по-ефективни. На форума бяха обсъдени мястото и темата на следващия Конгрес на EIC, който ще се проведе в Брюксел в началото на октомври, като се предвижда семинарът по време на конгреса да е на тема „Умните градове“.