КСБ

КСБ участва в международен екофорум

КСБ взе участие в международен екофорум, посветен на разумното използване на енергията, водата и отпадъците. Камарата беше представена от Христофор Баръмов, експерт в секция „Енергийна инфраструктура” към КСБ. Конференцията, организирана от Виа Експо, събра участници както от България, така и от редица други европейски държави. Холандия беше домакин на колективен щанд, който обединяваше 12 водещи холандски компании, които представиха нови технологии за управление на отпадъците и водите.
Форумът бе организиран в три сесии: „Управление на отпадъците”, „Енергийна ефективност” и „Управление на водите и отпадъците. „Радвам се, че тук присъстват толкова много чуждестранни представители, които със своя опит могат да допринесат нещата да се случат и у нас”, каза Таско Ерменков, изпълнителен директор на АЕЕ, а Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, сравни българските общини, пряко заинтересовани от разглежданите теми, с нестинарите. „Ние също танцуваме върху огън, но за разлика от тях нас ни боли. Изостанахме в развитието на инфраструктурата и в управлението на отпадъците”, заяви тя и призова към повече идеи за решаването на екологичните проблеми чрез пазарни механизми, защото според нея административните мерки не са достатъчно ефективни.