КСБ

ОП-София обсъди управлението на европроекти в Несебър

Семинар на тема „Европейски проекти” организира софийското ОП на КСБ в Несебър. Лектори бяха Евгени Иванов от „Евроконсултантс България СА” АД, Елеонора Негулова от „Нике груп” АД и Владимир Дуков от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Темите обхващаха всеки проблем по създаването, кандидатстването и управлението на европейски проекти.
Евгени Иванов запозна участниците с общата структура на европейските фондове. Той обясни разликите между различните фондове, като наблегна на това, че те са създадени да обслужват три цели - сближаване на страните от ЕС, създаване на регионална конкурентоспособност и заетост на населението, европейско териториално сътрудничество. Обяснено бе, че процентът на усвояемост на европейските средства е около 3,7, което е тревожно малко. Специалистът обясни, че структурните фондове на ЕС са създадени за подпомагане икономиката на дадена страна и са предпоставка за привличане на все по-голям брой инвестиции. Той обясни също, че близо 3 млрд. евро предстоят да се разпределят между строителния бранш от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Той обясни също, че ще е по-добре оперативните програми у нас да бъдат регионални, докато те в момента са секторни. Стана ясно, че ако програмите бъдат с регионална насоченост, ще бъде много по-добре, защото всеки регион ще може да създаде собствена програма за развитие.
Представителят на МРРБ Владимир Дуков обясни на строителите от столичното ОП, че е изключително важно да се спазват договорните взаимоотношения с общината. „Ако има промени по проекта, първо се свържете с нас, иначе е нарушение”, наблегна Дуков. Промени по строителния проект могат да настъпят по време на работа, но е изключително важно преди те да бъдат направени, да бъде осведомен съответният орган, защото иначе има вероятност проектът да бъде прекратен. Специалистът сподели, че има съществени и несъществени изменения, като първите е възможно да минат с уведомление на съответния орган, докато за съществени промени е необходимо анексиране към сключения договор.
Елеонора Негулова от „Нике груп” АД каза, че ако всички знаят правилата за кандидатстване и провеждане на проекти, то парите от фондовете на ЕС са сигурни. Тя обясни, че има 4 основни критерия при избор на кандидатите. На първо място е кандидатът да е допустим, после е необходимо да има допустимост на инвестицията, след това значение се отдава на допустимите разходи в бюджета и най-накрая изключително важно е даденият кандидат да е първи по време и място за кандидатстване, тъй като първият отговарящ на всички изисквания печели финансиране. Специалистката коментира, че в създалата се ситуация 1 на 10 фирми ще успее да стане бенефициент по европейските проекти, и то в най-добрия случай. Именно затова е необходимо да се планира и работи по европейските фондове. Тя обясни, че европарите са насочени към разрешение на важни стратегически задачи - нещо, което всеки строител трябва да има предвид при съставянето на проекта си. Експертката обясни, че регламентът на ЕС за усвояване на фондовете не подлежи на дебати и е необходимо да се спазва. Много е важно да се знае, че при спазване на всички изисквания за кандидатстване ще се получат 100% от средствата от ЕС, дори и със закъснение, добави Негулова.